Michal Cabejšek

9. 2. 2023

Ministerstvo dopravy se nebrání snižováním emisí a kladení důrazu na zlepšení životního prostředí. Nová emisní norma Euro VII však v současné podobě může poškodit český i evropský automobilový průmysl a může tak mít dalekosáhlé negativní dopady.

Ministr dopravy Martin Kupka vyslovil odmítavý postoj po setkání se zástupci Škody Auto, IVECO Busu, Sdružení automobilového průmyslu a Sdružení dovozců automobilů. O změně emisní normy a předložení konkrétních argumentů proti zavedení v současné podobě bude ministr Kupka jednat v Bruselu s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem.

„Náš postoj ke stávající podobě normy je jednoznačně odmítavý. Chceme šetrná auta k životnímu prostředí, ale tenhle způsob regulace ve výsledku více uškodí, než pomůže. Proto chci jednat v Bruselu s eurokomisařem Bretonem, aby se nám podařilo spolu s dalšími státy emisní pravidla změnit,“ říká Kupka.

K navrhované normě se detailně vyjádřilo Sdružení automobilového průmyslu. Návrh nových emisních norem Euro 7/VII bude mít podle nich zásadní negativní dopady na vozidla se spalovacím motorem a jejich dostupnost. Současně dle nich odčerpá potřebné zdroje na investice do vývoje vozidel s elektrickým pohonem

Hlavní vady: 

  • časová nerealističnost, neboť krátké datum vstupu v účinnost neposkytuje fakticky čas na vývoj a adaptaci výroby, což způsobí výpadky ve výrobě v řadě závodů;
  • ekonomická neefektivita, neboť vyžadované masivní investice budou využitelné jen pro relativně krátké časové období a omezený počet vozidel, přitom však výrazně omezí dostupné zdroje pro vývoj a výrobu zcela bezemisních vozidel, což bude mít negativní dopad na HDP i pracovní místa;
  • negativní dopad na občany, neboť povede k zásadnímu omezení nabídky dostupných menších vozidel a nárůstu nákladů na osobní silniční dopravu, potažmo mobilitu celkově;
  • zanedbatelný přínos pro životní prostředí, neboť při neexistenci systémové podpory obnovy zastarávajícího vozového parku, bude podíl emisí z provozu vozidel splňujících normy starší než Euro 7/VII, dlouhodobě výrazně převyšovat emise z vozidel na trh nově přicházejících. Přínos nové emisní normy přitom dále sníží rychle rostoucí podíl zcela bezemisních vozidel.

Časová nerealističnost návrhu

Evropská komise ohlásila přípravu normy Euro 7/VII v roce 2019, předložení návrhu však bylo opakovaně odkládáno tak, že ke zveřejnění došlo až v listopadu 2022. Uvažované datum vstupu v účinnost této normy přitom zůstalo nezměněno, tzn. 1. 7. 2025 (pro osobní automobily). Navíc došlo k faktickému zpřísnění, neboť tento termín nově platí pro všechna vozidla uváděná na trh, tzn. nejen na nové modely, jako předchozí normy.

S ohledem na marginální dopady na životní prostředí a krátký časový rámec využitelnosti opatření nezbytných pro splnění zpřísněných motorových emisí (zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory již v roce 2035) také hrozí zmaření potřebných masivních investic do vývoje a výroby.

Drtivé dopady na zaměstnanost, ekonomiku, společnost

Přijetí návrhu v předložené podobě bude mít fatální dopady na zaměstnanost u finálních výrobců i v dodavatelských řetězcích. Hrozí, že by v rámci EU o práci přišly statisíce lidí. ŠKODA AUTO upozorňuje, že pokud bude návrh přijat v předložené podobě, dojde k uzavření řady výrobních závodů (a to nejen malých vozidel) a nejen v ČR, ale i v dalších zemích (např. Maďarsku, Polsku ad). 

Zdražení a likvidace segmentu malých vozů

Dle statistiky Sdružení dovozců automobilů tvoří segmenty malých vozů a nižší střední třídy v ČR 30 % nových registrací za uplynulý rok. Většina evropských automobilek přitom již tento segment opustila s tím, že by bylo příliš nákladné investovat do vývoje snížení znečištění z výfukových plynů a emisí či hybridizace malých motorů, potažmo že by takové investice prodražily vozidla natolik, že by se tím ztratila jejich konkurenční výhoda.

Např. i ŠKODA AUTO již odepsala miliardovou investici do zrušeného vývoje modelu Fabia Combi a do budoucna jsou ohroženy také další modely domácích automobilek. Redukce kategorie malých vozů v ceně do půl milionu korun by znamenala, že se pro širokou skupinu obyvatel stane koupě vozu nedostupnou, neboť v dohledné době nebude na trhu k dispozici obdobně dostupná bezemisní varianta. To může dále dle sdružení zhoršit zastarávání vozového parku ČR a jeho emisní stopu.

Extrémní podmínky pro nákladní vozidla a autobusy

Zpřísnění emisních limitů pro nákladní vozy a autobusy je technicky téměř neproveditelné. Například přísné limity NOx (oxidy dusíku) jsou na hranici měřitelnosti za použití existující měřící techniky, podobná situace je i u některých dalších polutantů.

Investice do splnění požadavků Euro 7 by i podle Evropské komise (EK) stálo 2,700 eur na nákladní vozidlo. S ohledem na časový posun a inflaci dojde k dalšímu zvýšení ceny vozu pro zákazníka a zároveň se zvýší náklady na přepravu.

EK zároveň navrhla nové emisní limity pro nákladní vozidla za situace, kdy ještě neznáme podobu nových výkonnostních norem CO2 pro nákladní automobily, která bude zveřejněna zřejmě příští týden. Mezi v něm uvažovanými opatřeními je přitom např. zákaz prodejů městských autobusů se spalovacím motorem již k roku 2030.

Instalace OBM systémů

Nutnost implementace nových technologií plnících rozsáhlé požadavky na OBM (On-Board-Monitoring) po vozidlech požaduje sledování emisí vozidlem v reálném čase. Některé takovéto senzory přitom v současné době nejsou k dispozici na trhu, proto je třeba vyvinout emisní SW-model v řídicí jednotce, což však přináší riziko, že takový model bude příliš citlivý, což povede k častějšímu hlášení problémů se zvýšenými emisemi.

Související články

Přečtěte si také

Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy
Fiala pro britský The Guardian: Orbán nejedná v zájmu Evropy

Snahy Viktora Orbána stylizovat se do pozice mírotvůrce jsou špatné a „nejsou v evropském zájmu“, uvedl český premiér Petr Fiala v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy
Mrtvice: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy

Cévní mozková příhoda (CMP) je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí po srdečních chorobách, zasahuje více než 17 milionů lidí ročně.

„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany
„Brzy budeme opět velkým národem.“ Trump slibuje, že bude prezidentem pro všechny Američany

AKTUALIZOVÁNO. Bývalý americký prezident Donald Trump v závěru čtyřdenního sjezdu Republikánské strany přijal nominaci do listopadových prezidentských voleb.

Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci
Britský soud dal klimatickým aktivistům vysoké tresty vězení za protestní akci

Britský soud dnes poslal pětici klimatických aktivistů z hnutí Just Stop Oil (Zastavme ropu) do vězení za protest na dálnici M25 v 2022.

10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie
10 nejlepších tipů pro psaní skutečné poezie

Naposledy jste možná napsali básničku na základní škole, ale nebojte se. Vezměte si tužku a začněme.