Milan Kajínek

26. 4. 2023

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je organizační složkou Ministerstva zdravotnictví. Podle zákona je je správcem Národního zdravotnického informačního systému a shromažďuje data o občanech České republiky.

Úřad je placený z daní občanů České republiky a měl by podle zákona o svobodném přístupu k informacím občanům, kteří ho platí, shromážděná data poskytovat.

Někteří čeští lékaři a vědci však uvádějí, že úřad jim požadovaná data odmítá poskytnout.

Jedním z těch, kteří ÚZIS o data požádali, je matematik RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

„ÚZIS jsem žádal o poskytnuti dat opakovaně,“ sdělil Fürst deníku Epoch Times. Od úřadu chtěl především anonymizovaná data o občanech ČR, která by ukazovala data jejich očkování a data úmrtí.

„Tato data ÚZIS prokazatelně má, protože je opakovaně poskytl spřáteleným vědeckým skupinám, které na jejich základě vyprodukovaly několik dosti nesmyslných analýz s předem daným výsledkem, o kterých jsem psal v minulosti,“ uvádí Fürst s odkazem na tento článek.

Úřad tato data matematikovi z Univerzity Palackého v Olomouci nabídl pod podmínkou, že podepíše „jakýsi papír, na kterém bylo napsáno, že před publikací svých nálezů budu vše konzultovat s ÚZIS, který má právo rozhodnout, zda výsledky publikovat mohu, či nikoliv.“

„Ten papír jsem odmítl podepsat, myslím, že ho jako akademický pracovník ani podepsat nemůžu, a tak jsem nedostal nic,“ říká Fürst. Deník Epoch Times ověřil Fürstovu komunikaci s ÚZIS i existenci zmiňovaného dokumentu.

V komunikaci z 22. prosince 2021 zasílá zaměstnanec ÚZIS, pan Jiří Jarkovský, zmiňovaný dokument (zdroj), žádá „zaslat zpět podepsaný“ s příslibem následného „aktuálního exportu“ dat, které již poskytl jinému týmu (M. Smid, L. Pribylova et al.) k výpočtu ochranného efektu vakcinace a infekce, v rámci autorizovaného přístupu do neveřejné části dat ÚZIS.

V dokumentu se mimo jiné uvádí, že ten, kdo jej podepíše, se zavazuje předložit „konečný a úplný výsledek své práce ke kontrole důvěrnosti pověřenému pracovníku ÚZIS ČR“ a v případě, že obdrží od ÚZIS ČR pokyn datovou sadu nebo výsledek své práce zlikvidovat, či výzkum ukončit, „neprodleně tak učiní a sepíše o tom písemné prohlášení“.

„ÚZIS sbírá naše data za naše peníze a vydává je jen skupinám, které pochybnými metodami produkuji výsledky, které chce ÚZIS slyšet. Je to skandál a ředitel Dušek měl být už dávno odvolán,“ dodává doktor Fürst.

„ÚZIS má řádková data o tom, kdo byl kdy očkován a kdo kdy zemřel. Dle mého názoru jsou ta data veřejná, placená z našich peněz, ale ÚZIS nám je nechce dát,“ uvedl Tomáš Fürst na odborné konferenci o dopadu epidemických opatření na děti. (zdroj)

Doktor Fürst hovoří o manipulaci s daty ÚZIS

Manipulace s daty

Bývalý zaměstnanec společnosti Pfizer, epizootolog a epidemiolog MVDr. Roman Kovařík, analyzoval některá data produkovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky a došel ke zjištění, že úřad s daty manipuluje a zpětně je upravuje.

Na stránkách Sdružení matematiků, imunologů a statistiků publikoval článek v němž společně s dalšími kolegy analyzuje reporty, které ÚZIS zveřejňuje.

Změny v datech podrobně popisuje zde. ÚZIS potvrdil, že ke změnám skutečně došlo. Konkrétně se jednalo o to, že úřad začal ve statistikách vést lidi očkované proti onemocnění covid-19 jako „neočkované“, dokud neuběhlo 14 dnů po první dávce očkování.

Tedy než uplyne 14 dnů po vakcinaci, vede je ÚZIS jako „neočkované“.

„Tím, že ÚZIS přestal evidovat lidi, kteří zemřeli do 14 dnů po první dávce vakcíny jako očkované, vlastně znemožnil jakoukoliv analýzu,“ říká epidemiolog Roman Kovařík a dodává, že se jednalo o lidi, kteří měli pozitivní test na koronavirus a byli očkováni.

„Kdyby ÚZIS neudělal tyto změny a poskytl nám úplná data k analýze, mohli bychom zjistit, zda bylo správné vakcinovat nemocné lidi (s pozitivním testem) a nebo bezprostředně potom, co nemoc prodělali,“ vysvětluje Kovařík s odůvodněním, že pokud by „incidence“ byla v této skupině lidí vysoká, „znamenalo by to, že jsem udělali chybu“.

Obecně platí pravidlo, že se vakcinace nepodává v době onemocnění, ale až poté, co onemocnění odezní.

Jak Kovařík uvádí, je běžné, že se data zpětně mohou změnit o jednotky případů, když se zpětně doplňují. „Ale ÚZIS takto upravil data 22. října 2022 a upravil takto data z ledna 2021. A jednalo se přibližně o 800 lidí, kteří zemřeli,“ uvádí doktor Kovařík, podle něhož je podivné, že média o tak významné manipulaci s daty neinformují a věc nezkoumají. (zdroj)

Na dotaz deníku Epoch Times, zda se tím ze statistiky nevytratí data, která by mohla ukazovat na riziko spojené s vakcinací, pokud se vyřadí všichni, kteří zemřou do 14 dnů po podání vakcíny, doktor Kovařík odpovídá. (zdroj)

„Když jsem řekl, že ÚZIS tím maskuje úmrtí po podání vakcíny, tak jsem byl označen za dezinformátora a na dva měsíce mi Facebook zablokoval stránku,“ uvedl doktor Kovařík. „Maskuje, protože pokud dotyčný člověk zemřel například na souběh podání vakcíny a infekce, takovéto úmrtí touto manipulací zůstane zamaskováno.“

Podle imunoložky RNDr. Zuzany Krátké, Ph.D. se takové případy mohou týkat zejména „starých lidí v domovech důchodců a nebo lidí, kteří prodělali covid-19 a byli těsně poté vakcinováni a zemřeli“.

„Předtím než ÚZIS změnil tento přístup k datům, objevoval se signál o tom, že očkovaní po první dávce umírají častěji než neočkovaní. Po této změně ten signál zmizel,“ dodává doktor Kovařík.

Jako vrchol manipulace s daty uvádí Kovařík skutečnost, že ÚZIS ze statistiky odstranil pouze ty, kteří měli do 14 dnů po podání první dávky nějaký „incident“ (byli PCR pozitivní, skončili na JIP nebo v nemocnici nebo zemřeli). Ty začal vést jako „neočkované“. Pokud neměli žádný „incident“, ÚZIS je i v období po prvních 14 dnech po vakcinaci stále vede jako „očkované“.

„Ty zdravé ve statistice nechal a vlastně zdeformoval data lidí po první dávce očkování proti covidu-19,“ vysvětluje doktor Kovařík.

Více o této problematice bylo publikováno zde.

Kovařík hovoří o manipulaci s daty ÚZIS

Ústavní soud: ÚZIS musí data zveřejnit

MUDr. Vladimír Čížek upozorňuje na verdikt Ústavního soudu, který dochází k závěru, že ÚZIS má za povinnost data zveřejnit. „Ústavní soud vynesl verdikt, že ÚZIS musí ta data vydat, ale on je přesto vydat nechce,“ říká doktor Čížek (zdroj) s odkazem na soudní výrok ze 17. ledna 2023. (zdroj)

„Ústavní soud dokonce ve verdiktu zmiňuje, že ÚZIS se brání vydání dat často pomocí kavkovsky absurdních argumentů,“ dodává Čížek.

Ve svém nálezu Ústavní soud dále uvádí, že považuje za nezbytné připomenout, že „neexistuje veřejný zájem na upírání informací (a to ani těch odborných) laikům, o kterých se povinný subjekt [ÚZIS] domnívá, že dané problematice nerozumí a mohli by získané údaje nevhodným či neetickým způsobem dezinterpretovat“.

Podle soudu je takový přístup ze strany ÚZIS a jiných státních subjektů „znakem zjevného nepochopení jejich postavení a úlohy, které nadto výkon jim svěřené působnosti zjevně nechápou jako službu veřejnosti, a informace nepovažují za veřejný statek vytvořený z veřejných prostředků“.

Epoch Times podal na ÚZIS žádost o data

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), Praha 26. dubna 2023. (The Epoch Times)

Česká redakce deníku The Epoch Times podala 20. dubna 2023 na ÚZIS žádost o zaslání datové sady podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Požádali jsme o aktuální přehled stavu všech sledovaných občanů České republiky se zaměřením na data o jejich očkování proti onemocnění covid-19 a o jejich úmrtích.

Jinak řečeno, požádali jsme o úplný anonymizovaný přehled dat o všech občanech ČR, o době jejich očkování (i opakovaném očkování) vakcínou proti onemocnění covid-19 a o době jejich úmrtí.

Úřad potvrdil přijetí a zaregistrování žádosti. „O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší,“ napsal ÚZIS. Podle stránek úřadu je standardní lhůta pro vyřízení žádosti „neprodleně po rozhodnutí porady vedení ÚZIS, nejdéle však do 30 dní od doručení všech podkladů ze strany žadatele“. (zdroj)

Redakce Epoch Times požádala vedení ÚZIS o komentář a s problematikou se obrátí na zodpovědné poslanecké a senátní výbory i ministerstvo zdravotnictví.

Související články

Přečtěte si také

Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven
Další zelený předpis z Bruselu tentokrát míří na náklaďáky. Diesel bude postupně odstaven

Nová evropská legislativa si v rámci boje s emisemi hodlá tentokrát posvítit na nákladní vozy a autobusy. Evropský parlament schválil ve středu předběžný návrh zákona, který drasticky sníží počet nových těžkých vozidel jezdících na naftu.

Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix
Celé vedení ODS v Ostravě obhájilo mandát, novou místopředsedkyní je Decroix

Jedinou novou tváří v nejužším vedení strany tak je místopředsedkyně poslaneckého klubu Eva Decroix.

Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD
Schillerová si neumí přestavit, že by ANO po volbách vytvořilo vládu s SPD

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová si neumí přestavit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD.

Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi
Roste podíl černošských voličů, kteří se odvracejí od Joea Bidena a přecházejí k Trumpovi

S ohlédnutím se na preference voličů v prezidentských volbách 2020 současné průzkumy ukazují, že Joeu Bidenovi klesají u černošského etnika preference a Trumpovi naopak rostou.

Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu
Izraelský válečný kabinet se zatím neshodl na reakci na útok Íránu

Izraelský válečný kabinet dnes několik hodin jednal o reakci na noční íránský dronový a raketový útok na Izrael, na postupu se však zatím neshodl.