Zbyněk Prousek

29. 1. 2021

S mimořádným zájmem a současně mimořádným znepokojením sleduji sérii mediálních zpráv o chování nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana.

Zemanovy opakované zásahy do trestního případu kolem občanství a odsouzení dvou pražských úřednic!

Zemanovo angažmá v kauzách farmáře Petra Habersbergera!

Zemanovy nestandardní schůzky se soudcem Janem Czerninem, vzdáleným bratrancem restituenta Karla Eugena Czernina! A tak dále a tak podobně.

Zmíněné medializované kauzy ve mně jen a jen dovršily přesvědčení o tom, že JUDr. Pavel Zeman po stránce etické i odborné není hoden výkonu funkce nejvyššího státního zástupce, nemluvě zde o podezřeních z dlouhodobého ohýbání práva k obrazu svému. Prvně mne o jeho přístupu k průniku spravedlnosti přesvědčil v kauze o gangu Mělnického „šmejdího byznysu“ (čj. 6 NZN 1040/2017-46) a pak už jen jednu negativní informaci míjela druhá.

Věděl jsem, o čem mluvím, když jsem na semináři pod názvem Spravedlnost a vymahatelnost práva – žijeme v právním státě?, který pořádal Institut Aleny Vitáskové pod záštitou poslance Jiřího Kobzy v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 7. 9. 2021 mimo jiné přednesl, že z nejrůznějších úhlů pohledu vnímám současný stav vymahatelnosti práva a spravedlnosti jako žalostný, a současně jako důsledek obvykle líné či klientelismem prolezlé policie a každým dnem více a více chřadnoucí justice –⁠ s očividně invalidní soustavou státního zastupitelství.

Stále poznávám více a více lidí, kteří po zkušenostech s praxí konkrétních státních zástupců, mnohdy i soudců, již zcela ztratili víru jak v českou justici, tak ve spravedlnost v této zemi.

Ze zkušeností z oblasti trestní justice je pak pro mě přímo děsivý systémový stav, a to, že české soudy soudí jen to, co k nim státní zástupci pustí, že státní zástupce nesmí zákon vykládat, ale plnit, že státní zástupce není soudce a nesmí proto práci soudců nahrazovat či úskočně eliminovat.

Tvrdil jsem a tvrdím, že nám v ČR z institutu státní zastupitelství postupně a potichu vyrostla jaká si čtvrtá – prakticky nekontrolovatelná absolutní moc.

Jsem toho názoru, že aktuální stav soustavy státního zastupitelství je dílem nejvyššího státního zástupce Pavla zemana (za velkého podílu VSZ: Bradáčové a Ištvána).

Inu, jaký pán – takový krám, a mnozí státní zástupci se bohužel podle toho také chovají.

Jejich aroganci, mstivost, ješitnost, lajdáctví, pohrdání – jak občany, tak zákonodárci – vnímám jako zneužívání veřejné moci dobře placenými lidmi.

V rámci své praxe i občanských aktivit se čím dál více setkávám s erudovanými názory či informacemi o tom, jak je státní zastupitelství zaprodané politice umělého snižování kriminality, jak někteří SZ manipulují s důkazy, jak rozhodovací praxe SZ postrádá dobré mravy, jak pro mnohé SZ je mnohem jednodušší či dokonce výhodnější stanovit si vlastní pravidla rozhodování, než studovat a dodržovat platné zákony, jak mnozí SZ využívají mechanismus „palec nahoru či palec dolů“, a k tomu svými – tzv. „právními názory“ právo neprovádějí, ale nahrazují, deformují, upravují či ohýbají k individuální potřebě.

Mám za to, že nanejvýš nutné utnout to, aby se státní zástupci schovávali v brnění „živých kauz“ či za štít „nezávislosti“, a naopak zahájit proces k tomu, aby státní zástupci byli kontrolovatelní, ze své funkce odvolatelní a za svá rozhodnutí odpovědní. Aby striktně respektovali legislativu, kterou zákonodárce, jakožto orgán vzniklý z vůle lidu, vydal. Vyjádřeno jinak: státní zastupitelství nesmí být stát ve státě, a je nejvyšší čas narovnat právní stát a začít vymetat Augiášův chlév.

Proto jsem jako občan ČR podal Vládě ČR návrh, aby byl JUDr. Pavel Zeman za využití § 9 odst. 2 Zákona o státním zastupitelství z funkce nejvyššího státního zástupce neprodleně odvolán.

Tento příspěvek patří do sekce Blogy je názorem a postojem autora a nemusí nutně odrážet názory a postoje Epoch Times.


O autorovi: Zbyněk Prousek, soukromý detektiv a předseda Spolku věřitelů a přátel práva z. s.. Občan ČR, publicista a praktik aktivně podporující vymahatelnost práva a spravedlnosti. Angažuje se v potírání podvodného „šmejdího byznysu“ v ČR.

Související články

Přečtěte si také

„Chceme znát hlas lidu, skutečný hlas lidu,“ říká Musk. Za nejzhoubnější manipulaci považuje, pokud média neříkají celou skutečnost
„Chceme znát hlas lidu, skutečný hlas lidu,“ říká Musk. Za nejzhoubnější manipulaci považuje, pokud média neříkají celou skutečnost

Elon Musk, zakladatel firem SpaceX a Tesla a většinový vlastník sociální sítě X, se domnívá, že některé zprávy mohou být technicky přesné, ale nemusí odrážet celou skutečnost.

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Krajské a senátní volby se uskuteční 20. a 21. září, termín vyhlásil prezident
Krajské a senátní volby se uskuteční 20. a 21. září, termín vyhlásil prezident

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek a v sobotu 20. a 21. září. Termín dnes vyhlásil prezident Petr Pavel, oznámil na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

„Tuhle knížku by si měli poslechnout všichni, kdo s Čínou pracují, na všech úrovních,“ říká herec Martin Myšička
„Tuhle knížku by si měli poslechnout všichni, kdo s Čínou pracují, na všech úrovních,“ říká herec Martin Myšička

Mezi nejvýznamnější hlasy, které ke čtenářům doléhají ze současné Číny, patří bezesporu hlas advokáta Kao Č'-šenga a jeho kniha Za Čínu spravedlivější.