Iniciativa 21

22. 3. 2022

Níže uvedený text je prohlášením Iniciativy 21 a nemusí se nutně shodovat s názory a postoji deníku The Epoch Times.

Názor

Nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví (MZd) staví onemocnění covid-19 do role výjimečného onemocnění mimo dosud platný lékařský systém. I zdraví lidé mají být dál zbytečně testováni a sledováni za miliardy korun.

Zatímco omikronem a válkou na Ukrajině covid de facto vyklidil veřejný prostor, Ministerstvo zdravotnictví připravilo minulý týden v tichosti vyhlášku o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění covid-19 [1]. Nenápadná vyhláška však znamená velké dopady na životy lidí i jejich peněženky. Vyhláškou totiž získává nemoc covid-19 de iure zvláštní postavení, které měla dosud „pouze” de facto.

Nová vyhláška ministra Válka je v rozporu s postupem stanoveným Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Odporuje také nedávným veřejným stanoviskům dnešních vrcholných politiků, kteří opakovaně vyhlašovali, že se s covidem musíme naučit žít a brát jej jako ostatní sezónní dýchací onemocnění.

Vyhláška mj. stanoví postup pro diagnostiku nemoci covid-19. Podle vyhlášky je nemocný každý člověk s pozitivním antigenním nebo PCR testem, a to bez ohledu na klinické příznaky, tedy na skutečný zdravotní stav zjištěný lékařem. Vyhláška je tak v příkrém rozporu se stanoviskem Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC [2]. Podle něj má covid-19 pouze člověk s definovanými reálnými symptomy nemoci a zároveň s pozitivním antigenním nebo PCR testem, tedy nikoli člověk jen pozitivně testovaný.

Vyhláška, k jejímuž rychlému schválení nebyl žádný důvod, prošla ve zrychleném režimu. Na připomínky bylo pouhých pět pracovních dní. Vyhláška je určena pro práci zdravotnických pracovníků, kteří jsou sdruženi v odborných lékařských společnostech, ty však nebyly vyzvány
k připomínkám.

ECDC vydalo už loni na podzim doporučení, aby dosavadní nouzový dozor zaměřený na covid-19 byl nahrazen rutinním dohledem zahrnujícím rovněž chřipku a další respirační patogeny. Dokument ECDC dostal i Úřad vlády. ECDC doporučuje, aby do systému sledování byli zahrnuti pouze lidé vykazující příznaky onemocnění. Dohled by se měl opírat o údaje pocházející od poskytovatelů zdravotní péče. ČR však jde vlastní cestou – vyjímá covid-19 z rutinního dohledu a tvoří pro tuto nemoc speciální režim novou vyhláškou.

Podle Válkovy vyhlášky se musí testovat nadále jedinci i bez jakýchkoliv příznaků a také ti, kteří přišli do styku s člověkem pozitivně testovaným. Vyhledávají se a sledují „epidemiologicky významné kontakty”, tedy veškeré osoby, které přišly do styku s osobou s pozitivním testem [3]. Přitom Nejvyšší správní soud judikoval ve svém usnesení 4 Ao 3/2021-117 ze dne 11.11.2021, že „není-li ohniskem nákazy celá Česká republika, nelze bez dalšího předpokládat, že osobou podezřelou z nákazy je každý.” [4]

Plošné testování osob, v naprosté většině zcela zdravých, podle hesla „každý je podezřelý
z nákazy“, vyjde občany či stát (tedy ve výsledku opět občany, daňové poplatníky) hodně draho. Antigenní test stojí podle údajů VZP 300 korun, PCR test 845 korun. Jen VZP a jen od ledna do října 2021 vydala za testy téměř sedm miliard korun (6 970 238 396.- Kč) [5]. Testování na covid-19 podle ministra zdravotnictví Válka stálo veřejné zdravotní pojištění v loňském roce zhruba 55 miliard korun [6].

Testování zdravých lidí je v rozporu nejen s lékařskými principy a rozumným hospodařením, ale
i s nedávnými výroky čelných vládních představitelů. Dříve než Petr Fiala usedl do premiérského křesla, opakovaně prohlašoval: „S covidem se musíme naučit žít. Nebudeme do nekonečna omezovat zdravotní péči pro ostatní pacienty. Z covidu se musí stát další závažné onemocnění, které umí zdravotnictví řešit a předcházet závažnému průběhu tohoto virového onemocnění [7]. Petr Fiala to následně prohlašoval i jako premiér [8]. Stejná stanoviska pronášel taktéž ministr Vlastimil Válek před svým jmenováním i po něm [9].

Vláda kromě rozpočtu řešila například také další změny v opatřeních proti koronaviru, 9. února 2022. (Vlada.cz)

Po nástupu však vláda obrátila. Poté, co silou prosadila zbytečný pandemický zákon, ministr Válek začíná nové kolo strašení veřejnosti a propagace dosavadního nefunkčního přístupu ke covidu. Před jednáním vlády 16. března prohlásil: „Na podzim bude rozhodně další vlna, je jedno jaká mutace, ale vlna bude. Bude stoupat počet pozitivních a budou zbytečně umírat neočkovaní lidé. Pořád platí zásadní věc – ti, kteří jsou rizikoví, a senioři se musí naočkovat, pokud nechtějí zemřít. Pokud jim nevadí, že umřou, tak ať se neočkují.“ [10]. Takový výrok je daleko za hranici lékařské etiky a je na zvážení právníků, zda není trestným činem šíření poplašné zprávy.

Vyhláška legislativně konzervuje dosavadní praxi, kdy stát prohlašuje zdravé lidi za nemocné pouze na základě neprůkazných testů v rozporu s EDDC. Vyhláška ignoruje základy klinické medicíny
i epidemiologie. Pomíjí individuální vztah mezi pacientem a lékařem, zjištění skutečného zdravotního stavu a případné včasné zahájení účinné léčby. Taková vyhláška může zbytečně omezit život celé společnosti.

Profesorka Allyson Pollocková, klinická profesorka veřejného zdraví na Newcastle University, tvrdí, že zavedení PCR testů pro větší počet lidí bylo „jednou z největších chyb“ v reakci Spojeného království na nemoc covid-19. Poukazuje na závěr zprávy Výboru pro veřejné účty zveřejněné v říjnu, která uvedla, že celý systém Test & Trace měl malý vliv na šíření covidu. „Promarnili jsme miliardy,“ říká. „Mezitím byly uzavřeny nebo pozastaveny školy, doprava a zdravotní služby a lidé nemohli vídat své příbuzné v pečovatelských domech a nemocnicích.“ Připomněla, že masové zavírání lidí do izolace způsobilo i vážné ekonomické škody, potíže se zásobováním a další škody [11].


Prof. MUDr. Jiří Beran, CSC., epidemiolog a vakcinolog, komentoval vyhlášku takto:

„Současná vláda a především pan ministr Válek se dostali do vleku covidistů a již neuvažují o tom, že by chtěli považovat covid-19 za běžnou respirační nákazu, kterou umíme léčit. Nasvědčovala tomu neadekvátně urputná snaha prosadit pandemický zákon a také poslední aktivita, která proběhla v naprosté tichosti a bez vědomí lékařských společností. Nechal totiž v tichosti schválit speciální vyhlášku o systému epidemiologické bdělosti pro covid-19, ačkoliv na takový dohled nad infekčními chorobami vyhlášku už máme. Nová vyhláška v žádném případě nepovažuje covid-19 za běžnou nákazu a chová se k ní jako k ebole se stoprocentní smrtností.“

MUDr. Vladimír Čížek komentoval vyhlášku takto:

„Při této epidemii je poprvé v historii porušeno základní pravidlo klinické virologie: Je nutno přísně diferencovat mezi pojmy infekce a nemoc. Pod pojmem infekce rozumíme pouhé pomnožení původce uvnitř hostitelského organismu, pod pojmem onemocnění dostatečně intenzivní reakci hostitele, která vede ke vzniku klinických symptomů a syndromů.“

MUDr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog, komentoval vyhlášku takto:

„Testovat má smysl jen ty pacienty, u kterých to lékař individuálně indikuje, protože výsledek testu může nějak ovlivnit léčebný postup. Jako praktický lékař nemám medicínský důvod testovat odhadem 90% lidí, které vyšetřím se symptomy respiračního onemocnění. I když mají potíže, žádný test nepotřebují ani oni ani já. Podle platných nařízení je ale testovat musím. Nechceme nesmyslné plošné a povinné testování nejen zdravých, ale ani nemocných.“

RNDr. Jan Piňos, mluvčí Iniciativy 21, komentoval vyhlášku takto:

„Nová, narychlo pod rouškou války na Ukrajině přijatá vyhláška ministra Válka o bdělosti nad nemocí covid-19 je dalším krokem ve zřetelně se odhalujícím příběhu covidu. Dokazuje opět, že
u covidu nejde o nemoc, medicínu, léčení a zdraví, ale o datové analýzy a statistické modelování pro sledování lidí, pro ekonomické a politické cíle. Lidé nejsou individuálními subjekty ve vztahu lékaře a pacienta, ale předměty pro testování, očkování, poskytování dat a finanční toky.“


Poznámky:

(1) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCCBJ4BDM
ke stažení v .docx zde: https://docs.google.com/document/d/1a6nyfYi0iZ2b3jZ0OyNOE2JgFxXOJgIS/edit?usp=sharing&ouid=103728924311305958798&rtpof=true&sd=true

(2) https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-surveillance-guidance

Český výtah zde: (zdroj)

(3) Podle vyhlášky:

a) osoba, která měla jakýkoli přímý fyzický kontakt s osobou s potvrzeným nemocněním covid-19 bez použití odpovídající ochrany dýchacích cest,

b) osoba, která pobývala v bezprostřední blízkosti osoby s potvrzeným onemocněním covid-19 ve vzdálenosti do 2 metrů a po dobu delší než 15 minut; kumulativně za 24 hodin,

c) osoba, která sdílela stejné uzavřené prostředí s osobou s potvrzeným onemocněním covid 19 bez použití odpovídající ochrany dýchacích cest, ve vzdálenosti menší než 2 metry a po dobu delší než 15 minut, kumulativně za 24 hodin;

(4) https://iudictum.cz/308474/4-ao-3-2021-117

(5) „Za dosud zpracované období od ledna do října 2021 VZP ČR eviduje 14 597 567 validně vykázaných antigenních testů na covid-19 a náklady na testování byly ve výši 4 381 071 449 korun,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová. Rovněž poukázala na náklady za PCR testy. „Za dosud zpracované období od ledna do října 2021 VZP ČR eviduje 3 064 166 validně vykázaných PCR testů na covid-19 a náklady na testování byly ve výši 2 589 166 947 korun,“ doplnila. (zdroj)

(6) https://denikn.cz/minuta/811198/

(7) https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/700418/fialova-vlada-schvalila-svuj-program-pamatuje-i-na-covid-musime-se-s-nim-naucit-zit.html,

https://www.drbna.cz/koronavirus/8464-fiala-spolecnost-se-musi-naucit-s-covidem-zit-tuto-vlnu-epidemie-nezastavime.html

(8) „Musíme se naučit s covidem žít a musíme se vrátit k normálnímu životu v první chvíli, kdy to půjde.“ https://twitter.com/P_Fiala/status/1486971600390049794, https://echo24.cz/a/SXNLw/naucme-se-zit-s-covidem-vyzval-fiala-valek-je-proti-povinnemu-ockovani,

https://www.mskruh.cz/clanky/info-nova-vlada-povinne-ockovani-ne.-musime-se-s-covidem-naucit-zit

(9) „Jsem přesvědčen o tom, že se musíme naučit s covidem žít a musíme se chovat zodpovědně.“ https://twitter.com/vlvalek/status/1471876203808272389

„Musíme se s koronavirem naučit žít jako společnost a stát. Je to věc každého jednotlivce, není to jen odpovědnost státu.“ https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/valek-povinne-ockovani-neni-reseni-40378946

(10) https://cnn.iprima.cz/na-podzim-rozhodne-bude-dalsi-vlna-covidu-varuje-valek-nevyloucil-dalsi-davky-ockovani-87581

(11) Testování v tak rozsáhlém měřítku znemožnilo zjistit, kolik testů ve skutečnosti zachytilo jen mrtvé fragmenty viru, tvrdí profesorka. Někteří lidé mohli vyhledat test PCR poté, co se u nich rozvinuly příznaky, které byly způsobeny běžným nachlazením. Testy PCR však mohly zachytit fragmenty Covid z předchozí infekce, což má za následek pozitivní výsledek a zbytečnou izolaci.

„Mohli jsme PCR úplně zrušit, a tím jsme se mohli vyhnout „pingdemii“, tedy epidemie izolovaných lidí, kdy bylo milionům lidí nařízeno, aby zůstali doma poté, co byli v kontaktu s pozitivním případem,“ říká profesorka Pollocková.

Profesor McNally souhlasí s tím, že testování mohlo být omezeno dříve. „Je těžké pochopit, jak jsme ospravedlnili pokračování hromadného testování PCR v roce 2021.“

Ale jak vysvětluje zdroj blízký vládní testovací strategii: „Důvodem, proč jsme loni pokračovali
v testování PCR, je to, že s laboratořemi již byly podepsány dlouhodobé smlouvy a peníze se změnily. Vláda s tím nemohla nic dělat. Není náhoda, že PCR testování [pro běžnou populaci] končí 31. března – tehdy končí smlouvy.“
Daily Mail, 12. března 2022, https://www.dailymail.co.uk/health/article-10606107/Did-flawed-tests-convince-Covid-worse-really-was.html

Související články

Přečtěte si také

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Česko je mistrem světa v hokeji 2024
Česko je mistrem světa v hokeji 2024

Český hokejový tým na mistrovství světa pořádaném v České republice vyhrál těžké finále se Švýcarskem a stal se mistrem světa roku 2024.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby
Britští konzervativci slibují, že obnoví vojenskou službu, pokud vyhrají volby

Podle plánu konzervativců, by mladí lidé, měli na výběr, zda sloužit 12 měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách.

Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu
Japonský premiér Kišida vyzval Peking k zachování míru v Tchajwanském průlivu

Šéf japonské vlády Fumio Kišida dnes v rozhovoru s čínským premiérem Li Čchiangem zdůraznil, jak je pro Japonsko a celé mezinárodní společenství důležité zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu.