Mezinárodní cyklistická unie (UCI) v pátek 14. července oznámila, že transsexuálním sportovcům bude zakázáno startovat na mezinárodních závodech žen.

UCI aktualizovala svá pravidla, která nyní zakazují start v ženských soutěžích všem transsexuálním cyklistům, kteří „prošli tranzicí po (mužské) pubertě“.

„Zasedání řídícího výboru UCI se konalo v návaznosti na seminář o podmínkách účasti transgender sportovců v ženských cyklistických závodech, který UCI uspořádala 21. června a na němž mohly různé zúčastněné strany, transgender i cisgender sportovci, odborníci z vědecké a právní oblasti a z oblasti lidských práv a sportovní instituce, prezentovat svá stanoviska,“ uvádí se v prohlášení (pdf).

„Od nynějška bude transgender sportovkyním, které prošly tranzicí po (mužské) pubertě, zakázána účast v ženských závodech mezinárodního kalendáře UCI – ve všech kategoriích a v různých disciplínách,“ napsal cyklistický svaz.

Rozhodnutí následovalo po zasedání 5. července, kdy řídící orgán konstatoval, že současný „stav vědeckého poznání“ nemůže zaručit, že by po podstoupení léčby hormonální terapií byla eliminována jakákoli fyzická výhoda.

Politická podpora a opozice

Kalifornský guvernér Gavin Newsom podporuje transgenderové sportovce a uvedl, že každý by měl mít rovné příležitosti při soutěžení v jakékoli sportovní aktivitě na jakékoli úrovni, ať už mládežnické nebo profesionální.

Podle změny pravidel, která vstoupí v platnost 17. července, budou nyní ti, kteří nesplňují pokyny pro ženskou kategorii, zařazeni do mužské kategorie, která se nyní přejmenuje na „Muži/Open“.

„UCI by především ráda znovu potvrdila, že cyklistika jako soutěžní sport, volnočasová aktivita nebo dopravní prostředek je otevřená všem, včetně transsexuálů, které stejně jako všechny ostatní povzbuzujeme k účasti na našem sportu,“ uvedl prezident UCI David Lappartient.

„Rád bych také ujistil všechny, že UCI plně respektuje a podporuje právo jednotlivců zvolit si pohlaví, které odpovídá jejich genderové identitě, ať už jim bylo při narození přiděleno jakékoli pohlaví. Je však povinna zaručit rovné příležitosti všem účastníkům cyklistických soutěží. Právě tento imperativ vedl UCI k závěru, že vzhledem k tomu, že současný stav vědeckého poznání nezaručuje takovou rovnost příležitostí mezi transgenderovými závodnicemi a cisgenderovými účastnicemi, nebylo možné jako preventivní opatření povolit prvním jmenovaným závodit v ženských kategoriích.“

Z anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký. Článek byl redakčně zkrácen.