Po nedávných slovních útocích několika českých duchovních na nevládní organizaci Aliance pro rodinu kvůli její obhajobě tradičního uspořádání rodiny a odporu proti změně významu manželství, sdělil římskokatolický biskup deníku Epoch Times, že on sám zastává formu rodiny, která je tvořena matkou, otcem a jejich dětmi. Proti útokům se ohradil i kardinál Dominik Duka.

V poslední době sílí tlak na parlament ze strany nevládních organizací podporujících homosexuální a lesbickou politiku a LGBT ideologii. Zejména je vyvíjen tlak na změnu významu manželství tak, aby byla ze zákona vyškrtnuta označení „manžel“ a „manželka“ nahrazeny názvy „osoba 1“, „osoba 2“, aby bylo možné zákonně uzavírat svazek mezi dvěma muži nebo dvěma ženami.

Zároveň je vyvíjen tlak na změnu významu „rodičovství“ tak, aby mohli být v rodném listu dítěte zapsáni dva muži nebo dvě ženy jako „rodiče“.

V neposlední řadě se vedou tvrdé spory o etickou stránku takzvaného „náhradního mateřství“ nebo o dopadech „genderové ideologie“.

Václav Malý, římskokatolický biskup, se podle svých slov o činnosti Aliance pro rodinu podrobněji nezajímal, pouze zaregistroval některé názory „z tisku v posledních dnech“.

Na otázku, jaký je jeho postoj k diskutovanému tématu rodiny a jejího uspořádání, říká: „Hájím rodinu: otec, matka, děti.“

Výzvu za „odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu“ zveřejnili takzvaní Pastoral Brothers na svém twitterovém účtu. (zdroj) Chtějí dosáhnout toho, aby Aliance neměla poradní hlas na ministerstvu práce a sociálních věcí. Mezi signatáře patří například římskokatolický kněz Tomáš Petráček, architekt věnující se sakrálnímu umění Norbert Schmitd nebo Benedikt Mohelník, bývalý proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Aliance pro rodinu se podle svých slov nestaví proti registrovanému partnerství homosexuálů ani není proti posílení práv v rámci registrovaného partnerství. Staví se však proti změně významu manželství a rovněž klade odpor proti uzákonění „náhradního mateřství“ umožňující „umělé plození potomků“ homosexuálními páry.

Tato forma reprodukce je kritiky označována jako „plození dětí na zakázku“, které zabezpečují zavedené firmy (především v USA). Homosexuální pár si koupí vajíčko od dárkyně, to se laboratorně oplodní spermií jednoho z nich a vloží do dělohy jiné ženy, která dítě na zakázku odnosí a předá „objednatelům“. Ti se potom chtějí do jeho rodného listu zapsat jako „rodiče“.

Podle Aliance pro rodinu náleží význam a smysl manželství výlučně a pouze svazku mezi mužem a ženou, kteří zplodí vlastní děti, stanou se otcem a matkou a snaží se udržet harmonickou rodinu.

Podle Aliance je v současné sněmovně mnoho poslanců, kteří se pokoušejí prosadit takzvanou progresivní politiku obsahující „utopické projekty na dekonstrukci manželství, mateřství a otcovství“.

„Pokus redefinovat manželství jako svazek muže a ženy“ podle Aliance pro rodinu „rozbíjí základní binaritu muže a ženy“.

„Když nebude záležet na pohlaví u manželství a rodičovství, kde na něm bude ještě záležet?“ ptají se zástupci Aliance, podle nichž se tlak a útoky na jejich sdružení stupňují také proto, že progresivní politici a nevládní organizace si „uvědomují“, že jejich politika „nepřinese v dalších volbách zdaleka tolik poslaneckých křesel, jak se ještě před rokem mohlo zdát“.

„Proto nejrůznější radikální LGBTIQ+ lobbisté tlačí na progresivní poslance, aby jejich ideologické projekty prosadili,“ píše Aliance, která dlouhodobě obhajuje fungující manželství muže a ženy a jejich společnou výchovu dětí jako „nejlepší prostředí pro život a výchovu dětí“.

Kritici Aliance, zmiňovaných sedmnáct duchovních podepsaných pod prohlášením, uvádějí, že u Aliance „bohužel nespatřujeme náboženské hodnoty, z nichž vyrůstají obecně lidské hodnoty, jako je porozumění, empatie a sounáležitost mezi lidmi“.

Není jasné, zda nabyli přesvědčení, že změna významu manželství a uzákonění „náhradního mateřství“ je praktikováním „lásky k bližnímu“, přestože jsou podle některých věřících v rozporu se svatými písmy jejich víry, nebo zda se jim pouze nelíbí forma činnosti Aliance pro rodinu, kterou provozují také věřící křesťané.

„Nejsme křesťanská organizace,“ sdělila deníku Epoch Times předsedkyně Aliance Jana Jochová. „Jsme nevládní organizace, která obhajuje fungující koncepty rodiny.“ Podle Jochové obdržela Aliance po útocích „velké množství podpory“, ale zároveň byli útoky progresivních křesťanů „překvapeni“, protože měli za to, že křesťané mají na formu manželství a rodiny stejný názor.

Jana Jochová
Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová (vlevo). (Aliance pro rodinu)

Na stranu Aliance se po útocích postavil například Pavel Štěpánek, student medicíny na Masarykově univerzitě v Brně, který na svém blogu napsal: „Osobně znám Janu Jochovou (předsedkyni) a také další příjemné lidi z Aliance. Velmi rád se podělím o zkušenost, že se jedná o lidi velmi laskavé a srdečné. To, že něco obhajují, a dělají to dobře, ještě neznamená, že postrádají empatii.“

„Když už je řeč o těch náboženských (křesťanských) hodnotách, jedna dosti praktická věc z nich vyrůstá: rodina založená na vztahu muže a ženy. Ježíš Kristus sám v evangeliích, a dále například veliký apoštol Pavel v listech, hovoří o nerozlučitelnosti vztahu muže a ženy a o nepřístojnosti sexuálních hříchů. Aliance pro rodinu má prostě jasný úkol, hájit rodinu založenou na vztahu muže a ženy, a připomínat, že fragmentace tohoto základního stavebního kamene státu je nebezpečná,“ píše Štěpánek.

Útoky na Alianci pro rodinu komentoval také kardinál Dominik Duka: „Připomíná mi to dobu, jejíž výroční den dnes prožíváme (dobu komunismu). Ostrakizovat, umlčovat pomocí různých prohlášení, vylučovat z veřejné debaty. Připadá vám to demokratické? Není to ani liberálně demokratické!“ napsal Duka na svém twitterovém účtu v reakci na dopis zveřejněný Pastoral Brothers.

Otec a matka při hře se svou dcerou. Ilustrační foto. (Pavel Danilyuk / Pexels)

Duka také sdílel článek redaktora Michala Čopa ze slovenského serveru standard.sk, kde Čop upozorňuje na to, že se i křesťané rozdělili na „progresivní“ a „ortodoxní“. „A na koho si aj tak vyšliapnu progresivní kresťania? Na Alianciu za rodinu, zrejme jedinú konzervatívnu neziskovku, ktorá sa aspoň trochu dostala ku koridorom moci, aby hájila rodinu a práva detí. Totálni klauni,“ píše Čop v příspěvku, který sdílel kardinál Duka. (zdroj)

Pokud se na situaci podíváme z hlediska ústavního práva České republiky, je zcela v pořádku, že mají poradní hlas na ministerstvu různé skupiny.

Z principu, pokud mohou mít poradní hlas nevládní organizace prosazující LGBT ideologii, proč by nemohli mít poradní hlas také občané, kteří zastávají tradiční hodnoty? Mají snad právo vyjadřovat své postoje pouze ti, kteří zastávají „progresivní ideologii“?

Z hlediska zákona by vyloučení Aliance mohlo být považováno za „diskriminaci“, neboť kdo má právo rozhodovat o tom, koho „umlčet“ a koho nechat mluvit? Nebylo by takové jednání protiústavní, pokud Aliance neporušuje zákon ani obecné zásady slušnosti? Jaký by byl důvod k jejímu vyloučení? Že mají jiný postoj než progresivní hnutí?