„Prezident republiky Petr Pavel vystoupil ve středu 17. května 2023 na summitu Rady Evropy v Reykjavíku, kde podpořil zřízení Registru škod, které vznikly v důsledku ruské agrese. Jeho zřízení se stalo i hlavním výstupem summitu. Registr bude sídlit v Haagu a bude sbírat žádosti o náhradu škody jak ukrajinských občanů, tak i právnických osob, jako jsou stát, obce, nemocnice nebo školy. Registr by měl začít fungovat během podzimu. Do tří let by měla Rada Evropy vytvořit také kompenzační mechanismus náhrad škod,“ uvedl hradní web.

„Já jsem rád, že k tomu dochází, protože je to poprvé, kdy na základě solidního právního základu dojde k soupisu škod způsobených válkou, ať už jednotlivcům nebo státu, a na základě toho bude nastavený mechanismus, jak kompenzovat škody, z jakých zdrojů. Česká republika se na tom aktivně podílela a já jsem rád, že česká stopa v tomto procesu bude vidět,“ sdělil Petr Pavel na závěr summitu.

Summit Rady Evropy se nyní konal po osmnácti letech – naposledy byl ve Varšavě v roce 2005. Jeho obnovení má vydat signál, že Rada Evropy má i nadále důležitou roli.

4. summit Rady Evropy. (hrad.cz)

„Tématem tohoto summitu je ruská agrese proti Ukrajině. Ta měla za následek ztrátu bezpočtu nevinných životů, rozsáhlé ničení a vysídlení tisíců lidí. Jsme solidární s našimi ukrajinskými přáteli,“ řekl prezident ve svém projevu.

V projevu prezident Petr Pavel podpořil i vznik speciálního trestního tribunálu pro zločiny na Ukrajině.

Vystoupení prezidenta Petra Pavla na summitu Rady Evropy v Reykjavíku. (hrad.cz)

Tribunály v historii

Za první mezinárodní trestní tribunál v historii je obecně považován Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku,“ uvádí stránky centrumlidskaprava.cz. Tímto „praotcem“ mezinárodních tribunálů byli souzeni nacističtí váleční zločinci. Právním základem tribunálu byla Londýnská charta ze srpna 1945, která navázala na Moskevskou deklaraci z října 1943. V této deklaraci se velmoci dohodly, že válečné zločince budou předávat do zemí, ve kterých páchali své zločiny.

Zločiny předních nacistických pohlavárů ovšem nebylo možné lokalizovat do konkrétního státu. Proto bylo Londýnskou chartou rozhodnuto o zřízení Mezinárodního vojenského tribunálu.