Joseph Mercola

10. 4. 2023

Průzkum pojišťovacího průmyslu z roku 2016 ukázal, že držitelé skupinových životních pojistek jsou výrazně zdravější než běžná americká populace. Jsou zpravidla mladší, vzdělanější a zaměstnaní ve společnostech z žebříčku Fortune 500. Co se tedy stalo v roce 2021, že se situace tak dramaticky obrátila?

Příběh v kostce

  • Bývalý manažer fondu BlackRock Edward Dowd upozorňuje na prudký nárůst úmrtí a invalidity, k němuž došlo od doby, kdy se rozběhla kampaň na očkování proti covidu-19.
  • Držitelé skupinových životních pojistek, kteří jsou obvykle zdravější než běžná populace, zaznamenali v roce 2021 skokový nárůst úmrtnosti o 40 %.
  • Počet invalidních důchodců mezi zaměstnanci dosáhl v září 2022 nejvyšší hodnoty 33,2 milionu a jejich počet má stále rostoucí tendenci – což je velmi neobvyklý nárůst.
  • Centrální banky, farmaceutické společnosti, velké technologické firmy a média, ti všichni z pandemie profitovali a mají zájem na zakrytí toho, co Dowd popisuje jako „velkou globální vražednou scénu“.
  • Dowd je přesvědčen, že existuje dostatek alarmujících údajů, které opravňují k okamžitému zastavení programu vakcinace proti covidu-19, protože počet úmrtí a postižení způsobených těmito injekcemi by mohl snadno přesáhnout počet úmrtí způsobených covidem-19.

Bývalý analytik a manažer fondu BlackRock Edward Dowd je jedním z mála odvážlivců, kteří se snaží upozornit na nebezpečí vakcín proti covidu-19. Zatímco jsem s ním dvakrát dělal rozhovor – jednou o matematické jistotě finančního kolapsu a podruhé o jeho knize „Příčina neznámá: Epidemie náhlých úmrtí v letech 2021 a 2022“, jeho informacím se konečně dostává pozornosti mainstreamových médií.

V rozhovoru s Tuckerem Carlsonem vysvětluje, že média, jako je například Yahoo, zachytila nepopiratelný nárůst úmrtí mezi mladými, zdravými dospělými lidmi. Rychle však uvádějí, že tato úmrtí nejsou způsobena vakcínami proti covidu-19.1 Dowd se však nenechává odradit. Jak poznamenal A Midwestern Doctor na serveru Substack:2

„Ed Dowd se zaměřil na využití užšího souboru důkazů a jejich propojení s jedním z nejpřesvědčivějších argumentů, které jsou v současné době k dispozici pro změnu rétoriky. Ke statisticky nemožnému nárůstu náhlých úmrtí došlo u nejzdravější části populace a došlo k němu současně s nárůstem invalidity (proto máme nyní nedostatek pracovních sil).“

Dowd má v úmyslu upozornit na tento prudký nárůst úmrtí a invalidity, k němuž došlo od doby, kdy se rozjela kampaň na vakcíny proti covidu-19 po celém světě, a nehodlá se nechat nikým ani žádným subjektem zastavit. „Máme data. Máme důkazy,“ říká, „a právě se odehrála velká globální vražedná scéna.“3

Údaje pojišťoven odhalují 40procentní nárůst úmrtí

„Příčina neznámá“ podrobně popisuje data, která ukazují, že očkovací injekce jsou zločinem proti lidskosti. Některé z těchto údajů pocházejí od soukromých pojišťoven, které rády prodávají skupinové životní pojistky velkým korporacím z žebříčku Fortune 500 a středně velkým společnostem, protože téměř nikdy nemusí vyplácet pojistné plnění.

Zaměstnanci těchto společností jsou obvykle v dobrém zdravotním stavu, přičemž údaje z odvětví naznačují, že úmrtnost držitelů skupinových životních pojistek je o třetinu nižší než u běžné americké populace. Úmrtnost v této skupině byla v minulosti velmi předvídatelná – až do roku 2021. Zpráva vydaná Society of Actuaries (Společností pojistných matematiků)4 uvádí, že v tomto roce dojde k nárůstu úmrtnosti o 40 % a více.

Pojišťovny měly značné nárůsty vyplacených částek za úmrtí a invaliditu. Dowd 1. února 2022 na Twitteru uvedl, že finanční pojišťovna Unum vykázala výrazný nárůst poměru plnění (vyplacených částek oproti pojistnému) ve svém segmentu životního pojištění. Dowd napsal na Twitteru:5

„V roce 2021 zaznamenali 17,4% nárůst oproti roku 2020. To je vyšší než nárůst o 13,3 % oproti roku 2019. Takže k vyšším výplatám částek v roce 2021 dochází při zázračné vakcíně & méně virulentních kmenech … V roce 2019 měla tato jednotka zisk 266 milionů dolarů, loni zisk 82 milionů dolarů & letos ztrátu –192 milionů dolarů. Propad o 458 milionů dolarů za 2 roky. Důležité je si uvědomit, že se jedná o zaměstnané lidi v produktivním věku.“

Dowd také uvedl údaje z pohřebních ústavů, včetně společnosti Carriage Services, která byla zaplavena zakázkami. Na Twitteru napsal:6

„Od zavedení vakcín se obchodům docela daří & akcie v roce 2021 vzrostly o 106 %. Zvláštní, ne? Lidi, to je šokující, protože 89 % pohřebních ústavů v USA je soukromých. Vidíme jen špičku ledovce.“

Steve Kirsch na serveru Substack7 rovněž zveřejnil údaje, podle kterých bude mezi očkovanými proti covidu-19 ve věku 65 let a mladšími náhlá smrt v letech 2021 a 2022 příčinou úmrtí číslo 1. Na druhém místě byla úmrtí spojená se srdeční činností a na třetím rakovina. Důležité je, že výskyt turbo-rakoviny byl v této skupině mezi očkovanými významný a myokarditida zabíjela více než covid-19.

Kromě náhlých úmrtí se srdeční problémy staly hlavní příčinou úmrtí u očkovaných mladých lidí do 65 let. U neočkovaných osob ve stejné věkové skupině nebylo zaznamenáno žádné úmrtí na myokarditidu.

Počty zdravotně postižených prudce rostou

Dowd se také zabýval počtem zdravotně postižených osob ve Spojených státech, přičemž použil vysokofrekvenční údaje amerického Úřadu pro statistiku práce. Úřad používá měsíční telefonický průzkum, v němž se ptá: „Jste vy nebo někdo ve vaší domácnosti zdravotně postižený a nemůžete pracovat?“ Dowd uvedl, že před zahájením očkování proti covidu-19 bylo v absolutních číslech 29 až 30 milionů zdravotně postižených osob, což je počet, který zůstává stabilní po dobu čtyř nebo pěti let.

V únoru 2021 došlo ke změně trendu a v září 2022 dosáhl nejvyšší hodnoty 33,2 milionu, přičemž čísla mají stále rostoucí tendenci. To představuje změnu o tři směrodatné odchylky od května 2021, což znamená, že šance, že k tomu dojde, je 0,03 % – což je velmi neobvyklé.

Dowd vysvětluje: „Z 3,2 milionu nově postižených Američanů jich 1,7 milionu bylo zaměstnaných, ale pocházeli ze zaměstnaných obyvatel země.“ To je podle něj významné, protože:8

„Zaměstnaní lidé v této zemi jsou obecně vzato už jen tím, že ráno vstanou, sednou do auta a jedou do práce, zdravější než celková populace USA.“

„Už z podstaty práce jste zdravější. A to je fakt, který nikdy předtím nebyl zpochybněn. Zdravotní výsledek u zaměstnaných osob byl katastrofální. Od února 2021 vzrostla míra jejich pracovní neschopnosti o 31 % … míra pracovní neschopnosti celé americké populace vzrostla o 9 %.“

Dowd se domnívá, že tento skokový nárůst počtu zdravotně postižených pracovníků je důvodem, proč je nedostatek pracovních sil a proč se mnohem častěji než v minulosti objevují nápisy „hledáme pomocnou sílu“. Vypozoroval také zajímavý trend mezi lidmi, kteří v tomto období odešli z práce nebo ji opustili – míra jejich invalidity nevyskočila jako u těch, kteří stále pracují a z nichž mnozí byli pravděpodobně vystaveni očkovacím nařízením, aby si udrželi práci:9

„Důležitější je, že u těch, kteří nejsou součástí pracovní síly – u těch, kteří odešli nebo byli propuštěni – se míra jejich invalidity zvýšila pouze o čtyři procenta. A mám podezření, že to jsou lidé, kteří se buď nenechali očkovat a byli vyhozeni, nebo dali výpověď a odmítli se nechat očkovat. Takže ti z nás, kteří mají nejlepší zdravotní výsledky v zemi od začátku očkování [proti covidu-19], jsou ti, kteří nejsou součástí pracovní síly.“

„Dochází k utajování“

Hromadné očkování vakcínou proti covidu-19 a povinné očkování jsou jediné faktory, které se během této doby změnily a kvůli kterým by zaměstnání představovalo zdravotní riziko, ale vláda je nevyšetřuje. Proč? „Přinejmenším jde o utajování,“ říká Dowd a dodává:

„Nevím o tom, že by chránili společnost Pfizer jako takovou. Chrání nejrůznější peněžní zájmy. Když se stala ta věc s covidem, měla z ní prospěch spousta lidí. Centrální banky se vyvlékly z toho, co jsem vnímal jako globální zpomalení (ekonomiky), takže mohly tisknout bezprecedentní množství peněz, aby zakryly to, co nás nakonec čeká, globální selhání státního dluhu – to se blíží. Takže se z toho dostali.“

„Měli jste technologické společnosti, které se těšily, brousily si zuby, že se dočkají nové šmírovací ekonomiky. Věděly, že to přijde. A tak radostně vstoupily do partnerství s vládou, aby cenzurovaly jakýkoli nesouhlas. A byly nadšené z těchto budoucích peněžních toků ze sledování.“

„Pak tu máte farmaceutické společnosti, které měly být schopny vydělávat na, jak to ony viděly, neomezeném počtu vakcín, čtvrtletních injekcích, to byl tehdejší plán … pod pláštíkem zákona. A pak tu máte mediální společnosti, které dostávaly peněžní toky od farmaceutických společností a také od vlády.“

„Zjistili jsme, že vláda platila mediálním společnostem za propagaci vakcíny … vznikl rozmach a došlo ke kolizi zájmů. Teď, když vyšlo najevo, že vakcína způsobuje smrt a zranění, mají všichni zájem na tom, aby se tato věc udržela pod pokličkou.“

Čím více je země očkovaná, tím vyšší je počet nadměrných úmrtí

Dowd se domnívá, že účinky očkování vakcínou proti covidu-19 se zřejmě kumulují, a proto vyzývá ty, kteří již byli očkováni, aby přestali s posilujícími dávkami. Domnívá se také, že existuje dostatek alarmujících dat, která odůvodňují okamžité zastavení programu očkování proti covidu-19, protože počet úmrtí a postižení způsobených očkováním by mohl snadno přesáhnout počet úmrtí způsobených covidem-19.

„Je to největší místo zločinu, jaké jsem kdy v životě viděl,“ říká. „Největší humanitární daň, o které kdy budeme mluvit. A bude nás provázet ještě dlouhá léta. Ekonomické důsledky jsou ohromující.“11

Dowd a jeho kolegové sledují na svých webových stránkách Phinance Technologies to, co nazývají Humanity Projects.12 Tam si můžete prohlédnout, jaké údaje sledují, spolu s jejich souvisejícími analýzami. Uvádějí, že:

„Žijeme ve světě, kde jsou regulační instituce v zajetí finančních a politických zájmů, které buď nechtějí, nebo nejsou schopny dobrat se pravdy o problémech, které si stanovily vyšetřovat a regulovat ve prospěch jednotlivců ve společnosti.“

„Bez nezaujatého a komplexního výzkumu hrozí v lepším případě chybná politická rozhodnutí, v horším případě nedbalost a nesprávný postup. Nikdy to nebylo tak zřejmé jako během pandemie covidu-19. V této souvislosti potřebujeme nezávislé činitele, kteří budou působit jako strážci veřejného zájmu. Takovými zástupci hodláme být a poskytovat vysoce kvalitní výzkum dalším jednotlivcům a institucím, kteří usilují o podobné výsledky.“

Jedním z trendů, které zjistili, je, že čím více je země proočkovaná, tím vyšší je nadměrná úmrtnost. Dánsko, které patří mezi země s nejvyšší proočkovaností, vyniká. „Měli zajímavou zkušenost,“ říká Dowd.13

„V každé věkové kohortě byla meziročně zaznamenána vyšší nadúmrtnost. Takže rok 2021 byl vyšší než rok 2020 a rok 2022 byl vyšší než rok 2021, a to napříč všemi věkovými kohortami… jejich úmrtnost klesala… a nyní se opět zvyšuje. Takže Dánsko zaznamenalo neblahé zdravotní důsledky. Zajímavé je, že v době, kdy jsem psal knihu, fakticky zakázali vakcínu pro [osoby] mladší 50 let, kdy řekli: ,Raději bychom, abyste dostali covid, než abyste si vzali vakcínu‘.“

Zdravotnické agentury zastírají

Na otázku, proč zdravotnické agentury nezasahují do vyšetřování náhlých úmrtí, Dowd vyslovil podezření, že jsou všechny „nezvěstné“, protože „jsou v režimu utajování“. „Nedám si pokoj, dokud nezastavíme to, co se děje,“ říká a dodává, že mnoho záchranářů dosud čelí povinnosti nechat se očkovat a i některé univerzity to stále vyžadují.

Doufá, že se ozve více whistleblowerů a kongresová slyšení prolomí ohlušující narativ o „dezinformacích“, který stále velmi silně prostupuje společností.

Kritici jeho údajů naznačují, že nadměrný počet úmrtí je způsoben dlouhým covidem, ale Dowd říká, že zatím neviděl studii, která by to prokazovala – a neexistuje žádná definice, co to vlastně dlouhý covid je. Navíc mnoho příznaků „dlouhého covidu“ odráží nežádoucí reakce na vakcíny proti covidu-19.

Pokud jste byli postiženi vy nebo někdo z vašich blízkých, můžete si stáhnout celý zdravotní postup I-RECOVER14 pracovní skupiny Front Line COVID-19 Critical Care Working Group,15 který vám krok za krokem poskytne návod, jak léčit reakce po vakcínách proti covidu-19.16

Původně publikováno 18. března 2023 na Mercola.com.


Odkazy:

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet stanovisko The Epoch Times. Z původního článku newyorské redakce The Epoch Times přeložila: JaS.

Související články

Přečtěte si také

Trump zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli
Trump zraněn při zjevném pokusu o atentát. Jeden návštěvník akce a střelec zemřeli

Trump byl lehce postřelen do ucha. Strážci zákona uvedli, že se Trump zřejmě stal terčem atentátu.

4 stoické principy, jak obstát ve světě
4 stoické principy, jak obstát ve světě

Senecovy dopisy inspirovaly miliony lidí, aby si vypěstovali vyrovnanost a žili skvělý život uprostřed trápení a nejistot.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Můžete se vitaminem B12 předávkovat?
Můžete se vitaminem B12 předávkovat?

Je nezbytný pro zdravou funkci mozku a nervů, a protože se v rostlinné stravě téměř nevyskytuje, na jeho dostatečný příjem by si měli dávat pozor zejména vegani a vegetariáni.

Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře
Čínská armáda může být silná reálně jen na papíře

Navzdory cílům Xi Jinpinga modernizovat Lidovou osvobozeneckou armádu a vyzvat Spojené státy na souboj o pozici nejvyšší vojenské mocnosti na světě je čínský režim pravděpodobně jen „tygrem na papíře“.