TÉMA: Diskuse o protiepidemických opatřeních

Během covidové pandemie řídící pracovníci na školách a univerzitách zaváděli dogmaticky a často i násilně opatření, jako povinné nošení roušek a očkování, se záměrem zabránit šíření viru SARS-CoV2. Podle nedávných peer-review studií však tato opatření neměla valný účinek.

Výzkumná práce zveřejněná 18. května 2022 zdůrazňuje nedostatky nařízení o povinném očkování a nošení roušek. Jak studie uvádí, tato opatření nezabránila šíření čínského viru na Cornellově univerzitě.

Přestože univerzita vyžadovala, aby se na akademické půdě nosily respirátory, aplikovala se izolace nakažených a podezřelých a provádělo se sledování kontaktů do několika hodin po jakémkoli pozitivním výsledku, práce přiznává, že: „Zkušenosti Cornellu ukazují, že tradiční zásahy v oblasti veřejného zdraví nebyly pro omikron vhodné. Očkování sice ochránilo před závažným onemocněním, ale nestačilo k zabránění rychlého šíření, a to ani v kombinaci s dalšími opatřeními v oblasti veřejného zdraví včetně rozsáhlého kontrolního testování.“

Jiná studie zjistila, že sekundární přenosy byly „výrazně nižší ve školách ve srovnání s domácnostmi, což naznačuje, že přenos v domácnostech je v této pandemii důležitější než přenos ve školách“.

Ke konci semestru v roce 2021 téměř kompletně proočkovaná Cornellova univerzita uzavřela kampus kvůli nárůstu případů covidu.

„Povinné masky nedokázaly kontrolovat šíření infekce ve školách, jak ukazuje tato analýza škol s povinným nošením roušek a bez nich. Předchozí studie prokázaly, že vakcíny proti covidu nezabraňují šíření přenosu,“ uvedl Dr. Sanjay Verma pro The Epoch Times s odkazem na studii z 18. května.

Dr. Verma, kardiolog z Kalifornie, který zaznamenal nárůst srdečních problémů po hromadném zavedení vakcín, se domnívá, že roušky a povinné očkování nebyly tím nejlepším způsobem, jak se s covidem vypořádat.

„Byl kladen malý, pokud vůbec nějaký, důraz na jiné, účinnější snahy o zmírnění následků: Daleko účinnější by byla ventilace a filtrace, cvičení, snížení hmotnosti a osobní zodpovědnost. Čili tato školní a univerzitní opatření vyvolávají otázku: čeho chtějí dosáhnout?“

Bývalý viceprezident společnosti Pfizer Michael Yeadon, toxikolog a odborník na výzkum alergií a respiračních onemocnění, tvrdí, že vzhledem k tomu, že poměr úmrtnosti na infekce (IFR) u covidu-19 nebyl vysoký, neměly být vakcíny nařízeny a že z předchozí vědecké literatury bylo známo, že roušky jsou v zastavení respiračních virů neúčinné.

„Již dlouho před covidem-19 bylo známo, že roušky na obličej nic nezmohou,“ uvedl Yeadon v prohlášení, které zaslal deníku The Epoch Times.

„Mnozí nevědí, že modré lékařské roušky nejsou filtry. Vzduch, který vdechujete a vydechujete, se pohybuje dovnitř a ven mezi rouškou a vaším obličejem. Jsou to jen chrániče proti stříkající kapalině, nic víc,“ napsal Yeadon a připojil odkaz (klikněte zde) na stránku uvádějící přes 400 studií, které poukazují na neúčinnost vládních opatření během pandemie, jako byly roušky nebo lockdowny.

Z nedávného výzkumu víme, že vakcíny proti covidu zvyšují riziko myokarditidy, zejména u mužů ve věku 16-29 let,“ poznamenává zase doktor Verma.

„Domnělé a neprokázané výhody takovýchto školních a univerzitních opatření je třeba vyvážit velmi reálnými riziky (bez ohledu na to, jak vzácná se mohou zdát). Nesmíme také zapomínat, že údaje CDC ukazují nulový nadbytek úmrtí ve věkové skupině 0-24 [let] v letech 2020 a 2021 ve srovnání s předchozími roky. Celková míra hospitalizací a IFR v této věkové skupině je velmi nízká a nezdá se, že by opravňovala k takovýmto nařízením, která se stejně zdají být neúčinná při zastavení šíření. Úředníci veřejného zdravotnictví by veřejnosti lépe posloužili, kdyby kladli důraz na respirátory N95 u všech vysoce rizikových osob, zlepšení ventilace a filtrace, cvičení a snížení hmotnosti a izolaci při příznacích,“ napsal našemu deníku Dr. Verma.

Jiná studie z 25. května zjistila, že „neexistuje žádný významný vztah mezi povinnými rouškami a počtem případů“ poté, co zopakovala „velmi citovanou studii CDC, která prokázala negativní vztah mezi povinnými rouškami ve školách a dětskými případy SARS-CoV-2“, a to na větším vzorku okresů a v delším časovém intervalu.

Zdroj.