PRAHA – v Poslanecké sněmovně se konal 7. září 2020 odborný seminář, kde hovořili zejména zástupci nevládních organizací na téma „Spravedlnost a vymahatelnost práva“. Kontext pořádaného semináře vysvětluje jeho podtitul: „Žijeme v právním státě?“. Semináře se zúčastnilo více než 100 návštěvníků. Promluvilo zde na 20 řečníků z různých oblastí práva.

Řečníci hodnotili stav české justice a práva z vlastních zkušeností a dlouhodobé praxe. Zazněly zde odkazy na konkrétní soudní případy. Hovořilo se o práci soudců, státních zástupců, soudních znalců, policie i zákonodárců.

Seminář se věnoval oblastem činnosti různých státních institucí, ale také oblastem fotovoltaických elektráren, správě vody, organizovaným zločinným skupinám, takzvaným „šmejdům“ a dalším.

Řečníci opakovaně upozorňovali na fakt, že Česká republika zůstává v Evropě jednou z posledních zemí, které mají v oblasti soudnictví ustanovené pravidlo, že o obnovení procesu rozhoduje odsuzující soudce. To v praxi znamená, že stejný soudce, který případ soudí, může jako jediný rozhodnout o tom, zda se případ pod tlakem nových důkazů a skutečností opět otevře a přezkoumá, či nikoliv.

Ing. Alena Vitásková hovoří na semináři Spravedlnost a vymahatelnost práva na téma „Trestní stíhání na objednávku“. Další video-záznamy projevů vycházejí zde.

Mnozí řečníci na semináři byli zároveň signatáři takzvaného Manifestu IAV, který podpořilo již více než 24 tisíc občanů České republiky. Manifest požaduje „právo a spravedlnost, nápravu Státního zastupitelství a odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana“ a další konkrétní změny.

Manifest mimo jiné žádá, aby „byl upraven zákon a zřízen speciální orgán pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat i žalovat s možností řešit případy i zpětně“.

Dalším požadavkem manifestu je, aby byl požadovaný speciální orgán „postaven pod dohled veřejnosti“ a aby byl zřízen lidový tribunál, který by měl formu malé poroty (12 osob) nebo velké poroty (24 osob).

Požadované změny podle signatářů přispějí k nápravě činnosti a fungování Státního zastupitelství v České republice.

Na odborném semináři, který pořádal poslanec Jiří Kobza ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové z. s. (IAV) pro ochranu lidských práv a svobod, vystoupili níže uvedení mluvčí.

Fotogalerie

PRAHA – v Poslanecké sněmovně se konal seminář, kde hovořili zejména zástupci nevládních organizací, na téma…

Posted by Epoch Times Česko on Tuesday, September 8, 2020

Všechny příspěvky dostupné on-line: (Připravujeme)

Redakce čeká na doručení příspěvků ze strany pořadatele semináře.

Prezident Miloš Zeman zaslal zdravici na téma: „(Připravujeme)

Poslanec Tomio Okamura, místopředseda Poslanecké sněmovny hovořil na téma: „Nevymahatelná a nedosažitelná spravedlnost v ČR“

Poslanec Jiří Kobza, promluvil na téma: „Otázka spravedlnosti a přístupu k ní“

Ing. Alena Vitásková promluvila na téma: „Trestní stíhání na objednávku“

Radomír Prus, podnikatel, průmyslník, hovořil na téma: „Zneužívání trestních řízení vůči podnikatelům“

Bořek Riess, podnikatel, spolumajitel patentu na solární aplikace, hovořil na téma: Podnikatelé poškozeni justicí – „Nelegální právní prostředí v České republice“

Olga Brůčková, předsedkyně spolku Rodiny obětí české justice, z. s.: Rodiny obětí české justice – „Dopad nevymahatelnosti práva na rodiny občanů poškozených justicí“

Václav Peričevič, II. místopředseda spolku Šalamoun, z.s. hovořil na téma: „Znalecké posudky jako důkaz v trestním řízení s možným podtitulem „nesoudí soudci, ale znalci“

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D., I. místopředseda spolku Šalamoun, hovořil na téma: Česká republika jako (ne)právní stát – „Odškodnění osob v trestním řízení“

RNDr. Jiří Svoboda, CsC., DSc. aktivista zabývající se protiústavností a nezákonností nastavení podpory obnovitelných zdrojů energie hovořil na téma: „Fotovoltaický tunel jako důsledek selhání fungování základů právního státu, nikdo zodpovědný to nechce vidět. Občané to zaplatí.“

Ing. Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku z. s., hovořil na téma: „Selhání státu u fotovoltaických elektráren“

Ing. Radek Novotný, předseda nadačního fondu PRAVDA O VODĚ: Stát, voda a přírodní bohatství hovořil na téma: „Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Svobodný stát má  v rukou vodu a vše zásadní, co s vodou souvisí“

Zbyněk Prousek, soukromý detektiv a předseda Spolku věřitelů a přátel práva z.s. hovořil na téma: Občané poškození podvody tzv. „šmejdů“ – „Šmejdí byznys je státem tolerovaný organizovaný zločin“

Pavel Štěpán, zakládající člen a člen výkonné rady Odborové aliance IZS hovořil na téma: Nezákonné praktiky Policie ČR a GIBS: „Účelová likvidace nepohodlných příslušníků bezpečnostních sborů“

JUDr. Ladislav Kovařík, Sdružení válečných veteránů ČR – člen světové federace válečných veteránů, Vojáci z povolání ČR z.s., hovořil na téma: „Poškozování práv válečných veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů – zvůle státu a české justice“

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. právník, vysokoškolský pedagog, Masarykova univerzita Brno, hovořil na téma: „Odpovědnost za nezákonné trestní stíhání“

Mgr. Radek Suchý, advokát, hovořil na téma: „Podmínky vykonatelnosti práva a stav české justice nejen z pohledu advokáta“

JUDr. Richard Novák, advokát, hovořil k oblasti právní sekce na téma: „Význam vymahatelnosti práva pro občany“

JUDr. Alfréd Šrámek, advokát a řídící partner Advokátní kanceláře Poncza – Šrámek, hovořil na téma: „Efektivita trestních, civilních a daňových řízení a její dopady na podnikatelský sektor“

JUDr. Oldřich Hein, státní zástupce v. v., hovořil na téma: „Kvalita normotvorby“

PhDr. Josef Skála, CSc. historik, publicista a veřejný aktivista, hovořil na téma: „Paragrafy i rozhodnutí v cizím zájmu proti tomu českému“