Susanne Ausic

22. 12. 2022

Otázku, zda je vakcína proti onemocnění covid-19 příčinou úmrtí, či nikoliv, posuzuje Institut Paula Ehrlicha (PEI) pouze statisticky, a to na základě údajů, které má k dispozici.

NĚMECKO: Podle Institutu Paula Ehrlicha se zamýšlená studie o bezpečnosti vakcín nezdařila kvůli nedostatečné podpoře ze strany velkých zdravotních pojišťoven. A přestože nejsou k dispozici žádné další údaje, institut odmítá použít pro analýzu údaje Národní asociace lékařů povinného zdravotního pojištění (KBV).

Debata o „náhlých a neočekávaných úmrtích“ přechází do dalšího kola. 16. prosince proběhla ve Spolkovém sněmu hodinová diskuse, během níž musela strana AfD snést množství kritiky a posměchu od ostatních parlamentních frakcí za svou analýzu dat.

Nyní přináší deník The Epoch Times prohlášení Institutu Paula Ehrlicha (PEI), které odhaluje nové zajímavé skutečnosti.

Jak vyplývá ze čtyřstránkového dokumentu, PEI „plánovala již v rané fázi vypracovat studii s hlavními zdravotními pojišťovnami, která by lépe analyzovala vzácné a/nebo závažné vedlejší účinky“.

„Institutu Paula Ehrlicha se však zatím nepodařilo získat souhlas hlavních zákonných zdravotních pojišťoven s účastí ve studii,“ uvádí PEI. Proto zatím nebylo možné tuto studii vypracovat.

Teprve nedávno se Institutu podařilo získat pro spolupráci jednu zdravotní pojišťovnu. V této souvislosti PEI doufá, že se v nadcházejícím roce osvědčí software, s jehož pomocí bude možné analyzovat důležité bezpečnostní údaje.

K analýze se PEI chystá více než dva roky po zahájení očkovací kampaně proti covidu-19, která v Německu započala 27. prosince 2020.

Skutečnost, že žádná zdravotní pojišťovna údajně neměla zájem o spolupráci s PEI, vyvolává určité pochybnosti. Koneckonců problém zjevně nedostatečného hlášení nežádoucích účinků po očkování proti covidu-19 není v žádném případě nový.

„Hon na čarodějnice“ v představenstvu BKK

Dne 1. března 2022 byl náhle odvolán z funkce bývalý člen představenstva německé zdravotní pojišťovny BKK ProVita, Andreas Schöfbeck.

Na základě údajů od 10,9 milionu pojištěnců BKK předložil PEI analýzu, která dává důvody domnívat se, že došlo k „velmi značnému podhodnocení podezření na nežádoucí účinky po očkování koronavirovou vakcínou,“ uvedl Schöfbeck ve svém dopise PEI.

Stejně jako AfD i šéf společnosti BKK ProVita spolu s datovým analytikem Tomem Lausenem prověřili údaje o vyúčtování lékařských služeb pomocí kódů ICD.

Zatímco za rok 2021 bylo v té době podle hodnocení BKK ProVita nahlášeno na ÚPV 244 576 případů podezření na nežádoucí účinky po očkování anticovidovou vakcínou, jen za první dvě a půl čtvrtletí roku 2021 bylo zaznamenáno celkem 216 695 lékařsky ošetřených případů nežádoucích účinků po očkování.

Zatímco za rok 2021 bylo v té době PEI nahlášeno 244 576 případů podezření na nežádoucí účinky po očkování anticovidovou vakcínou, podle hodnocení společnosti BKK ProVita bylo jen za první dvě a půl čtvrtletí roku 2021 hlášeno celkem 216 695 lékařsky ošetřených případů nežádoucích účinků po očkování.

„Pokud se tato čísla extrapolují na celý rok a na německou populaci, pravděpodobně se v Německu po očkování anticovidovou vakcínou léčilo 2,5 až 3 miliony lidí kvůli vedlejším účinkům očkování,“ uvedl Schöfbeck.

Přečtěte si také:

Datový analytik podal trestní oznámení na představenstvo společnosti BKK ProVita (v němčině)
Analytici dat odhalují škody způsobené očkováním (v němčině)

Po zveřejnění číselných údajů vedla společnost BKK ProVita debatu o této skutečnosti za zavřenými dveřmi.

Člen správní rady Marco Altinger později v rozhovoru s deníkem The Epoch Times hovořil o tom, že se proti Schöfbeckovi spustil „hon na čarodějnice“, v důsledku čehož byl Schöfbeck bez dalšího vysvětlení odvolán.

Altingerova snaha vyrovnat se s těmito údaji a nezamést je pod koberec selhala a společnost BKK ProVita v tiskové zprávě pouze oznámila, že analýza údajů a prohlášení o ní neodrážejí současný stav znalostí „a postoj pojišťovny“.

Z iniciativy poslanců AfD Martina Sicherta a Toma Lausena představila nedávno Národní asociace lékařů povinného zdravotního pojištění (KBV) interní účetní údaje. Ty ukázaly, že v roce 2021 vyhledalo v celém Německu lékařské ošetření po očkování proti covidu téměř 2,5 milionu pacientů.

PEI má vyhlídky na hodnocení v roce 2023

Ve svém posledním vyjádření z 16. prosince se PEI rovněž ohrazuje proti nařčení, že si ústav nevyžádal údaje dříve a sám je neanalyzoval, jak mu ukládá zákon o ochraně před infekcemi v § 13 odst. 5. Výměna dat, kterou zákon předpokládal, se nezdařila kvůli nezbytnému rozhraní.

Institut Roberta Kocha (RKI) umožnil technické požadavky na předávání údajů z panelových sdružení lékařů do RKI a PEI. Podle PEI jsou však technické normy přenosu k dispozici až od 25. října 2022. Na těchto úpravách nyní PEI pracuje s podporou externího poskytovatele služeb.

Údaje zdravotních pojišťoven jsou také mnohem vhodnější pro odpovídající hodnocení než údaje KBV. V neposlední řadě je PEI odpovědná za evidenci a vyhodnocování podezření na nežádoucí účinky léčiv podle „příslušných ustanovení zákona o léčivech a zákona o kontrole infekcí“.

Podle Ústředního ústavu pro státní zdravotní pojištění (Zi) jsou obecná tvrzení o nárůstu úmrtí na základě kódů ICD „vědecky nepřípustná“, uvádí PEI.

„Pokud by tomu tak bylo, musela by KBV nejpozději po prohlášení Zi své údaje stáhnout,“ komentoval prohlášení PEI datový analytik Tom Lausen v telefonickém rozhovoru s Epoch Times.

„Čekání na lepší data není řešením“

Skutečnost, že ani po dvou letech se PEI nepodařilo vypracovat vlastní analýzu údajů ze zdravotního pojištění, je jedna věc. Když se však předloží údaje a pak se vkládají naděje do ještě lepších údajů zdravotních pojišťoven, člověk nad tím podle datového analytika Toma Lausena už jenom kroutí hlavou.

„Ještě lepší jsou samozřejmě data od zdravotních pojišťoven,“ vysvětluje datový analytik Tom Lausen. „Jde však o to, abyste co nejrychleji rozpoznali statistickou kumulaci, a proto musíte nejprve vyhodnotit data, která jsou k dispozici, a ne dlouho čekat na ještě lepší data.“

Lepší údaje než ty, které byly předloženy, nejsou v současné době k dispozici. Cokoli jiného stojí čas a podle Lausena škodí zdraví obyvatelstva. „Čekání na lepší data není řešením!“ míní Lausen.

Přečtěte si také:

Tom Lausen: Tvrzení Zi o nečekaných úmrtích je „zavádějící a obsahově nepravdivé“ (v němčině)
„Musíme předpokládat vážné selhání úřadů.“ – Tom Lausen (v němčině)

Analytik považuje za více než zarážející i skutečnost, že dosud žádná zdravotní pojišťovna nechtěla s PEI spolupracovat, a označuje to za „spiknutí nezodpovědnosti“. Vyhodnocení údajů by mělo být v zájmu všech zdravotních pojišťoven, kterým záleží na zdraví jejich pojištěnců. Zdravotní pojišťovny měly ve skutečnosti dobrovolně poskytnout PEI všechny potřebné údaje, říká Lausen.

Kritika hodnocení PEI již v roce 2018

Pokud však věc chápeme tak, že PEI se zabývá pouze statistickými hodnoceními, nejsou „zcela nezodpovědné postupy“ překvapivé, vysvětluje Lausen a odkazuje na rozhovor s bývalým zaměstnancem PEI pro bezpečnost léčiv, který byl zveřejněn v prosinci 2018 v pořadu ARD Report Mainz.

Dr. Klaus Hartmann, který nyní působí jako odborník na očkování, ve zprávě kritizuje systém hlášení, který PEI používá k evidenci podezření na nežádoucí účinky po očkování u příležitosti očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) – ať už se jedná o autoimunitní onemocnění, kognitivní poruchy nebo jiná onemocnění.

„Pokud je po očkování proti HPV hlášen závažný nežádoucí účinek, Institut Paula Ehrlicha je vždy toho názoru, […] že dotyčný mohl onemocnět i bez očkování,“ říká Hartmann.

Na otázku: „Je možné, že Institut Paula Ehrlicha ve skutečnosti nechce vědět, zda má očkování proti HPV závažné vedlejší účinky?“ lékař odpověděl: „Podezření se vždy nabízí samo.“ Podle jeho slov je sledování bezpečnosti vakcín součástí oficiálních povinností PEI. Jinými slovy, je to interpretováno statisticky: pokud se případy nehromadí, předpokládá se, že neexistují žádné souvislosti.

„Pokud jsou případy, které máte k dispozici, vyhodnoceny jako nemající příčinnou souvislost s očkováním, pak se nejedná o žádný problém a nemusíte přijímat žádná opatření,“ komentuje postupy odborník na očkování.

Hartmann to považuje za „ochranu myšlenky očkování“. Podle jeho slov je i federální ministerstvo zdravotnictví toho názoru, že čím více lidí je očkováno, tím lépe funguje zdravotnický systém.

Kumulace případů myokarditidy

Datový analytik Tom Lausen je také velmi kritický ke skutečnosti, že PEI interpretuje vedlejší účinky očkování pouze statisticky, a nikoli pomocí pitev. „Ze statistiky nikdy nelze určit příčinné vztahy, pouze korelace.“ Na základě jeho hodnocení, která vycházejí z kódů ICD, lze tyto korelace, stejně jako odlehlé hodnoty a shluky, jasně identifikovat.

Podle Lausena je věc jasná: „PEI musí vyčerpat všechny zdroje poznatků k zajištění bezpečnosti vakcín, což zákonodárci stanovili jako povinnost“, jinak zde nelze bezpečnost vakcín hodnotit.

Lausen v této souvislosti poukazuje na kumulaci případů myokarditidy, které se od 3. čtvrtletí 2021 „masivně viditelně zvýšily“ v ICD kódech I40.0, I40.1,I40.8, I40.9, I51.4.

Zatímco v poslední bezpečnostní zprávě zveřejněné 7. září 2022 bylo PEI do 30. června 2022 oznámeno pouze 2 128 případů podezření na myokarditidu v souvislosti s očkováním vakcínou proti covidu-19, údaje KBV naopak ukazují více než 30 000 dalších případů od 3. čtvrtletí 2021 do 1. čtvrtletí 2022. Myokarditida často postihuje mladší lidi, kteří jsou statisticky málo ohroženi samotným koronavirem.

Lausen 7. července 2022 hovořil před Spolkovým správním soudem v Lipsku v procesu o povinném očkování vojáků. Lausen podával znaleckou výpověď, při níž konstatoval, že PEI nesplnila svou zákonnou povinnost přezkoumat zdravotní údaje od KBV za účelem kontroly bezpečnosti vakcín. Podle Lausenova hodnocení se situace dodnes nezměnila.

„Tímto se PEI dopouští nejzávažnějších pochybení při testování bezpečnosti vakcín. Lékaři, kteří očkování provádějí, jsou proto nebezpečně slepí, pokud jde o jejich poučovací povinnost vůči pacientům podle § 630e německého občanského zákoníku,“ varuje odborník na data.

Prohlášení PEI ze dne 16. prosince 2022 si můžete prohlédnout zde.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší
Nové pokuty za dopravní přestupky nepotěší řidiče, zato stát si přilepší

Navýšení pokut je výrazné, někdy až několikanásobné. Telefonování za volantem, jízda na oranžovou, překročení rychlosti a podobné nešvary tak nyní vytáhnou řidičům z peněženky větší obnosy peněz.

Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?
Kdysi ani v představách, dnes blízká realita. Co je chytrý prach?

S rapidním rozvojem internetu nano-věcí a těl se vyvíjí různé moderní technologie. Jsou to různí nano-roboti a nano-senzory. Mezi vědci se uchytil i název chytrý prach.

Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?
Francie vydala zákon, který umožňuje stíhat kritiky covidových vakcín, říká opozice. Opravdu?

Ve Francii proběhl neobvyklý parlamentní boj za legislativní dodatek týkající se léčby pacientů. Podle kritiků může být použit pro zastrašování kritiků schválených léčiv jakými jsou například mRNA vakcíny proti onemocnění covid-19.

Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize
Čína spojuje malé banky s většími jako dočasné řešení hrozící finanční krize

Čínské úřady v současné době urychlují konsolidaci a fúze malých a středních finančních institucí ve snaze zmírnit dopady případné finanční krize.

Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii
Osmiletý šachový talent porazil na turnaji velmistra, jako nejmladší v historii

Osmiletý chlapec původem z Indie Ašvat Kaušik se zapsal do historie, když se stal nejmladším hráčem, který kdy porazil šachového velmistra v klasické turnajové partii.