Pouhých pět minut vydávání jednoduchého zvuku, který si sami vytvoříte, může pomoci snížit krevní tlak a stres a udržet nosní dírky a dutiny zdravé.

Broukání nevyžaduje žádné hudební schopnosti. Je to zvuk, který může vydávat každý, kdo má hlas. Broukání není však jen o tichém prozpěvování oblíbené melodie, výzkumy naznačují, že broukání může být důležitým nástrojem svépomoci, který lze využít ke snížení stresu, relaxaci, možná i ke zlepšení zdraví nosních dutin a dalším věcem.

Základy broukání

Posaďte se rovně, zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte, poté si se zavřenými rty broukejte ústy směrem nahoru k nosu. Můžete broukat 10 sekund i déle. Při delším sezení můžete broukat pět minut a poté pět minut mlčet, abyste se uzemnili.

Jonathan Goldman, odborník na léčení zvukem, pracuje s nejrůznějšími zvuky již 40 let. Se svou ženou Andi Goldmanovou, akreditovanou psychoterapeutkou, se v oblasti léčení zvukem pohybuje již 20 let. Hledali přístupnou formu léčení zvukem pro široké masy. Když se zamysleli nad prostým broukáním a prozkoumali výzkumy jeho přínosů, byli ohromeni tím, co zjistili, a informace shrnuli do své knihy The Humming Effect: Sound Healing for Health and Happiness (Broukací efekt: Léčení zvukem pro zdraví a štěstí).

Klíčové body, které je třeba vědět o broukání

Zvuk působí na tělo dvěma způsoby:

  • psychoakusticky – prostřednictvím sluchu nebo poslechu, který ovlivňuje nervový systém
  • prostřednictvím vibroakustiky: vydáváním zvuku, přičemž zvuk doslova rozvibruje tělo, a to až na buněčné úrovni.

„Broukání je z mého pohledu nejsilnější vibroakustický zvuk, který můžeme vydávat,“ píše Jonathan Goldman.

Mějte na paměti, že existuje mnoho výšek broukání a každý člověk je jedinečnou vibrující bytostí. Co funguje na jednoho člověka, nemusí nutně fungovat na jiného. Hrajte si s výškou tónu a broukejte způsobem, který se vám zdá nejvhodnější, doporučují manželé Goldmanovi.

Podle nich dosáhne člověk nejlepších výsledků střídáním broukání a ticha. „Ticho je jin k jangu zvuku. Ticho je místem, kde zvuk může vytvářet posuny a změny na vibrační úrovni, na fyzické, emocionální, mentální a duchovní úrovni,“ píše se v knize.

Následující linie výzkumu poukazují na několik důležitých zdravotních přínosů broukání, včetně snížení krevního tlaku, srdečního tepu a stresu a zvýšení hladiny oxidu dusnatého, který hraje důležitou roli při udržování zdravé nosní dutiny.

Krevní tlak a srdeční tep

Ve studii z roku 2010 účastníci po dobu pěti minut cvičili specifický druh broukání v kombinaci s hlubokým dýcháním – jógová praxe zvaná bhramari pránajáma. Pomalé broukání způsobilo, že se systolický i diastolický krevní tlak účastníků výrazně snížil, což bylo doprovázeno mírným poklesem srdeční frekvence.

Autoři došli k závěru, že tento typ broukání vyvolává „parasympatickou dominanci“ u kardiovaskulárního systému. Parasympatický nervový systém je někdy považován za systém, který odstraňuje stres a uvádí tělo zpět do stavu rovnováhy. Zdá se, že pět minut je minimální doba potřebná k tomu, aby zvuk vyvolal tento příznivý účinek na organismus.

Manželé Goldmanovi sami zažili toto snížení krevního tlaku a srdečního tepu. „Andi a já jsme zjistili, že pokud se chystáme na schůzku nebo plnit nějaký úkol, který může být náročný, a zjistíme, že jsme nervózní, stačí, když strávíme pár minut tím, že se zhluboka nadechneme a broukáme si. Náš srdeční tep a krevní tlak se většinou docela úžasně sníží – přibližně na úroveň, které by mohly dosáhnout farmaceutické přípravky,“ píše Jonathan Goldman

Zpívání „óm“ může snížit stresovou reakci

Studie publikovaná v časopise International Journal of Yoga v roce 2011 zjistila, že když účastníci studie zpívali „óm“, což se často považuje za stejný zvuk jako broukání, došlo k deaktivaci limbického systému.

Limbický systém je část mozku, která reguluje autonomní a hormonální funkce, zejména v reakci na intenzivní emoce strachu nebo hněvu. Při aktivaci limbického systému často dochází k fenoménu „bojuj nebo uteč“. Když je limbický systém deaktivován, pociťujeme snížení stresu a větší klid.

Více oxidu dusnatého v nosních dutinách

Další výzkumy broukání ukazují, že výrazně zvyšuje množství oxidu dusnatého v lokalizované oblasti těla – v nosních průchodech. Oxid dusnatý je nervový přenašeč, který má zásadní význam pro zdraví a pohodu. V těle hraje mnoho důležitých rolí: posiluje imunitní systém, kardiovaskulární soustavu a dýchací soustavu. Zejména způsobuje vazodilataci neboli rozšíření cév, což zvyšuje průtok krve a snižuje krevní tlak. Produkce oxidu dusnatého v nosních průduších je součástí obranného systému proti bakteriálním a virovým infekcím a oxid dusnatý hraje významnou roli při rozvoji vrozené imunitní odpovědi na mnoho bakteriálních a virových infekcí.

Studie v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ukazuje, že broukání způsobuje patnáctinásobné zvýšení hladiny oxidu dusnatého v nosních dutinách ve srovnání s klidným výdechem. Autoři vysvětlují, že tento účinek je pravděpodobně způsoben zvýšeným objemem oxidu dusnatého z paranazálních dutin, což jsou malé, duté, hlenem vystlané prostory kolem nosu. Při broukání dochází k oscilaci vzduchu, což zřejmě zvyšuje výměnu vzduchu mezi vedlejšími dutinami nosními a nosní dutinou.

Broukání může udržovat dutiny zdravé

Zánět vedlejších nosních dutin je časté a bolestivé onemocnění, které postihuje více než 16 % americké populace. Vzniká při zánětu vedlejších nosních dutin, který způsobuje příznaky, jako jsou bolesti hlavy a bolesti nosu či jeho ucpání. Snížená produkce oxidu dusnatého může zvyšovat náchylnost k infekcím vedlejších dutin nosních.

Výzkum naznačuje, že broukání může pomoci udržet dutiny zdravé. Vědecký článek Jona O. Lundberga z Karolinského institutu ve Stockholmu z roku 2008 vysvětluje: „Provokativnějším názorem na broukání je, že by samo o sobě mohlo pomáhat předcházet zánětům dutin nebo je řešit. Mechanismus by jednoduše spočíval v tom, že broukání enormně urychluje výměnu plynů v dutinách, takže do nich může pronikat čerstvý vzduch, a tím se předchází patologickým procesům spojeným se sníženou hladinou kyslíku.“

Jinými slovy, broukání může zlepšit ventilaci v dutinách. Při tichém nosním dýchání se doba potřebná k výměně všech plynů v dutinách pohybuje mezi pěti a 30 minutami. Při broukání k tomu dojde během jediného výdechu, napsali výzkumníci.

Až budete mít příště ucpaný nos nebo ucpané dutiny, Goldmanovi doporučují vyzkoušet broukání. Stačí se několikrát zhluboka nadechnout, čtyřikrát nebo pětkrát si zabroukat a pak tři minuty sedět v tichu. V případě potřeby můžete tento postup ještě jednou zopakovat.

Doporučují také, abyste se nenamáhali a nebroukali si extra hlasitě nebo po extra dlouhou dobu. Prostě si broukejte tónem, který je vám příjemný, ideálně takovou hlasitostí a tónem, jakým zní váš hlas při běžném rozhovoru.

Může broukání prospět i jiným oblastem těla?

Broukání je zvuk, který v těle vytváří vibrace. Máte-li o tom pochybnosti, proveďte jemné broukání a lehce si přitiskněte prsty na uši. Ucítíte vibrace v nosní dutině.

Výzkum Johna Beaulieua zjistil, že zvuk (vibrace) stimuluje buňky v Petriho misce k uvolňování oxidu dusnatého. V přehledovém článku o relaxaci vyvolané zvukovou terapií z roku 2003 Beaulieu a jeho kolegové navíc vysvětlili, že oxid dusnatý je zodpovědný za zdravotní účinky hudby při vyvolávání pozitivních emocí a relaxačních účinků v těle.

Když si tyto informace dáte dohromady, Goldmanovi se domnívají, že je nejen možné, ale i poměrně snadné pomocí záměru a mírné variace výšky tónu promítat bzučivý zvuk do různých částí těla, například do jiných částí lebky a hrudníku. Tím, že různé části těla pocítí tuto vibraci, je možné způsobit, že se v těchto částech uvolní oxid dusnatý a otevře se průtok krve v těchto oblastech? Goldmanovi se domnívají, že ano, stejně jako někteří další, a domnívají se, že broukání může působit jako vnitřní zvuková (vibrační) masáž, která prospívá tomu, jak se cítíme.

Zkuste experimentovat s různými tóny broukání a zjistěte, zda si všimnete, že v různých částech těla rezonuje pocit více či méně. „Když jsme se do tohoto tématu nořili hlouběji a hlouběji, znovu a znovu jsme viděli důkazy: broukání může zlepšit nejen vaše zdraví, ale také kvalitu vašeho života a výrazně přispět k pocitu štěstí,“ píší Goldmanovi ve své knize.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.