Zbyněk Prousek

2. 5. 2023

Vážený pane ministře, 30. března 2023 byl na internetovém portále Hlídací Pes.org zveřejněn článek nazvaný: „Manipulace se spisem, chybějící škoda. Další blamáž žalobce v kauze armádního majetku“.

V článku se mimo jiné píše:

„K další blamáži směřuje státní zástupce Pavel Prygl v kauze údajných nelegálních obchodů s armádním majetkem. Žalobce Vrchního státního zastupitelství v Praze musel loni v únoru zastavit letité stíhání generála Vladimíra Halenky, hned druhý den však znovu obžaloval zbytek údajné zločinecké skupiny z ministerstva obrany. Teď mu soud jasně řekl, že se sám chová nezákonně, a obžalobou se dál odmítl zabývat. Státní zastupitelství má kauzu nejprve došetřit, jak mu ostatně přikázaly už předchozí soudy.

Nové hlavní líčení se u pražského Městského soudu konalo letos 17. února a jako obžalovaní před ním stáli bývalý šéf vojenských opraven Adolf Veřmiřovský, bývalý ředitel armádní Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem Josef Lachman a jeho zástupce Roman Pavlík.

Trojice státnímu zástupci „zbyla“ z původní kauzy, kterou městský soud v roce 2018 nejprve celou zprostil, po odvolání státního zástupce pak nadřízený vrchní soud vrátil k došetření. To se psal rok 2019.

Policisté znovu šetřili, znovu sepsali obžalobu, tentokrát už jen na zmíněnou trojici, státní zástupce Prygl ji znovu podal k soudu a znovu narazil.

O co šlo v kauze armádních zakázek

Případ se týkal série několika obchodů s vojenským materiálem, uskutečněných v letech 2009 až 2013. Obrana převedla na opravárenský podnik obrněný transportér, bojová vozidla, přes 200 motorů do bojových aut nebo dvě desítky tankových motorů. Prý přitom podle obžaloby vznikla škoda téměř čtrnáct milionů korun – úředníci prý prodali majetek za nižší ceny, než za které je prodat mohli.

Podezřelí byli po několika raziích obviněni na jaře roku 2015. Obžaloba padla o dva roky později. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický odvolal gen. Halenku z funkce, ten v roce 2017 opustil armádu. V prosinci 2018 soud všechny obžalované zprostil, v listopadu 2019 pak Vrchní soud v Praze vrátil kauzu k došetření.

Detektivové NCOZ připravili novou obžalobu, státní zástupce z ní pak vyňal generála Halenku, jehož stíhání počátkem února 2022 zastavil. Na zbylé tři muže obratem podal obžalobu novou, kterou nyní vrátil Městský soud opět k došetření.

A předsedkyně senátu Blanka Bedřichová si v usnesení, které má HlídacíPes.org k dispozici, rozhodně nebrala servítky.

V kontextu předchozího protiprávního jednání orgánů činných v trestním řízení, spočívajícího v zatajení důkazů odstraněním posudků znalce Ing. Stodoly ve věci Ing. Halenky a spol., je nutno posuzovat i soudem další nově zjištěné skutečnosti v hlavním líčení,“ stojí v usnesení.

„Nejen že byl celý trestní spis přečíslován a že pořadí důkazů bylo změněno, ale především bylo znovu zasaženo do obsahu samotného spisu.“ (soudkyně Blanka Bedřichová v usnesení o vrácení k došetření)

Soudkyně státnímu zástupci vyčítá, že nesplnil příkaz, aby doplnil důkazy, a místo toho pouze manipuloval se spisem.

„Při přípravě čtení svědeckých výpovědí a listinných materiálů k hlavnímu líčení v termínech 25.-27. 1. 2023 bylo soudem zjištěno, že nejen že byl celý trestní spis přečíslován (což předsedkyně senátu zjistila již při předchozí přípravě), a že pořadí důkazů bylo změněno, ale především, že bylo znovu zasaženo do obsahu samotného spisu,“ konstatuje předsedkyně senátu.

A další kritika na vrub policie a státního zastupitelství:

Porovnáním původního přehledu spis. materiálu z přípravného řízení, založeného do příprav předsedkyně senátu k dokazování v hlavním líčení v průběhu r. 2018 se současným přehledem předloženého spisu, shledala předsedkyně senátu v průběhu dokazování před soudem, že ze spisového materiálu bylo jen za období od zahájení úkonů trestního řízení do dne podání návrhu PČR na podání obžaloby – a to včetně, vyjmuto celkem 261 listin, jejichž obsah není soudu znám.“

O výsledku soudního jednání HlídacíPes.org informoval advokát Radek Jilg, který v případu zastupuje obžalovaného Romana Pavlíka.

Není to poprvé, co soudkyně Bedřichová vyčetla státnímu zástupci manipulaci se spisem. Kauzu totiž soudila už v roce 2018, kdy dospěla ke zproštění všech obžalovaných, tehdy ještě včetně generála Halenky.

Obžaloba v té době tvrdila, že nepotřebné motory do tanků a obrněných transportérů byly prodány pod cenou a úředníci tím měli způsobit škodu sedm milionů korun. Podle soudu ovšem žádná škoda nevznikla a státní zástupce to měl vědět.

„(Pochybnosti) byly orgánům činným v přípravném řízení trestním známy již před podáním obžaloby a v případě, že by tyto orgány nakládaly s důkazním materiálem v souladu se zákonem, resp. trestním řádem, nemohlo by dojít za dané důkazní situace ani k úspěšnému podání obžaloby,“ konstatovala už před pěti lety soudkyně Bedřichová.

Policisté navíc zatajili znalecké posudky, které sice nechali vyrobit, ale odporovaly jejich verzi příběhu. Státní zástupce Prygl to nechal bez povšimnutía přišel na to až soud při projednávání případu. Šlo v první řadě o znalecký posudek zmíněného prof. ing. Stodoly, o jehož vyžádání byl sice ve spise záznam, posudek ale chyběl. A soud chtěl vědět, proč.

„Ani z doplněného dokazování pak státní zástupce v rozporu s pokyny VS v Praze nedovodil relevantní skutkové a právní závěry, zejména pak nebyl schopen prokázat minimální výši škody jako obligatorní zákonný znak objektivní stránky žalovaných zločinů.“(soudkyně Blanka Bedřichová v usnesení o vrácení k došetření)

I nyní soud konstatuje, že státnímu zástupci pro jeho verzi příběhu stále chybí důkaz, že státu vůbec vznikla nějaká škoda. Soudy mu právě toto nařídily doplnit, výsledku se ale nedočkaly.

Shrnuto v závěru usnesení, jímž soudkyně věc znovu vrátila k došetření:

„Státní zástupce před novým podáním obžaloby především nesplnil pokyny VS jemu udělené v usnesení o vrácení věci k došetření k zajištění důkazů o škodě, způsobené ČR, odůvodňujících samotné postavení obžalovaných před soud. V řízení před soudem pak bylo zjištěno, že v průběhu přípravného řízení nerespektoval ustanovení § 2 odst. 5 v al. 3 tr. řádu, kdy následně byl navíc zjištěn opakovaný neoprávněný zásah do spisu, vráceného státnímu zástupci k došetření, v němž absentuje značné množství listin.“

Zničené životy i kariéry

Kauza se táhne už osm let a všem obviněným zcela zničila kariéru. Generál Halenka opustil armádu v roce 2017, oficiálně ze zdravotních důvodů. Kauza postihla i Jana Vylitu, bývalého auditora při NATO. Ten byl prověřován a v případu nakonec obviněn nebyl, přišel však o bezpečnostní prověrku a následně i o svou práci.“

Ministr by měl jednat

Mám za to, že pokud by byť jen část z citovaného množství protiprávních jednání orgánů činných v trestním řízení, a zejména pak státního zástupce Pavla PRYGLA byla pravda, pak nastal nejvyšší čas státního zástupce Pavla PRYGLA „vyklepat z taláru“.

Proto věcně a nad rámec emocí tímto činím podnět k tomu, aby ministr spravedlnosti dle Zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, tj. Zákona č. 7/2002 Sb., v platném znění podal návrh na zahájení kárného řízení se státním zástupcem Pavlem PRYGLEM, včetně návrhu na zproštění jej výkonu funkce státního zástupce, a to vše pro podezření z kárného provinění, které podatel pojímá z obsahu shora uvedené mediální zprávy (článku).

Současně navrhuji zabývat se také tím, zda citovaná protiprávní jednání orgánů činných v trestním řízení nezakládají u dotčených policejních vyšetřovatelů a zejména pak státního zástupce Pavla PRYGLA podezření z eventuálního spáchání některého z trestných činů úředních osob, trestného činu Maření spravedlnosti, a pod.

Státní zastupitelství nesmí být absolutní, nekontrolovatelná, a neodvolatelná moc, ale naopak – státní zástupci musí být kontrolovatelní, ze své funkce odvolatelní, a za svá rozhodnutí odpovědní!

Nelze do nekonečna trpět, aby SZ svými tzv. „právními názory“ právo neprováděli, ale nahrazovali, deformovali, upravovali či ohýbali k individuální potřebě!

Státní zástupci se nesmí schovávat v brnění „živých kauz“ či za štít „nezávislosti“.

Pro státní zástupce nesmí být mnohem jednodušší či dokonce výhodnější stanovit si vlastní pravidla rozhodování, než studovat a dodržovat platné právní předpisy.

Rozhodovací praxe všech státních zástupců nesmí postrádat dobré mravy.

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.

Související témata

Přečtěte si také

Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů
Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů

Německá koalice chce upustit od minimálních výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů i od dotací za negativní tržní ceny. Tím, že stát podpoří pouze jednorázové investiční náklady, majitelé fotovoltaických elektráren přijdou o zaručený příjem.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Jak na nemoci denivek a růží
Jak na nemoci denivek a růží

Denivky trpící houbou listových pruhů jsou obvykle vysazeny ve stínu nebo v blízkosti vody. Otázka: Moje...

Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně
Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně

Pravděpodobně jediný známý člověk, který přežil násilné odebírání orgánů čínským režimem, vyprávěl svou zkušenost na tiskové konferenci 3. 7. ve Washingtonu.

Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny
Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny

S klesající světovou populací možná nastal čas přehodnotit naše plánování rodičovství. Zprávy z posledních několika desetiletí...