TÉMA: Kauza Opatství

Níže publikujeme videozáznam události z 25. května ráno před budovou Augustiniánského opatství v Brně. Na záznamu přivolal policii pan Jakub Carda, který oficiálně reprezentuje společnost Společně, o.p.s., která si podle převora pronajímá některé prostory opatství.

Problém nastal kvůli odborné konferenci, která se měla konat 27. května v prostorách Augustiniánského opatství. Odborná konference pod názvem Zdravotnictví 21. století s podnázvem Česká cesta z covidu, odborné občanské fórum Vakcíny v 21. století, se musela nakonec přesunout do jiných prostor a záznam jejího obsahu naleznete níže.

Ráno v den konání akce sdělil převor Wit Marciniec organizátorům akce, že pořádání akce v opatství nemůže povolit. Rozhodl o tom prý pan Carda. „My tyto prostory pronajímáme, Carda o tom rozhoduje,“ říká převor. (zdroj)

„Problém je, že pan Carda tvrdí, že jste si objednali něco jiného, a něco jiného je.“ Tedy naznačuje, že měli za to, že akce bude jiného zaměření, než jaké uvádějí organizátoři akce. Opatství ani pan Carda prozatím nereagovali na žádost o komentář, v čem shledávají obsah konference jako „nepatřičný“, v jakých bodech jim obsah konference nebo její účastníci „vadí“, že přistoupili k odstoupení od smlouvy.

TIP: Záznam konference „Vakcíny v 21. století“ – aspekty onemocnění covid-19 a vakcíny proti němu

Jakub Carda přivolal policii poté, co údajně odmítl pronajmout prostory opatství pro konferenci

Redakce Epoch Times obdržela kopii smlouvy o pronájmu Mendelova refektáře o kapacitě 100 osob, která byla podepsána převorem Witem Marciniecem.

Přestože podle převora patří budovy opatství Řádu sv. Augustina, o „vhodnosti“ akcí, které se mají v jeho prostorách pořádat, rozhoduje pan Carda. „On rozhoduje, co je vhodné a co ne,“ sdělil telefonicky deníku Epoch Times převor.

Smlouva o pronájmu prostor byla podle převora a podle e-mailu, který obdržela redakce Epoch Times, oficiálně zrušena z důvodu „nezaplacení kauce ze strany nájemce v dojednané lhůtě“. Na videozáznamu z 25. května (zdroj) však převor vysvětluje pořadateli panu Robinu Čumpelíkovi, že důvodem odmítnutí spolupráce je obsah pořádané akce.

Pořadatel akce sdělil deníku Epoch Times, že pan Carda naopak argumentoval tím, že o zrušení spolupráce rozhodlo „opatství“. „Za opatství je věc uzavřena,“ sdělil SMS zprávou pan Carda pořadatelům o jejich pronájmu.

O dalším vývoji událostí vás budeme informovat zde.