SMÍŠ

26. 5. 2022

TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Autoři: Docent RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., který působí na katedře matematické statistiky Karlovy univerzity; mikrobioložka a viroložka MUDr. Hana Zelená, Ph.D. 

Ministr V. Válek se v médiích často odvolává na NIZP jako na „český Kochův institut“, se kterým konzultuje rozhodnutí týkající se problematiky covid-19. Budí tak zdání, že má odborné zázemí. Reálná situace je zcela jiná. Pracovní skupiny NIZP se od března 2022 scházejí jen zřídka. Navíc  pan ministr a jeho úředníci rady NIZP nevyužívají, a to ani v případě, že o konzultaci sami požádali.

Bez většího zájmu médií vyšla 1. května 2022 v platnost nová Vyhláška o systému epidemické bdělosti pro onemocnění covid-19, která v tuto chvíli prakticky nijak nezasahuje do života občanů ČR, ale toto se může velmi rychle změnit na podzim s nástupem sezóny respiračních onemocnění.

Před svým vydáním byl dokument dne 31. března 2022 předložen členům NIZP k připomínkování. K našemu překvapení však byla vyhláška vydána v prakticky shodném znění, které bylo připomínkováno.

6. dubna 2022, tedy den před pracovním setkáním vedení NIZP, kde se měl dokument řešit, zaslala vedení NIZP své připomínky skupina vědců ve složení: Jiří Beneš, Lucia Houfková, Arnošt Komárek, Hana Roháčová, Robert Straka, Vojtěch Thon, Hana Zelená. Znění připomínek dodatečně podpořil Martin Balík, další člen NIZP.

Dle zápisů ze schůze vedení NIZP se dokument krátce prodiskutoval až o týden později, ale v zápise není uvedeno, že by došlo k zapracování nebo alespoň řádnému vypořádání připomínek a to nejenom těch zaslaných výše uvedenou skupinou, ale ani poskytnutých kýmkoliv dalším.  

Podle informací Romana Chlíbka, vedoucího NIZP, byly připomínky (bez projednání) zaslány přímo ministerstvu emailem. Komu konkrétně byly připomínky zaslány, netušíme.  

Proč nebyly připomínky standardním způsobem projednány vedením NIZP, od něhož ministr Vlastimil Válek dle svých vlastních slov očekává ucelená stanoviska odrážející odborné názory všech členů NIZP, také nevíme.

Navíc až do 3. května nereagovalo na naše dotazy ohledně osudu připomínek k textu vyhlášky ani vedení NIZP, ani ministerstvo.

Podle našeho názoru tak vyšla Vyhláška o systému epidemické bdělosti pro onemocnění covid-19 s mnoha chybami a v natolik zmatečném znění, že je v praxi nepoužitelná a pokud by na podzim mělo dojít k jejímu naplnění, bude dále pokračovat chaos, kterého jsme byli svědky v uplynulých dvou letech. 

Otázkou zůstává, co bylo cílem nechat řadové členy NIZP připomínkovat vyhlášku, když o připomínky zadavatel (ministerstvo zdravotnictví) zjevně nestojí. Stejně tak nám není jasné, zda se s textem vydané vyhlášky ztotožňuje samo vedení NIZP, kterému nestálo za to zapracovat připomínky řadových členů do uceleného dokumentu, který by byl ministerstvu předložen jako souhrnné stanovisko „českého Kochova institutu“.

Zdroj: Smis

Související články

Přečtěte si také

Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí
Trump přežil pokus o atentát. Shrnutí událostí

Trump byl lehce postřelen do ucha při pokusu o atentát na předvolebním mítinku. Zemřel návštěvník a střelec byl zlikvidován.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny
Shromáždění ve Washingtonu vyzývá k ukončení 25 let trvajícího pronásledování Falun Gongu ze strany Komunistické strany Číny

Američtí politici a vedoucí lidskoprávní osobnosti odsoudili zvěrstva komunistického režimu v oblasti lidských práv, včetně násilného odebírání orgánů.

Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute
Vliv počasí na obnovitelné zdroje aneb co je to Dunkelflaute

Obnovitelné zdroje energie jsou závislé na počasí. Mraky nebo bezvětří způsobí, že větrná a solární zařízení produkují málo energie nebo vůbec žádnou. Tento problém se popisuje německým termínem „dunkelflaute“. Jak nahradit výpadek?

Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději
Ani válka nezastíní návrat k tradiční kráse a ženskosti. Tatiana z Ukrajiny inspiruje výrobou kabelek k naději

Ve společnosti se často diskutuje o roli mužů a žen, přičemž tradiční vnímání mužské a ženské identity prochází výraznými změnami, které ovlivňují i vztahy.