Návrh státního zástupce na potrestání aktivistky Nely Liskové vnímám jako vznik dalšího politického procesu v ČR
Návrh státního zástupce na potrestání aktivistky Nely Liskové vnímám jako vznik dalšího politického procesu v ČR

Ve všech těchto postupech spatřuji nebezpečný společný průsečík, a to zneužití práva k politickým cílům, neboli mechanismus ve kterém se zpolitizovaný policejně justiční aparát stal nástrojem politických zájmů – zájmů na postih a perzekuci oponentů či kritiků ideologie vládnoucí politické skupiny a současně zájmu ze stíhaných či perzekuovaných osob vytvořit jakési „exemplární případy“, s cílem zastrašit a zastrašovat národ i společnost od práva na svobodu projevu

Zrušení většiny přísedících z lidu v soudních senátech považuji za zapouzdřování justice před kontrolou občanské veřejnosti
Zrušení většiny přísedících z lidu v soudních senátech považuji za zapouzdřování justice před kontrolou občanské veřejnosti

Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti zrušit v soudních senátech většinu přísedících z lidu považuji za akt, kterým ministerstvo spravedlnosti jde na ruku české justici v jejím zapouzdřování se před kontrolou stran občanské veřejnosti,

Kauza „Tomáš Čermák“ alias další občan ve stínu české justice
Kauza „Tomáš Čermák“ alias další občan ve stínu české justice

Z jiného z úhlů pohledu Čermákovu kauzu vnímám jako jeden ze zastrašovacích aktů režimu proti jeho odpůrcům, a v rámci svého úsudku nevylučuji, že i tento akt byl zmíněným režimem učiněn v obavě před procitnutím národa, včetně svobody projevu, vyjadřování názorů, myšlenek či vlastenectví...

Ministr spravedlnosti by měl zahájit kárné řízení se státním zástupcem kvůli kauze údajných nelegálních obchodů s armádním majetkem
Ministr spravedlnosti by měl zahájit kárné řízení se státním zástupcem kvůli kauze údajných nelegálních obchodů s armádním majetkem

Mám za to, že pokud by byť jen část z citovaného množství protiprávních jednání orgánů činných v trestním řízení, a zejména pak státního zástupce Pavla Prygla byla pravda, pak nastal nejvyšší čas státního zástupce Pavla Prygla „vyklepat z taláru“...

O „šmejdech“ a prodeji napodobenin respirátorů
O „šmejdech“ a prodeji napodobenin respirátorů

Hostem vysílání Českého rozhlasu Sever byl soukromý detektiv Zbyněk Prousek. Řeč byla o riziku nákupů na internetu, o takzvaných „šmejdech“ a o prodeji napodobenin respirátorů...

Jak se může česká společnost bránit proti „šmejdům“ – podvodným prodejcům, a proč to nedělá!?
Jak se může česká společnost bránit proti „šmejdům“ – podvodným prodejcům, a proč to nedělá!?

Pojďme se podívat na to, jak by v praxi měli postupovat občané, policie a státní zástupci, aby se oběti podvodů domohly vrácení peněz a podvodníci byli potrestáni. Když podvedený občan přijde na policii, je třeba se vyhnout tomu, aby policie odmítla přijmout trestní oznámení. Policie obvykle celou věc zhodnotí jako občansko-právní spor a odkáže občana k podání žaloby u soudu.

Názor: JUDr. Zeman po stránce etické i odborné není hoden výkonu funkce nejvyššího státního zástupce
Názor: JUDr. Zeman po stránce etické i odborné není hoden výkonu funkce nejvyššího státního zástupce

S mimořádným zájmem a současně mimořádným znepokojením sleduji sérii mediálních zpráv o chování nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana.

Kdo to jsou „šmejdi“: Podvádějí zákazníky, operují na území ČR a vydělávají miliony
Kdo to jsou „šmejdi“: Podvádějí zákazníky, operují na území ČR a vydělávají miliony

Co je „šmejd“? Podle soukromého detektiva Zbyňka Prouska je to regulérní „podvodník“. Nejedná se o nekalého prodejce, nepoctivého podnikatele nebo pachatele nekalých obchodních praktik, ale o podvodníka. To je třeba si podle detektiva uvědomit. Někdy výrobek dostanete, ale nemá parametry, které byly slibovány. Někdy se podvodník tváří jako podnikatel a nechá si podvodný výrobek poslat zpět v rámci „reklamace“, tím mu nevědomě odevzdáte všechny důkazy o jeho podvodu.