Zbyněk Prousek

13. 8. 2023

Přátelé – v ústavním řádu máme mj. zakotveno, že základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. Je tomu ale tak i v reálném životě?!

Vrchní soud v Praze potvrdil Tomášovi Čermákovi trest vězení ve výši 5,5 roku za podporu a propagaci terorismu. Tedy další příběh občana ve stínu české justice.

Z jednoho z mnoha úhlů pohledu je pro mne kauza Čermák opětovným ujištěním o tom, jak v obecných kauzách je česká justice obvykle těžce invalidní, ba mnohdy až dysfunkční, tak v kauze Čermák byla ta samá justice neobyčejně akční.

Zmíněná justice tak v mých očích opět a bravurně obhájila můj názor, že je významným politickým nástrojem vládnoucí skupiny, a že ve zdejší justiční žumpě věří v průnik spravedlnosti či dovolání se práva a spravedlnosti snad jen pošetilec či idealista.

Z jiného z úhlů pohledu však Čermákovu kauzu vnímám jako jeden ze zastrašovacích aktů totalitně-protektorátního režimu proti jeho odpůrcům, a v rámci svého úsudku nevylučuji, že i tento akt byl zmíněným režimem učiněn v obavě před procitnutím národa, souznění občanů a sjednocováním lidí za účelem míru, lidských práv a svobod, ústavnosti, státní svrchovanosti a samostatnosti ČR, včetně svobody projevu, vyjadřování názorů, myšlenek či vlastenectví.

Kauza ČERMÁK v mých očích potvrzuje systém zneužívání práva k politickým cílům a je mi i důkazem o zpolitizovaném policejně-justičním aparátu a současně jeho praktickém využití k postihu oponentů či kritiků ideologie vládnoucí politické skupiny, a to pravděpodobně i v jejím strachu ze zmíněné svobody projevu, vyjadřování názorů, myšlenek či vlastenectví.

Krom toho mě ona kauza znovu a znovu utvrzuje v názoru, že česká trestní justice je jeden obrovský prohnilý a zapouzdřený bordel!

Zaslechl jsem i „talárnický názor“, že nebudou konat podle názorů v internetu nebo lůzy z ulice. OK – mám za to, že je úplně postačující, když oni „talárníci“ budou konat přesně dle zákona; tedy soudit výhradně a jen praktickou jistotu o vině, v pochybnostech vždy ve prospěch obžalovaného, soudit na základě důkazů a nikoli domněnek, závěrů a úsudků, zákony neohýbat, a všem měřit jedním metrem!

Trestní kauzy: Robert Tempel, Michal Šnajdr, Skalický & Zezula, Lukáš Nečesaný, Kamil Kolář, Brůček & Buchel, Straňák & Šimon, Martin V. Fabián, Pavel Nárožný, Petr Kramný a řada dalších však o praktické jistotě o vině odsouzených rozhodně nesvědčí.

Justice je samolibě spokojena sama sebou.

Z konkrétních kauz a případů se také utvrzuji v názoru, že se nikterak nezmenšila řada policajtů, státních zástupců, a bohužel i soudců, kteří mi připomínají spíš zakázkové krejčovství než orgány právního státu, neboť na objednávku na kohokoliv ušijí nebo komukoliv odpárají téměř cokoliv! Mnozí státní zástupci, ale bohužel i soudci k tomu využívají mechanismus „palec nahoru“, či „palec dolů“, k čemuž svými – tzv. „právními názory“ právo neprovádějí, ale bravurně nahrazují, deformují, upravují či ohýbají.

Stále častěji tak rozhodují o osudech nás, občanů tací státní zástupci a tací soudci, kteří nanejvýš pravděpodobně sami patří za katr.

Justici je třeba očistit od svévole, účelového ohýbání zákonů, neodbornosti, korupce a klientelismu. V justici je nanejvýš potřebné zavést neformální a účinnou odpovědnost jak státních zástupců, tak zejména soudců za jejich rozhodovací praxi, a ideálně zřídit též občanskou kontrolu jejich činností.

Českou trestní justici je nutno restartovat tak, aby dosažitelnost práva a spravedlnosti reálně

fungovala, aby mnozí z těch, co mají sloužit spravedlnosti, nestáli na opačné straně, aby zneužívání veřejné moci bylo považováno za jeden z nezávažnějších trestných činů!

V důsledku zcela konkrétních kauz a poznatků považuji současnou českou trestní justici za hydru požírající spravedlnost, a stav české trestní justice považuji za kritický!

Jsem názoru, že zatím co nosit talár byla dříve čest – dnes je to spíš ostuda!

Každým dnem se hlouběji a hlouběji utvrzuji ve svém přesvědčení, že český stát, a potažmo tak ČR svoji ekonomickou a politickou nesvéprávností, totalitou a justiční žumpou již téměř zcela pozbyla státní suverenitu, a jakož to vazal Bruselu a provincie Pentagonu je de facto už jen bezcenná služka dvou pánů, a poskok či děvka pro cizince.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů
Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů

Německá koalice chce upustit od minimálních výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů i od dotací za negativní tržní ceny. Tím, že stát podpoří pouze jednorázové investiční náklady, majitelé fotovoltaických elektráren přijdou o zaručený příjem.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Jak na nemoci denivek a růží
Jak na nemoci denivek a růží

Denivky trpící houbou listových pruhů jsou obvykle vysazeny ve stínu nebo v blízkosti vody. Otázka: Moje...

Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně
Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně

Pravděpodobně jediný známý člověk, který přežil násilné odebírání orgánů čínským režimem, vyprávěl svou zkušenost na tiskové konferenci 3. 7. ve Washingtonu.

Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny
Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny

S klesající světovou populací možná nastal čas přehodnotit naše plánování rodičovství. Zprávy z posledních několika desetiletí...