Mladý samec rysa ostrovida karpatského (Lynx lynx carpathicus), narozený v květnu 2018 v Jihlavě, a chovná samice narozená v srpnu 2012 v Port Lympne, spolu byli na konci minulého týdne převezeni do Tierparku Bern. Stalo se tak po doporučení vedoucí evropské plemenné knihy. Jejich přesun proběhl ještě před nadcházející říjí, protože očekávaná mláďata tohoto geneticky velice cenného páru by v budoucnosti mohla být reintrodukována v Itálii.

Páření probíhá obvykle koncem zimy či na jaře a po asi 70 dnech březosti rodí samice 1 až 4 (nejčastěji 2) mláďata. Ta se osamostatňují po 10 až 11 měsících. V přírodě se rysové mohou dožít až 17 let, v zajetí pak i hodně přes 20.

Rysice Jihl. Zoo
Rys ostrovid karpatský. (Zoo Jihlava)

Podle českých zákonů náleží rys ostrovid mezi silně ohrožené a chráněné druhy, které nelze lovit. V mnoha oblastech svého původního areálu byl vyhuben v důsledku odlesňování, pronásledování a úbytku kořisti. Od 70. let 20. století začala na některých místech reintrodukce, do jisté míry úspěšná. To je i případ Česka, kde nyní žije nejvýše několik desítek jedinců náležících ke karpatské populaci, která je považována za samostatný poddruh Lynx lynx carpathicus. Největší současnou hrozbou pro evropské populace rysů je nelegální lov.