Susanne Ausic

21. 6. 2022

TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Do jaké míry se německá ministerstva zajímají o probíhající proces schvalování očkování vojáků anticovidovou vakcínou a o názor, že vedlejší účinky nejsou dostatečně hlášeny?

Úmrtí, vedlejší účinky, selhání v souvislosti s nemocí. Jak 8. června informoval deník Epoch Times, soudci Spolkového správního soudu v řízení o povinném očkování vojáků proti onemocnění covid-19 dospěli k prozatímnímu závěru, že vedlejší účinky očkování nejsou evidovány, jak požaduje zákon o ochraně před infekcemi (IfSG). Jedná se zejména o nedostatečné vykazování. Profesor Martin Schwab, právník z Bielefeldské univerzity, řekl: „Nemáme vlastně žádný základ pro hodnocení přínosů a rizik ve zprávě o bezpečnosti, pokud nevíme, kolik vedlejších účinků skutečně existuje.“

Z tohoto důvodu Epoch Times v Německu zahájil průzkum na ministerstvech. Zajímalo nás, do jaké míry je tento nález soudu zohledňován při zavádění povinného očkování v zařízeních. Výsledek: řízení před Spolkovým správním soudem v Lipsku zde nehraje roli. Pro spolkové ministerstvo zdravotnictví jsou zprávy PEI důležité, a to i s rizikem nedostatečného hlášení. Za ohlašovací povinnost jsou v konečném důsledku odpovědní lékaři, kterým může být za porušení uložena pokuta. Zemská ministerstva rovněž dodržují zákon o ochraně před infekcemi a s ním spojenou povinnost očkování v zařízeních.

Ministerstvo odkazuje na povinnosti lékařů

Spolkové ministerstvo zdravotnictví (BGM) poukázalo na skutečnost, že „všechna podezření na nežádoucí účinky a komplikace v souvislosti s očkováním proti covidu-19 nahlášená PEI [Paul Ehrlich Institute] v Německu jsou zanesena do evropské databáze nežádoucích účinků léčiv“. Ty by pak byly podrobně vyhodnoceny a vědecky přezkoumány. V odpovědi na dotaz Epoch Times požádalo ministerstvo o pochopení, že „jednotlivá prohlášení ve vědeckém prostoru ani soudní rozhodnutí nebudou komentována“.

Tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Marina Schmidtová Epoch Times sdělila, že lékaři v Německu mají „povinnost hlásit nežádoucí účinky léků nebo reakce či komplikace po očkování“. To je upraveno v IfSG i v profesním kodexu chování. V souladu s tím je hlášení do PEI ze strany lékařů dobrovolné, ale vůči zdravotnickému orgánu povinné; za porušení by mohly být uloženy pokuty. Zdravotní úřad pak musí nahlášené podezřelé případy neprodleně oznámit příslušnému státnímu orgánu. „Současně musí být tato zpráva neprodleně předána PEI jako příslušnému vyššímu spolkovému orgánu – buď příslušným zemským úřadem, nebo přímo zdravotnickým úřadem.“

Schmidt rovněž upozorňuje, že PEI provádí vlastní studie. Studie PEI Safevac 2.0 umožňuje sledovat bezpečnost vakcín na základě vlastního hodnocení očkovaných osob. Předmětem dotazu je, „zda očkování chránilo před infekcí SARS-CoV-2 nebo zda došlo k infekci či onemocnění covid-19“. Studie však dosud nebyla dokončena. Podle PEI průběžná hodnocení ukazují, že „nebyl zjištěn žádný nový, dříve neznámý rizikový signál“.

Argumentace spolkových zemí

Ne všechna ministerstva na otázku Epoch Times odpověděla. Ministerstvo zdravotnictví Bádenska-Württemberska uvedlo, že řízení o povinném očkování vojáků dosud nebylo ukončeno. Tiskový mluvčí Pascal Murmann uvedl, že ministerstvo „nekomentuje probíhající řízení“.

Durynsko tvrdí, že povinnost očkování v institucích bude prováděna v souladu se stávajícím spolkovým zákonem o ochraně před infekcemi. Podobné informace podalo také ministerstvo zdravotnictví Severního Porýní-Vestfálska, Saské zemské ministerstvo sociálních věcí a sociální soudržnosti a berlínská senátní správa.

Dolní Sasko a Meklenbursko-Přední Pomořansko odkázaly na rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 27. dubna 2022 (sp. zn. 1 BvR 2649/21), který zamítl odvolání proti povinnému očkování v zařízeních. Závažné vedlejší účinky nebo vážné následky jsou velmi vzácné a budou „Institutem Paula Ehrlicha také průběžně sledovány a vyhodnocovány“, uvedl tiskový mluvčí dolnosaského ministerstva zdravotnictví Manfred Böhling.

Alexander Kujat, tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví Meklenburska-Předního Pomořanska, uvedl: „Soud rozhodl, že povinné očkování je zásahem do tělesné integrity. Tento zásah je však ústavně ospravedlnitelný, neboť zákonodárce sleduje důležitější účel, a to ochranu zranitelných osob před nákazou koronavirem.“

Právník podává stížnost na porušování lidských práv

Dr. Uwe Lipinski, právník z Heidelbergu, zastupuje skupinu lidí, kteří prohráli soudní spor vedený ministerstvy u Spolkového ústavního soudu.

V rozhodnutí soudu se uvádí: „V jednotlivých případech se mohou vyskytnout i závažné nežádoucí účinky očkování, které mohou být v extrémních výjimečných případech i smrtelné. Provedené očkování je nevratné i v případě úspěšné ústavní stížnosti.“ Nikdo by však nemusel být očkován kvůli povinnosti očkování v rámci instituce. Ti, kteří se nechtějí nechat očkovat, mohou dočasně změnit své povolání nebo práci, případně svou profesi zcela opustit.

Lipinski kritizuje, že se Spolkový ústavní soud s velkou částí předložených argumentů vůbec nevypořádal. „Množství studií, které dokazují, že přirozená imunita je mnohem silnější než imunita vytvořená (dočasně) očkováním, bylo zcela ignorováno.“

Jménem svých klientů podá Lipinski proti rozhodnutí Spolkového ústavního soudu stížnost na porušení lidských práv podle článku 34 Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP).

„Člověk se opravdu musí ptát, zda soudci vůbec četli obsáhlé odůvodnění odvolání,“ řekl Lipinski. Soud se musí alespoň snažit plně objasnit skutkovou podstatu případu, popisuje právník. To je v souladu s ustálenou judikaturou štrasburského soudu. Spolkový ústavní soud však místo odpovědi na otázky stěžovatelů „bohužel pouze odmítl pracovat“. PEI ani Institut Roberta Kocha si chybějící statistické údaje nevyžádaly. „Nedostatek politické vůle ke shromažďování těchto údajů“ zůstal rovněž neopodstatněný.

O to více je podle něj potěšující, že Spolkový správní soud v Lipsku nyní provádí rozsáhlé dokazování v procesu se dvěma důstojníky Bundeswehru. „Další důvod, proč by se měl štrasburský soud důkladně zabývat tímto zákonem a chybným rozhodnutím Spolkového ústavního soudu z 27. dubna 2022!“ prohlašuje Lipinski.

Datový analytik bije na poplach

Již v březnu 2022 poskytl datový analytik Tom Lausen obsáhlé vyjádření zdravotnímu výboru Spolkového sněmu k tématu obecných požadavků na očkování proti covidu. Poukázal také na nedostatečné hlášení vedlejších účinků očkování.

Na základě rozsáhlých analýz údajů o pojištěncích prohlásil: „Legislativa prostě nemůže nařizovat smrt, která je u některých lidí statisticky jistá, i když k úmrtí nebo vážnému poškození zdraví dojde jen velmi zřídka.“ Situaci zhoršuje skutečnost, že Institut Paula Ehrlicha nezjistil a nezaznamenal všechna úmrtí a vážná zranění po očkování.

„Bez ohledu na to, kdo v současné době brání nebo blokuje zjišťování a zaznamenávání všech těchto nežádoucích účinků, je nicméně jisté, že návrhy zákonů o povinném očkování způsobí očkovaným osobám podstatně větší škody, než je známo,“ upřesňuje Lausen.

Podle Lausena však bude možné zhodnotit poměr rizika a přínosu očkování anticovidovou vakcínou až poté, co bude k dispozici úplný obraz úmrtí a vedlejších účinků na základě „skutečných údajů“.

Zda má vláda o tyto údaje zájem, je sporné.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.

Související články

Přečtěte si také

Čína je bezpochyby největším podporovatelem Ruska, řekl Pavel
Čína je bezpochyby největším podporovatelem Ruska, řekl Pavel

Čína je bezpochyby největším podporovatelem Ruska, především v technologiích, které se mu nedostávají.

Babiš odmítl zvýšení televizních a rozhlasových poplatků jako plošnou daň a korupci
Babiš odmítl zvýšení televizních a rozhlasových poplatků jako plošnou daň a korupci

Vládní návrh na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků dnes ve Sněmovně opět kritizoval předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Astma: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy
Astma: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy

Astmatem trpí na celém světě téměř 340 milionů lidí, z toho přibližně 800 tisíc v České republice. Počet nemocných stále roste.

Rozhovor s francouzským publicistou: „Zažíváme kolaps politického systému“
Rozhovor s francouzským publicistou: „Zažíváme kolaps politického systému“

Analýza výsledků parlamentních voleb ve Francii: Nová lidová fronta na čele, Macronova strana na druhém místě.

Rozhovor: Jak mít krásná a zdravá chodidla nejen v létě, radí odbornice z pedikérského salonu
Rozhovor: Jak mít krásná a zdravá chodidla nejen v létě, radí odbornice z pedikérského salonu

Začíná léto a s ním i doba nošení sandálů, pantoflí či „žabek“. Jak se starat o naše chodidla, aby vypadala krásně a zdravě, nám poradí spolumajitelka pedikérského salonu v Prešově Andrea Prokopčáková.