S mimořádným zájmem a současně mimořádným znepokojením sleduji sérii mediálních zpráv o chování nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana.

Zemanovy opakované zásahy do trestního případu kolem občanství a odsouzení dvou pražských úřednic!

Zemanovo angažmá v kauzách farmáře Petra Habersbergera!

Zemanovy nestandardní schůzky se soudcem Janem Czerninem, vzdáleným bratrancem restituenta Karla Eugena Czernina! A tak dále a tak podobně.

Zmíněné medializované kauzy ve mně jen a jen dovršily přesvědčení o tom, že JUDr. Pavel Zeman po stránce etické i odborné není hoden výkonu funkce nejvyššího státního zástupce, nemluvě zde o podezřeních z dlouhodobého ohýbání práva k obrazu svému. Prvně mne o jeho přístupu k průniku spravedlnosti přesvědčil v kauze o gangu Mělnického „šmejdího byznysu“ (čj. 6 NZN 1040/2017-46) a pak už jen jednu negativní informaci míjela druhá.

Věděl jsem, o čem mluvím, když jsem na semináři pod názvem Spravedlnost a vymahatelnost práva – žijeme v právním státě?, který pořádal Institut Aleny Vitáskové pod záštitou poslance Jiřího Kobzy v sídle Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 7. 9. 2021 mimo jiné přednesl, že z nejrůznějších úhlů pohledu vnímám současný stav vymahatelnosti práva a spravedlnosti jako žalostný, a současně jako důsledek obvykle líné či klientelismem prolezlé policie a každým dnem více a více chřadnoucí justice –⁠ s očividně invalidní soustavou státního zastupitelství.

Stále poznávám více a více lidí, kteří po zkušenostech s praxí konkrétních státních zástupců, mnohdy i soudců, již zcela ztratili víru jak v českou justici, tak ve spravedlnost v této zemi.

Ze zkušeností z oblasti trestní justice je pak pro mě přímo děsivý systémový stav, a to, že české soudy soudí jen to, co k nim státní zástupci pustí, že státní zástupce nesmí zákon vykládat, ale plnit, že státní zástupce není soudce a nesmí proto práci soudců nahrazovat či úskočně eliminovat.

Tvrdil jsem a tvrdím, že nám v ČR z institutu státní zastupitelství postupně a potichu vyrostla jaká si čtvrtá – prakticky nekontrolovatelná absolutní moc.

Jsem toho názoru, že aktuální stav soustavy státního zastupitelství je dílem nejvyššího státního zástupce Pavla zemana (za velkého podílu VSZ: Bradáčové a Ištvána).

Inu, jaký pán – takový krám, a mnozí státní zástupci se bohužel podle toho také chovají.

Jejich aroganci, mstivost, ješitnost, lajdáctví, pohrdání – jak občany, tak zákonodárci – vnímám jako zneužívání veřejné moci dobře placenými lidmi.

V rámci své praxe i občanských aktivit se čím dál více setkávám s erudovanými názory či informacemi o tom, jak je státní zastupitelství zaprodané politice umělého snižování kriminality, jak někteří SZ manipulují s důkazy, jak rozhodovací praxe SZ postrádá dobré mravy, jak pro mnohé SZ je mnohem jednodušší či dokonce výhodnější stanovit si vlastní pravidla rozhodování, než studovat a dodržovat platné zákony, jak mnozí SZ využívají mechanismus „palec nahoru či palec dolů“, a k tomu svými – tzv. „právními názory“ právo neprovádějí, ale nahrazují, deformují, upravují či ohýbají k individuální potřebě.

Mám za to, že nanejvýš nutné utnout to, aby se státní zástupci schovávali v brnění „živých kauz“ či za štít „nezávislosti“, a naopak zahájit proces k tomu, aby státní zástupci byli kontrolovatelní, ze své funkce odvolatelní a za svá rozhodnutí odpovědní. Aby striktně respektovali legislativu, kterou zákonodárce, jakožto orgán vzniklý z vůle lidu, vydal. Vyjádřeno jinak: státní zastupitelství nesmí být stát ve státě, a je nejvyšší čas narovnat právní stát a začít vymetat Augiášův chlév.

Proto jsem jako občan ČR podal Vládě ČR návrh, aby byl JUDr. Pavel Zeman za využití § 9 odst. 2 Zákona o státním zastupitelství z funkce nejvyššího státního zástupce neprodleně odvolán.

Tento příspěvek patří do sekce Blogy je názorem a postojem autora a nemusí nutně odrážet názory a postoje Epoch Times.


O autorovi: Zbyněk Prousek, soukromý detektiv a předseda Spolku věřitelů a přátel práva z. s.. Občan ČR, publicista a praktik aktivně podporující vymahatelnost práva a spravedlnosti. Angažuje se v potírání podvodného „šmejdího byznysu“ v ČR.