Melissa Diane Smith

11. 4. 2023

Pouhých pět minut vydávání jednoduchého zvuku, který si sami vytvoříte, může pomoci snížit krevní tlak a stres a udržet nosní dírky a dutiny zdravé.

Broukání nevyžaduje žádné hudební schopnosti. Je to zvuk, který může vydávat každý, kdo má hlas. Broukání není však jen o tichém prozpěvování oblíbené melodie, výzkumy naznačují, že broukání může být důležitým nástrojem svépomoci, který lze využít ke snížení stresu, relaxaci, možná i ke zlepšení zdraví nosních dutin a dalším věcem.

Základy broukání

Posaďte se rovně, zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte, poté si se zavřenými rty broukejte ústy směrem nahoru k nosu. Můžete broukat 10 sekund i déle. Při delším sezení můžete broukat pět minut a poté pět minut mlčet, abyste se uzemnili.

Jonathan Goldman, odborník na léčení zvukem, pracuje s nejrůznějšími zvuky již 40 let. Se svou ženou Andi Goldmanovou, akreditovanou psychoterapeutkou, se v oblasti léčení zvukem pohybuje již 20 let. Hledali přístupnou formu léčení zvukem pro široké masy. Když se zamysleli nad prostým broukáním a prozkoumali výzkumy jeho přínosů, byli ohromeni tím, co zjistili, a informace shrnuli do své knihy The Humming Effect: Sound Healing for Health and Happiness (Broukací efekt: Léčení zvukem pro zdraví a štěstí).

Klíčové body, které je třeba vědět o broukání

Zvuk působí na tělo dvěma způsoby:

  • psychoakusticky – prostřednictvím sluchu nebo poslechu, který ovlivňuje nervový systém
  • prostřednictvím vibroakustiky: vydáváním zvuku, přičemž zvuk doslova rozvibruje tělo, a to až na buněčné úrovni.

„Broukání je z mého pohledu nejsilnější vibroakustický zvuk, který můžeme vydávat,“ píše Jonathan Goldman.

Mějte na paměti, že existuje mnoho výšek broukání a každý člověk je jedinečnou vibrující bytostí. Co funguje na jednoho člověka, nemusí nutně fungovat na jiného. Hrajte si s výškou tónu a broukejte způsobem, který se vám zdá nejvhodnější, doporučují manželé Goldmanovi.

Podle nich dosáhne člověk nejlepších výsledků střídáním broukání a ticha. „Ticho je jin k jangu zvuku. Ticho je místem, kde zvuk může vytvářet posuny a změny na vibrační úrovni, na fyzické, emocionální, mentální a duchovní úrovni,“ píše se v knize.

Následující linie výzkumu poukazují na několik důležitých zdravotních přínosů broukání, včetně snížení krevního tlaku, srdečního tepu a stresu a zvýšení hladiny oxidu dusnatého, který hraje důležitou roli při udržování zdravé nosní dutiny.

Krevní tlak a srdeční tep

Ve studii z roku 2010 účastníci po dobu pěti minut cvičili specifický druh broukání v kombinaci s hlubokým dýcháním – jógová praxe zvaná bhramari pránajáma. Pomalé broukání způsobilo, že se systolický i diastolický krevní tlak účastníků výrazně snížil, což bylo doprovázeno mírným poklesem srdeční frekvence.

Autoři došli k závěru, že tento typ broukání vyvolává „parasympatickou dominanci“ u kardiovaskulárního systému. Parasympatický nervový systém je někdy považován za systém, který odstraňuje stres a uvádí tělo zpět do stavu rovnováhy. Zdá se, že pět minut je minimální doba potřebná k tomu, aby zvuk vyvolal tento příznivý účinek na organismus.

Manželé Goldmanovi sami zažili toto snížení krevního tlaku a srdečního tepu. „Andi a já jsme zjistili, že pokud se chystáme na schůzku nebo plnit nějaký úkol, který může být náročný, a zjistíme, že jsme nervózní, stačí, když strávíme pár minut tím, že se zhluboka nadechneme a broukáme si. Náš srdeční tep a krevní tlak se většinou docela úžasně sníží – přibližně na úroveň, které by mohly dosáhnout farmaceutické přípravky,“ píše Jonathan Goldman

Zpívání „óm“ může snížit stresovou reakci

Studie publikovaná v časopise International Journal of Yoga v roce 2011 zjistila, že když účastníci studie zpívali „óm“, což se často považuje za stejný zvuk jako broukání, došlo k deaktivaci limbického systému.

Limbický systém je část mozku, která reguluje autonomní a hormonální funkce, zejména v reakci na intenzivní emoce strachu nebo hněvu. Při aktivaci limbického systému často dochází k fenoménu „bojuj nebo uteč“. Když je limbický systém deaktivován, pociťujeme snížení stresu a větší klid.

Více oxidu dusnatého v nosních dutinách

Další výzkumy broukání ukazují, že výrazně zvyšuje množství oxidu dusnatého v lokalizované oblasti těla – v nosních průchodech. Oxid dusnatý je nervový přenašeč, který má zásadní význam pro zdraví a pohodu. V těle hraje mnoho důležitých rolí: posiluje imunitní systém, kardiovaskulární soustavu a dýchací soustavu. Zejména způsobuje vazodilataci neboli rozšíření cév, což zvyšuje průtok krve a snižuje krevní tlak. Produkce oxidu dusnatého v nosních průduších je součástí obranného systému proti bakteriálním a virovým infekcím a oxid dusnatý hraje významnou roli při rozvoji vrozené imunitní odpovědi na mnoho bakteriálních a virových infekcí.

Studie v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine ukazuje, že broukání způsobuje patnáctinásobné zvýšení hladiny oxidu dusnatého v nosních dutinách ve srovnání s klidným výdechem. Autoři vysvětlují, že tento účinek je pravděpodobně způsoben zvýšeným objemem oxidu dusnatého z paranazálních dutin, což jsou malé, duté, hlenem vystlané prostory kolem nosu. Při broukání dochází k oscilaci vzduchu, což zřejmě zvyšuje výměnu vzduchu mezi vedlejšími dutinami nosními a nosní dutinou.

Broukání může udržovat dutiny zdravé

Zánět vedlejších nosních dutin je časté a bolestivé onemocnění, které postihuje více než 16 % americké populace. Vzniká při zánětu vedlejších nosních dutin, který způsobuje příznaky, jako jsou bolesti hlavy a bolesti nosu či jeho ucpání. Snížená produkce oxidu dusnatého může zvyšovat náchylnost k infekcím vedlejších dutin nosních.

Výzkum naznačuje, že broukání může pomoci udržet dutiny zdravé. Vědecký článek Jona O. Lundberga z Karolinského institutu ve Stockholmu z roku 2008 vysvětluje: „Provokativnějším názorem na broukání je, že by samo o sobě mohlo pomáhat předcházet zánětům dutin nebo je řešit. Mechanismus by jednoduše spočíval v tom, že broukání enormně urychluje výměnu plynů v dutinách, takže do nich může pronikat čerstvý vzduch, a tím se předchází patologickým procesům spojeným se sníženou hladinou kyslíku.“

Jinými slovy, broukání může zlepšit ventilaci v dutinách. Při tichém nosním dýchání se doba potřebná k výměně všech plynů v dutinách pohybuje mezi pěti a 30 minutami. Při broukání k tomu dojde během jediného výdechu, napsali výzkumníci.

Až budete mít příště ucpaný nos nebo ucpané dutiny, Goldmanovi doporučují vyzkoušet broukání. Stačí se několikrát zhluboka nadechnout, čtyřikrát nebo pětkrát si zabroukat a pak tři minuty sedět v tichu. V případě potřeby můžete tento postup ještě jednou zopakovat.

Doporučují také, abyste se nenamáhali a nebroukali si extra hlasitě nebo po extra dlouhou dobu. Prostě si broukejte tónem, který je vám příjemný, ideálně takovou hlasitostí a tónem, jakým zní váš hlas při běžném rozhovoru.

Může broukání prospět i jiným oblastem těla?

Broukání je zvuk, který v těle vytváří vibrace. Máte-li o tom pochybnosti, proveďte jemné broukání a lehce si přitiskněte prsty na uši. Ucítíte vibrace v nosní dutině.

Výzkum Johna Beaulieua zjistil, že zvuk (vibrace) stimuluje buňky v Petriho misce k uvolňování oxidu dusnatého. V přehledovém článku o relaxaci vyvolané zvukovou terapií z roku 2003 Beaulieu a jeho kolegové navíc vysvětlili, že oxid dusnatý je zodpovědný za zdravotní účinky hudby při vyvolávání pozitivních emocí a relaxačních účinků v těle.

Když si tyto informace dáte dohromady, Goldmanovi se domnívají, že je nejen možné, ale i poměrně snadné pomocí záměru a mírné variace výšky tónu promítat bzučivý zvuk do různých částí těla, například do jiných částí lebky a hrudníku. Tím, že různé části těla pocítí tuto vibraci, je možné způsobit, že se v těchto částech uvolní oxid dusnatý a otevře se průtok krve v těchto oblastech? Goldmanovi se domnívají, že ano, stejně jako někteří další, a domnívají se, že broukání může působit jako vnitřní zvuková (vibrační) masáž, která prospívá tomu, jak se cítíme.

Zkuste experimentovat s různými tóny broukání a zjistěte, zda si všimnete, že v různých částech těla rezonuje pocit více či méně. „Když jsme se do tohoto tématu nořili hlouběji a hlouběji, znovu a znovu jsme viděli důkazy: broukání může zlepšit nejen vaše zdraví, ale také kvalitu vašeho života a výrazně přispět k pocitu štěstí,“ píší Goldmanovi ve své knize.

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.

Související témata

Přečtěte si také

Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů
Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů

Německá koalice chce upustit od minimálních výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů i od dotací za negativní tržní ceny. Tím, že stát podpoří pouze jednorázové investiční náklady, majitelé fotovoltaických elektráren přijdou o zaručený příjem.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Jak na nemoci denivek a růží
Jak na nemoci denivek a růží

Denivky trpící houbou listových pruhů jsou obvykle vysazeny ve stínu nebo v blízkosti vody. Otázka: Moje...

Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně
Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně

Pravděpodobně jediný známý člověk, který přežil násilné odebírání orgánů čínským režimem, vyprávěl svou zkušenost na tiskové konferenci 3. 7. ve Washingtonu.

Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny
Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny

S klesající světovou populací možná nastal čas přehodnotit naše plánování rodičovství. Zprávy z posledních několika desetiletí...