Iniciativa 21

12. 4. 2022

Níže uvedený text je prohlášením Iniciativy 21 a nemusí se nutně shodovat s názory a postoji deníku The Epoch Times.

Názor

Podezření na zdravotní problémy vzniklé po očkování jsou hlášena u desítek procent lidí, závažné pak u jednotek procent.

Aktuální údaje o nežádoucích účincích očkování proti onemocnění covid-19 zveřejnil koncem minulého týdne Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). K 4. dubnu bylo v ČR hlášeno 12 161 podezření na negativní účinky po vakcínách. Celkový počet úmrtí podezřelých z nežádoucího účinku vakcín proti onemocnění covid-19 byl 174 (1).

Hlášeno je přitom jen přibližně 5 % z celkového počtu veškerých nežádoucích účinků, neboť podhlášenost nežádoucích účinků se celosvětově pohybuje kolem 95 % (2). To pak vyvolává zcela zkreslený obraz o poměru přínosů a rizik očkování, a tedy poskytuje chybný základ pro odborné a politické rozhodování. Přitom všichni zdravotničtí pracovníci mají zákonem danou povinnost hlásit na SÚKL svá podezření na závažné či neočekávané nežádoucí účinky očkování (3).

Stát sleduje výskyt nežádoucích účinků jen na papíře, ignoruje příslušný zákon. Případy, které nenahlásí lékař, postižený či jeho blízcí, jako by pro stát neexistovaly. Takové skutečnosti se neobjeví v žádné statistice, žádném odborném posouzení vakcín a tedy v žádném politickém rozhodnutí. Přestože dle oficiální americké databáze VAERS a dalších zdrojů je výskyt nežádoucích účinků oproti jiným vakcínám mnohonásobně vyšší, následky na zdraví vážnější a podezření na úmrtí častější, oficiální místa to ignorují. Přitom jde zjevně pouze o špičku ledovce.

Kvůli přehlížení a podceňování nežádoucích účinků očkování proti nemoci covid-19 ze strany lékařů, politiků, médií i veřejnosti a ignorování povinnosti hlásit je tak do evidence SÚKL nedostanou ani tak varující případy, jako je zánět srdečního svalu (myokarditida) s projevy srdečního selhání sedmnáctiletého chlapce, zcela zdravého sportovce, který byl navzdory pochybnostem svým i rodiny nakonec očkován pouze z nátlakových politických důvodů (4). Tento příběh je spolu s dalšími mnoha osobními výpověďmi pacientů i lékařů popsán na stránkách zde.

SÚKL nedávno výrazně zjednodušil způsob hlášení nežádoucích účinků lékařům, farmaceutům a jiným zdravotnickým pracovníkům i pacientům a osobám zastupujícím pacienty – tedy laikům, kteří si nemusejí být jisti, že reakce byla způsobena vakcínou. (5)

Očkování proti covid-19 je zatíženo nebývalým množstvím podezření na nežádoucí účinky, včetně podezření na úmrtí. Nevídaný nárůst nežádoucích účinků je hlášen z mnoha databází zřízených k tomuto účelu, např. z evropského systému EudraVigilance, amerického VAERS (Vaccine adverse events reporting system), systému WHO VigiAccess či britského systému Yellow Card. (6)

Hlavním důvodem je fakt, že nejčastěji používané vakcíny nemají dokončený klinický výzkum. Kvůli krátkodobému podání těchto zcela novátorských genetických vakcín nemůže být ještě nic známo o možných dlouhodobých nežádoucích účincích. (7)

Od zahájení očkování proti covid-19 byla nejen popsána, ale i prokázána řada závažných nežádoucích účinků, jako je perikarditida (zánět osrdečníku), myokarditida (zánět srdečního svalu) – obojí ve zvýšené míře u mladých mužů (8), riziko mozkových příhod, tromboembolických příhod, četných neurologických obtíží, kloubních a kožních postižení včetně pásového oparu, poruch srážlivosti krve, poruch menstruace a psychických poruch.

Americký vládní systém VAERS hlásí prudký nárůst podezření na úmrtí ve spojení s vakcinací v letech 2020-2022. K 1. 4. 2022 jde o 26 693 případů, mezi nimi osm úmrtí dětí ve věku 5-11 let, 248 úmrtí mladých ve věkové kategorii 12-25 let. (9)

Argumentem pro tak vysoký údaj může být velký počet vyočkovaných covidových vakcín oproti vakcínám jiným. Databáze WHO VigiAccess, která zkoumá kumulativní hlášení nežádoucích účinků, ovšem kopíruje stejný trend. V letech 2020 – 2022 je hlášeno 3 525 837 nežádoucích událostí (k 31. 3. 2022) u vakcíny proti covid-19. Přitom počet nežádoucích reakcí u polio vakcíny proti dětské obrně je za 53 let (hlášeno od roku 1968) jen 123 642 (tj. 3,5 % případů oproti covid vakcíně), u vakcíny proti chřipce za 53 let 283 021 (8 %), u ivermectinu 6 190 případů za 30 let od r. 1992 (0,8 %).

Na problémy primárních dat a studií vakcín proti covid-19 opakovaně upozorňuje prestižní British Medical Journal (BMJ). Například 2. 11. 2021 popsal pochybení během III. fáze klinického testování vakcíny (10). V loňském listopadovém editorialu BMJ se uvádí, že nedostatek dobrého výzkumu je tragédií pandemie (11). Další editorial šéfredaktorů z 22. 11. 2021 konstatuje, že data by měla být plně a okamžitě k dispozici k veřejné kontrole (12).

Dosud tomu tak nebylo a americký regulátor FDA (Food and Drug Agency) brzdil jejich rychlé uvolnění. Až soudní rozhodnutí z letošního ledna zavazuje FDA měsíčně poskytnout 55 000 stran poskytnutých firmou Pfizer k posouzení (13). (Původně FDA navrhovala 500 stran měsíčně, což by trvalo desítky let, 14.) Šéfredaktoři BMJ uvádějí, že „Big pharma“ je nejméně důvěryhodným průmyslovým odvětvím. Nejméně tři z mnoha společností vyrábějících vakcíny proti covid-19 mají za sebou trestní a občanskoprávní spory, které je stojí miliardy dolarů. Covid přinesl mnoho nových farmaceutických miliardářů a výrobci vakcín vykázali desítky miliard příjmů (15).

Mezi agenturou FDA už zveřejněnými dokumenty je i kumulativní analýza hlášení nežádoucích účinků. Vyplývá z ní, že za méně než tři měsíce od schválení vakcíny Pfizer k používání v prosinci 2020 existovalo už 42 086 hlášení včetně 1 223 úmrtí (16). Tato informace byla v klíčové době povolování vakcíny a rozběhu celosvětového očkování utajena a neměla vliv na politická rozhodnutí.  

Izrael, jehož obyvatelstvo patří k nejvíce proočkovaným na světě, zveřejnil v březnu oficiální vládní zprávu o vedlejších účincích po třetí dávce vakcíny (17). Vyplývá z ní, že zdravotní problémy vzniklé během hodin až týdnů se objevují u desítek procent lidí, závažné problémy u jednotek procent. Studie uvádí varující údaje: alergické reakce vznikají u 3,9 % lidí, obtíže s dýcháním mělo 1,5 % lidí, otoky obličeje nebo krku 0,6 % lidí. Plných 4,5 % respondentů hlásilo neurologické negativní účinky (0,5 % obrnu lícního nervu, 0,5 % problémy se zrakem, 0,4 % výrazné zhoršení paměti, 0,4 % výrazné zhoršení sluchu).

To odpovídá u každého z těchto závažných vedlejších účinků stovkám až několika tisícům lidí na 100 000 očkovaných. U 9,6 % žen v reprodukčním věku se objevila určitá forma nepravidelnosti cyklu, u poloviny potíže přetrvávaly i po 2-3 měsících a třetina musela vyhledat lékaře. Hospitalizováno kvůli nežádoucím účinkům bylo 0,3 % lidí.

Izraelská vládní zpráva také vypovídá o výrazném zhoršení chronických problémů pacientů po očkování třetí dávkou. Ohlásila je přibližně čtvrtina pacientů s autoimunitními chorobami (artritida, lupénka, roztroušená skleróza a další) a s úzkostnými psychickými poruchami. K zhoršení zdravotního stavu došlo u 9 % pacientů s diabetem a u 6-7 % pacientů s chronickými respiračními onemocněními a srdečními problémy.

Lidé, kteří trpí následky očkování, prožívají dvojí zátěž. Jedna vyplývá přímo z fyzického postižení, druhá souvisí s jeho psychologickým dopadem. Na rozdíl od „běžných“ onemocnění či postižení, kdy je postižený brán jako „oběť“, která si zaslouží péči, má poškození po očkování psychologická specifika. Je často spjato s velkou nedůvěrou zdravotníků, kteří postiženým nevěří, souvislost s očkováním je vyvracena jako nemožná. Někdy jsou postižení označeni za hypochondry.

Na druhou stranu si mnoho lidí trpících následky po očkování své rozhodnutí se nechat očkovat vyčítá nebo se zlobí na systém, který je na možná rizika nepřipravil a dokonce jim očkování proti covidu prezentoval jako nejlepší a morálně odpovědné řešení. Tito lidé se nyní cítí zrazeni a ztraceni. 

Navzdory uvedeným skutečnostem stát umlčuje odpůrce své covidové politiky a plánuje masivní propagační kampaň pro posilovací dávku očkování. Na skladech má ČR nyní asi pět milionů již nakoupených vakcín (18), ovšem vyrobených proti původní wuhanské variantě viru. Ty jsou již minimálně účinné proti dalším mutacím, jak se ukázalo u varianty omicron. Navzdory hrozivému státnímu dluhu, který se dál propadá výdaji spojenými s válkou na Ukrajině, plánuje vláda letos utratit za vakcíny 7,5 miliard korun (19).

Ministr zdravotnictví V. Válek bez ohledu na výše uvedená fakta i aktuální realitu covidu říká: „Teď je čas dát si třetí dávku, to stále platí. Ale rozhodně bude muset před podzimem nastat přeočkování. Zatím není konsenzus EU ohledně toho, jakých skupin či od jakého věku. Ale stále platí, že covid zůstává smrtelným onemocněním především pro seniory starší 60 let.“

V rozporu s jasným medicínským faktem, že imunita získaná proděláním nemoci je mnohem silnější a trvalejší, dál tvrdí: „Jediná věc, která s téměř 90% pravděpodobností zabrání tomu, abych na covid umřel, je očkování, které ve mně vybudí dostatečně vysokou hladinu protilátek. Ta trvá několik měsíců, a proto očkování musí předcházet vlnám a být pravidelné (20). Ministr Válek také společně s dalšími evropskými kolegy prosazuje jednotnou očkovací strategií (21).

Vzhledem k závažnosti a zároveň všeobecnému zastírání negativních dopadů očkování zveřejňuje Iniciativa 21 na svých webových stránkách osobní příběhy lidí, kteří očkováním utrpěli. Tyto příběhy vypovídají o jejich přetrvávajících vážných zdravotních následcích, o traumatech vzniklých ztrátou dosavadního způsobu života, o zdravých sportovcích, které poprvé za život sklátila až vakcína, nebo o dosud zcela vitálních seniorech, kteří vakcíně podlehli.

Příběhy také svědčí o dalekosáhlé neinformovanosti lidí či hlubokém podceňování problému. A co nejhůř, ukazují na vytrvalou ignoranci ze strany zdravotníků, kteří většinově očkování bez rozmyslu prosazují, dokonce i u lidí, u nichž bylo riziko evidentní a negativní účinky velmi pravděpodobné. Příběhy, které vyprávějí jak pacienti sami, tak lékaři naleznete zde.

Existují i další aktivity směřované k veřejné informovanosti či k pomoci postiženým lidem (22) a také řada zahraničních zdrojů, které shromažďují lidské příběhy (23).


Poznámky:

(1) https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci

Zdravotničtí pracovníci velmi často tápou nad tím, co je podezření a co ne – pro inspiraci se mohou zde podívat na doposud hlášené nežádoucí účinky.

(2) Podhlášenost nežádoucích účinků se pohybuje celosvětově kolem 95 % a farmakovigilance s ní při hodnocení bezpečnosti počítá. Proto pro spuštění bezpečnostního signálu a hodnocení bezpečnostního rizika stačí poměrně malý počet hlášení daného nežádoucího účinku. Tato hlášení však musí být dostatečně doložena a obsahovat všechny důležité údaje. https://www.sukl.cz/sukl/reakce-na-vyjadreni-lekare-vystupujiciho-v-poradu-epidemie

V ČR může být podhodnocení ještě výraznější kvůli tomu, že to bylo pro lékaře složitým administrativním nehrazeným úkonem a veřejnost není o potřebnosti hlášení státem informovaná.

(3) Lékaři a všichni zdravotničtí pracovníci mají zákonem danou povinnost hlásit na SÚKL svá podezření na tyto závažné či neočekávané nežádoucí účinky. Mírné nežádoucí účinky, které už jsou popsány v Souhrnu údajů o přípravku či v Příbalové informaci, není potřeba hlásit, protože nemají zásadní vliv na poměr přínosů a rizik léčivého přípravku. Pokud se u vás však po očkování objeví závažný zdravotní problém, poraďte se s lékařem, který by měl toto podezření na nežádoucí účinek nahlásit. https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci

(4) Tento odstrašující, typický případ nese všechny všepronikajícího, zcela mylného přístupu k očkování, a hlubokých škod, které působí: Mladý, zcela zdravý člověk byl nikoli ze zdravotních, ale společenskopolitických důvodů přinucen k očkování, aby mohl pokračovat ve svých zájmech (sport). K očkování byl tlačen lékaři bagatelizujícími NU. Následkem očkování prodělal vážnou nemoc a je vyřazen z celého dosavadního způsobu života. Ztratil důvěru ve společenský systém, který jej k očkování přinutil. Rodina utrpěla finanční škody. Tatáž společnost, která jej přinutila k očkování, mu nyní není schopna pomoci, aby mohl běžně žít. Více: http://iniciativa21.cz/vase-pribehy/mlady-muz-17-let-akutni-postvakcinacni-myokarditida/   

(5) Formulář hlášení pro SUKL https://nezadouciucinky.sukl.cz/. Hlášení podezření na negativní účinky je velmi jednoduché, ze stránky SÚKL https://www.sukl.cz/ vede odkaz na “hlášení nežádoucích účinků”. Tam je vysvětlen postup, často kladené otázky, odpovědi a několik jednoduchých způsobů hlášení, nejlépe vyplněním elektronického formuláře. V šesti snadných rychlých krocích se uvedou všechny údaje, celé vyplnění trvá pět minut u jednoduchého případu a asi deset u komplikovaného. Dále je možno použít stránkový formulář ve formátu PDF, zaslat e-mailem, případně nahlásit telefonicky. Osobní údaje pacienta nejsou nutné, stačí jen datum narození a iniciály.

(6) Některé oficiální databáze negativních účinků:

Česká republika: SÚKL – nahlášení NÚNahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covid-19 (SÚKL)
Velká Británie: Weekly summary of Yellow Card reporting
EU: Evropská databáze hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivých přípravků
USA: OpenVAERS
WHO: VigiAccess (do search database vepsat: covid-19 vaccine)

(7) Navíc prvotní studie u dětí 12-15 let proběhla na malém počtu dětí, aby mohla odhalit vzácné závažné nežádoucí účinky, i když i tady se takový případ vyskytl u zdravé dvanáctileté dívky, která je po druhé dávce upoutána na invalidní vozík. Další větší studie teprve nabírá účastníky od března 2021 a bude ukončena až v květnu 2026. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643?term=bnt162b2&age=0&draw=5

(8) Jedním z často diskutovaných a společností Pfizer uznaných nežádoucích účinků mRNA vakcíny jsou myokarditidy u mladých mužů, které ale Pfizer hodnotí povětšinou jako myokarditidy s lehkým průběhem. Ve VAERS je k 18. 3. 2022 hlášeno podezření na myokarditidu u 37 133 případů. To, že se nemusí jednat o neškodný průběh, svědčí nedávno uveřejněný článek v americkém prestižním časopise The Journal of Paediatrics, kde bylo popsáno, že změny při vyšetření MRI přetrvávají na srdci mladých mužů i po několika měsících. Persistent Cardiac MRI Findings in a Cohort of Adolescents with post COVID-19 mRNA vaccine myopericarditis – The Journal of Pediatrics (jpeds.com)

(9) Mortality (openvaers.com)Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial | The BMJ

https://www.reuters.com/legal/government/well-all-be-dead-before-fda-releases-full-covid-vaccine-record-plaintiffs-say-2021-12-13/

(10) Covid 19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer´s vaccine trial Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial | The BMJ

(11) Public health measures for covid-19 | The BMJ Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now | The BMJ

(12) Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now | The BMJ

(13) https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/091621-Complaint.pdf

(14) Data budou postupně uveřejňována na: Public Health and Medical Professionals for Transparency – Public Health and Medical Professionals for Transparency (phmpt.org)

(15) https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102

(16) Cumulative analysis of post-authorization adverse event reports of pf-07302048 (bnt162b2) received through 28-feb-2021 5.3.6-postmarketing-experience.pdf (phmpt.org)

(17) https://smis-lab.cz/2022/03/14/vedlejsi-ucinky-po-treti-davce-vakciny-dle-reportu-izraelskeho-ministerstva-zdravotnictvi/, originál studie přeložené do angličtiny: https://galileoisback.substack.com/api/v1/file/ea20de20-b375-4a30-9512-36c625ba47d7.pdf

(18) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-nejdriv-nebyly-ted-konci-v-ohni-cesko-spalilo-skoro-ctvrt-milionu-vakcin-194547

(19) https://www.prolibertate.cz/2022/03/zatimco-sledujeme-valku-v-ukrajine-vlada-petra-fialy-dal-drancuje-rozpocet-ceske-republiky-za-vakciny-proti-covid-19-letos-zaplatime-pres-75-miliardy-korun/

(20) https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-pred-podzimem-bude-pro-cast-lidi-nutne-preockovani-proti-covidu-rekl-valek-196199

(21) https://www.reuters.com/world/europe/german-health-minister-wants-eu-recommend-fourth-covid-shot-2022-03-29/

(22) Např. Nadace svědomí národa chystá filmový dokument o příbězích těchto lidí nebo sdružení ProLibertate jim poskytuje právní ochranu.

(23) https://nomoresilence.world/, americký senátor Ron Johnson https://www.ronjohnson.senate.gov/2021/7/helping%20people%20be%20seen,%20heard%20and%20believed%20after%20adverse%20vaccine%20reactions

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje
Tichý úpadek průmyslu v Německu pokračuje

V loňském roce zažilo Německo skutečný průmyslový kolaps. Aritmeticky řečeno, každé tři minuty byl uzavřen jeden podnik. Jen malá část podniků podala návrh na insolvenci. Odumírání podniků již dlouho nahlodává jádro ekonomiky.

Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč
Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč

V Žofínském paláci v Praze dnes vystoupila celebrita světové politiky, ekonom a prezident Argentiny Javier Milei, který se s přítomnými podělil v několika desítkách minut o své myšlenky.

Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů
Bouřkový pilot-fotograf zachytil dechberoucí snímky nejintenzivnějších bouří z výšky 12 000 metrů

Bouřkový pilot-fotograf Santiago Borja, zachytil z výšky 12 000 metrů sérii dechberoucích snímků nejintenzivnějších bouří.

Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury
Assange se dohodl s úřady USA na přiznání a bude volný, píší agentury

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange se dohodl s americkou justicí a hodlá se přiznat k porušení zákona o ochraně tajných informací.

Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“
Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“

Téměř polovina amerických řidičů elektromobilů zvažuje přechod zpět ke spalovacím motorům, zjistil spotřebitelský průzkum. Celosvětově je toto číslo nižší, přesto o návratu k benzínu a naftě uvažuje skoro třetina dotázaných.