Prezident republiky jmenoval také člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Na Pražském hradě prezident republiky Petr Pavel jmenoval dne 30. března 2023 na návrh Senátu daný usnesením o volbě kandidáta z 8. schůze konané dne 8. března 2023, s účinností od 1. dubna 2023, PhDr. Jana Outlého, Ph.D. – členem Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Funkční období je šestileté a končí dnem 31. března 2029.

Dalším jmenovaným kandidátem se stal brigádní generál Radek Hasala, jehož podle očekávání jmenoval náčelníkem své vojenské kanceláře.

Své nové funkce se ujme od 1. dubna, jak sdělila ČTK prezidentova mluvčí Markéta Řeháková. Podle mluvčí Hasala ve vojenské kanceláři ani u Hradní stráže neplánuje žádné zásadní změny, jak sdělil ČTK a dodává: „Na Hradě bude spolupracovat i se svým předchůdcem generálporučíkem Janem Kašem, který odešel do civilu a ve vojenské kanceláři zůstane jako občanský zaměstnanec.“

Generál Hasala
Generál Hasala se stává novým velitelem Velitelství výcviku-Vojenské akademie, kasárny Dědice, snímek z 18. července 2018. (Hana Jurčová / VeV-VA)

Hasala již v minulosti spolupracoval s Petrem Pavlem ve vojenských funkcích, když mu v Bruselu mezi lety 2015 a 2018 jako předsedovi Vojenského výboru NATO vedl kabinet.

Pro Hasalu, jak sdělila ČTK, bude prioritou řízení Hradní stráže a zajištění protokolárních akcí konaných na Pražském hradě, dalším bodem bude podpora prezidenta jako vrchního velitele českých ozbrojených sil. S náčelníkem generálního štábu gmj. Karlem Řehkou i jeho zástupci se již domluvil na pravidelných i akutních schůzkách. Jde mu o „zabezpečení toku informací z armády na vojenskou kancelář, aby podle potřeby mohla  připravit podklady pro pana prezidenta“.

Před cestami do regionů bude ve spolupráci s armádou připravovat případné návštěvy posádek.

Kromě náčelníka má Hradní vojenská kancelář dalších osm zaměstnanců. Nedávno byl mezi ně zařazen plukovník Otakar Foltýn, který rezignoval na post náčelníka Vojenské policie, dodala ČTK.