Milan Kajínek

1. 9. 2020

Úmrtí dvou českých žen na dovolené v Egyptě, k nimž došlo v červenci roku 2013, vyvolalo desítky článků publikovaných v bulvárním tisku. Z vyšetřování jejich smrti se stala celostátně sledovaná mediální kauza. Pravdou je, že mnozí lidé neměli možnost sledovat proces vyšetřování, který probíhal od července 2013 do února 2014, a sledovali pouze následný průběh soudního procesu prostřednictvím bulvárního tisku.

Právě teď má ale každý možnost nahlížet do soudního spisu, pitevních zpráv a sledovat dokumentaci z prvotního vyšetřování. Každý, koho celá věc zajímá, může porovnat, jak se vyvíjelo vyšetřování a jak o něm informovala média nebo jak bylo následně některými lidmi vyprávěno.

Rád bych upozornil na existenci Časové osy celého případu, která byla publikována v rámci projektu Vox Populi, a která vychází ze soudního spisu a poskytuje přehledné zpracování postupného vývoje vyšetřování.

TIP: Časová osa případu úmrtí paní Moniky a Kláry Kramných

Na každé události si může člověk jako divák uvědomit, zda se snaží hledat a zkoumat fakta, hledat pravdu, anebo zda vystačí pouze s povrchními názory, emocemi nebo informacemi, které si nemůže nebo nechce ověřit (zda jsou pravdivé).

Při práci na retrospektivě tohoto případu jsem si vzpomněl na snímek Dvanáct rozhněvaných mužů z roku 1957, který je vynikající sondou do uvažování členů poroty, která posuzuje případ obvinění z vraždy. Dvanáct členů poroty představuje dvanáct různých psychologických charakterů, dvanáct lidí z různých společenských vrstev a dvanáct přístupů k zacházení s informacemi a fakty.

Tento snímek vypovídá mnoho o tom, jak mohou lidé reagovat na předkládané informace, jak je jsou schopni analyzovat a vyvozovat z nich závěry, na základě čeho vynášejí osobní soudy. Ukazuje také za jakých okolností jsou ochotni názor změnit.

Při vytváření časové osy případu jsem si uvědomil, že je třeba vstoupit dovnitř a do detailů celého případu, ale nenechat se tím ovlivnit natolik, abych začal vynášet nějaké osobní závěry a začal se přiklánět na jednu nebo druhou stranu – obhajoby nebo obžaloby. Protože právě tehdy se člověk začne uzavírat a sledovat pouze věci, které podporují jeho přesvědčení a může mu uniknout celkový obraz.

Spor o příčinu smrti

Právě zde, podle mého pochopení celého případu, vzniká rozcestí a právě tady také doslova propukl boj mezi soudními znalci a experty, který dokonce vyústil v soudní procesy.

Egyptský patolog nenašel na těle žádná zranění. Po převozu těla do ČR dva čeští patologové nalézají stopy na zádech jedné z žen.

Do celé věci následně vstupují další čeští experti, kteří prohlašují, že stopy na zádech vznikly během převozu těla.

Zlomový bod

Při pročítání soudního spisu je patrné, že ještě koncem listopadu 2013 (4 měsíce po provedení české repitvy) není patologům zřejmé, v důsledku jaké příčiny obě ženy zemřely. Soudce Karel Gil uvádí, že „dle repitvy provedené na území ČR bylo stanoveno, že šlo o smrt násilnou způsobenou dosud nespecifikovanou zevní noxou.“ (pozn.: noxa – škodlivina, látka vyvolávající poškození)

Teprve o další dva měsíce později (tedy celkem 6 měsíců od repitvy) uvádí pitevní zpráva obdržená Policií ČR 31. ledna 2014, že stopa na krku je popálenina el. proudem a že stopy na srdcích a tělech jsou průvodními jevy zasažení el. proudem.

Spory se táhnou dodnes

Petr Kramný byl nakonec odsouzen za dvojnásobnou vraždu elektrickým proudem. Tento soudní případ je předmětem diskusí a sporů dodnes, a jak jsem již psal výše, každému, kdo jeví upřímný zájem o přezkoumání případu, doporučuji prozkoumat časovou osu a oficiální dokumenty publikované zde.

Z článků bulvárního tisku nebo prohlášení některých nespolehlivých zdrojů snadno vznikají dezinformace a mylné závěry.

Pokud může případ řadovému občanovi něco dát, potom je to možnost učit se rozeznávat pravdivé informace od dezinformací, naučit se rozlišovat emoce od skutečností a názory od faktů. Používat vlastní rozum.

Ale jak se říká, nejsem soudce, ani porota, policista nebo státní zástupce, jsem pouze novinář, který pročítal soudní spis a analyzuje ho. Totéž doporučuji komukoliv, kdo by chtěl případ solidně prozkoumat a sám pro sebe zhodnotit – pročtěte si fakta a přemýšlejte.

Vinen nebo nevinen?

Jak možná víte, byl Petr Kramný obviněn a odsouzen za dvojnásobnou vraždu obou žen (své manželky a dcery) elektrickým proudem. Rád bych zde napsal, že tento článek neřeší otázku, zda je dnes již odsouzený pan Petr Kramný vinen či nevinen, pouze upozorňuji na možnost přezkoumat celý případ v němž došlo k celé řadě podivných a neobvyklých okolností.

Znovuotevření případu?

Jak se zdá, bude obhajoba usilovat o nové přezkoumání a otevření případu, protože 5 nových soudních znalců po ukončení případu, rozporuje závěry znaleckých posudků obžaloby.

Nové znalecké posudky významně zpochybňují teorii o smrti obou žen v důsledku zasažení elektrickým proudem. Diskutované změny na kůži a srdcích podle nich nenesou známky zasažení el. proudem. Mohli tedy udělat dva první znalci chybu?

O znovuotevření procesu a přezkoumání výsledků repitvy se také zasazují někteří poslanci a nevládní organizace. Samozřejmě asi každý doufá, že celá věc dopadne tak, že bude spravedlnosti učiněno zadost, ať už to bude znamenat výrok vinen či nevinen.

Co můžeme udělat my je podívat se na výsledky vyšetřování na vlastní oči.

Přečtěte si také

Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč
Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč

V Žofínském paláci v Praze dnes vystoupila celebrita světové politiky, ekonom a prezident Argentiny Javier Milei, který se s přítomnými podělil v několika desítkách minut o své myšlenky.

Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“
Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“

Téměř polovina amerických řidičů elektromobilů zvažuje přechod zpět ke spalovacím motorům, zjistil spotřebitelský průzkum. Celosvětově je toto číslo nižší, přesto o návratu k benzínu a naftě uvažuje skoro třetina dotázaných.

Retrospektiva „doby covidové“ jako odrazový můstek pro stmelení společnosti. Rozhovor s Janem Piňosem
Retrospektiva „doby covidové“ jako odrazový můstek pro stmelení společnosti. Rozhovor s Janem Piňosem

S Janem Piňosem jsme si povídali o zkušenosti s komunistickým režimem a jeho paralelami v době covidové. Představil projekt Archa 21, jehož cílem je nabídnout pozitivní hodnoty občanské společnosti.

Studie: Tetování je spojeno se zvýšeným rizikem lymfomu. Na velikosti nezáleží
Studie: Tetování je spojeno se zvýšeným rizikem lymfomu. Na velikosti nezáleží

Získejte informace o negativních důsledcích této oblíbené formy sebevyjádření. Jedno tetování může zvýšit pravděpodobnost rakoviny až o 21 procent… 

Chronická bolest chodidel – dvě časté příčiny, pět snadných cviků pro úlevu
Chronická bolest chodidel – dvě časté příčiny, pět snadných cviků pro úlevu

Silné svaly nohou jsou nezbytné pro pohyblivost a udržení rovnováhy. Funkční vzorce a svalová slabost jsou hlavními...