Retrospektiva událostí

Český soudní systém již označil několik desítek vládních nařízení vydávaných v době „koronavirové krize“ jako nezákonných. Naposledy Nejvyšší správní soud české republiky rozhodl, že zakázat neočkovaným vstup do restaurací a hotelů bylo nezákonné.

Soud 22. dubna 2022 podpořil obžalobu, která uváděla, že „za osobu podezřelou z nákazy nelze považovat zdravého člověka jen proto, že nemá dobrovolné očkování [proti covidu-19] nebo že onemocnění neprodělal,“ uvádí žaloba. (zdroj)

Vládní omezení vyčlenila neočkované obyvatele jako zvláštní skupinu, proti které státní úřady namířily celou řadu restrikcí a omezení. Podle některých kritiků se jednalo o záměrné vyvíjení nátlaku na obyvatele, aby se nechali očkovat.

Anesteziolog Fakultní nemocnice v Motole MUDr. Lukáš Pollert, ale i další lékaři a experti kritizovali vládní nařízení jako nebezpečná. „Přestali jsme kontrolovat nakažené očkované lidi, které prostě netestujeme. Nevím, proč tohle vzniklo,“ řekl Pollert v rozhovoru pro CNN Prima News a naznačil, že tato privilegia pro očkované jsou pravděpodobně dalším nástrojem, jak motivovat občany, aby se nechali očkovat. (zdroj)

„Tito lidé (očkovaní a netestovaní) nám roznesli virus po celé republice,“ uvedl Lukáš Pollert a dodal, že aplikace lockdownů zpřetrhala důležité vazby ve společnosti a také vazby mezi členy rodiny, lékaři a staršími lidmi, což mělo řadu negativních důsledků na jejich zdraví.

Z několika studií bylo již v té době zřejmé, že i očkovaní lidé mohou být nakažení, onemocnět a virus přenášet na ostatní. Vládní nařízení dlouhodobě „protežovala očkované“, a jak Nejvyšší správní soud ve výše uvedeném rozsudku shledal, nezákonně diskriminoval občany neočkované. Cílem mělo být dle opozice zřejmě donutit co nejvíce občanů, aby podstoupili očkování.

„Diskriminace neočkovaných v restauracích i hotelích byla nezákonná. Již v loňském roce jsem v zastoupení advokátem Zdeňkem Koudelkou podal podněty k Nejvyššímu správnímu soudu, týkající se zjevné diskriminace neočkovaných, ale prokazatelně zdravých osob,“ napsal o žalobě Ivo Valenta, emeritní slovácký senátor a zakladatel Nadace SYNOT. (zdroj)

„Tito lidé si nemohli ani přes negativní výsledek PCR testu zajít do restaurace na oběd ani využít služeb ubytovacích zařízení,“ říká Valenta. „Šlo tak ze strany ministerstva zdravotnictví pouze o tlak na realizaci tzv. ,dobrovolného‘ očkování. Nic víc. V případě obou stížností dal nyní NSS za pravdu v tom, že tato opatření nebyla v souladu se zákonem.“

Výrok Nejvyššího správního soudu vysílá signál, že vládní přístup nebyl zákonný a jednalo se o svévolné omezování svobody veřejnosti i podnikatelů.

Rozsudek je dle Valenty také „klíčovým sdělením pro všechny, kteří byli ve výše uvedené souvislosti pokutováni a sankce prozatím neuhradili, hradit je totiž nemusí“.

Nařízení ministerstva zdravotnictví vedla dle některých expertů k „silnému“ rozdělení společnosti a poškodila řadu živnostníků a v některých případech měla za následek zničení podnikání, které léta budovali.

Na začátku února 2022 obhajoval nařízení, která zakazují neočkovaným občanům přístup do hotelů a restaurací, také nově zvolení ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. (zdroj)

„Kdopak si dnes vzpomene, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger plánoval až 14. června 2021 otevřít hospody? Ty otevřel jeho nástupce Adam Vojtěch 31. května 2021 pod tlakem Nejvyššího správního soudu,“ uvádí advokát doc. JUDr. Zdeněk Koudelka Ph.D. (zdroj)

„Stejně tak otevřelo ministerstvo zdravotnictví hospody i pro neočkované a zrušilo jejich diskriminaci 10. února 2022 pod tlakem rozsudku Nejvyššího správního soudu z 2. února 2022, byť náměstkyně ministra Martina Koziar Vašáková ještě hovořila o snaze prodloužit nesmyslné a nezákonné zákazy,“ dodává Koudelka.

V obou soudních případech vládní úřady „strašily důsledky soudního rozhodnutí“, ale jak píše docent Koudelka, „apokalypsa se nedostavila, jako tolikrát v minulosti, a i přes otevřené hospody, hotely a bazény pro všechny a nejen vyvolené privilegované očkované počet nových případu klesá.“

Rozsudky Nejvyššího správního soudu jsou dle advokáta v souladu s právem a se zdravým rozumem. „Nejvyšší správní soud zajistil občanům jejich právo zajít si do restaurace a podnikatelům jejich právo podnikat. Státu ušetřil obrovské peníze. Nejvyšší správní soud ministerstvo zdravotnictví vyškolil v právu a v celkovém přístupu k řešení epidemie,“ dodává docent Koudelka.

Motivaci pro očkování dle advokáta vyvolával zejména silný mediální nátlak na obyvatele, který ukončila válka na Ukrajině. „Válka na Ukrajině během jednoho dne vytlačila covid ze zpráv. Covidové očkování se propadlo k minimu,“ píše Koudelka. „Velké množství státem nakoupených vakcín je k ničemu, jejich použitelnost je časově omezena, zaplatíme jejich nákup i jejich likvidaci.“ (zdroj)

„Věc by však neměla usnout. Obrovské mrhání státními penězi ve prospěch soukromých výrobců vakcín, za které stát platil nejen reklamu, ale převzal od výrobců na sebe i odpovědnost za zdravotní následky vakcinace, volá po prošetření, aby se podobnému mrhání zabránilo,“ uvádí advokát.

„Inflace i schodek státního rozpočtu jsou z velké míry zapříčiněny špatnou covidovou politikou a žádná cenzura to nezmění,“ uzavírá Koudelka.