Žena, která tvrdila, že byla v Arts Council England (ACE) obtěžována a diskriminována za názor, že pohlaví člověka nelze změnit, vyhrála žalobu proti svému bývalému zaměstnavateli.

ACE neboli Rada pro umění Anglie je veřejná instituce přerozdělující finance kulturním  organizacím v Anglii. Denise Fahmyová zde pracovala více než 15 let. U pracovního soudu si stěžovala, že byla obtěžována a šikanována kvůli své kritice transgenderismu

V jednomyslném rozsudku z 26. června rozhodl pracovní tribunál v Leedsu, že Fahmyová byla na svém pracovišti vystavena obtěžování kvůli svému přesvědčení.

V reakci na tuto zprávu na Twitteru Fahmyová uvedla, že je „potěšena“, že žalobu vyhrála, a dodala: „Nemůže být přijatelné, aby lidé jako já, kteří věří, stejně jako většina lidí, že pohlaví [nelze] změnit, byli v práci vystaveni obtěžování.“

Petice zaměřená na kritiky transgenderismu

Fahmyová, která pracovala u ACE jako manažerka vztahů, uvedla, že podle jejího názoru se Rada pro umění „postarala“ o to, aby byl zrušen příspěvek ve výši 9 tisíc liber, který byl udělen organizaci LGB Alliance, zastupující gaye a lesby, kteří věří, že na biologickém pohlaví záleží.

Rada pro umění trvá na tom, že se na tomto rozhodnutí nepodílela. V dubnu 2022 však Simon Mellor, zástupce výkonného ředitele ACE, uspořádal online schůzi zaměstnanců, na kterém vyjádřil svůj „osobní názor“, že financování LGB Alliance by bylo nevhodné, protože tato skupina se podílela na „protitrans aktivitách“. 

Fahmyová se proti Mellorovu názoru ohradila a označila ho za „zavádějící“. Zeptala se ho, zda má nějaké obavy ohledně „dopadu na svobodu projevu, na který tento případ upozorňuje“, a „jak jsou v Radě pro umění chráněny genderově kritické názory“.

V následujícím měsíci Fahmyová uvedla, že někteří zaměstnanci ACE rozeslali všem zaměstnancům petici proti ní a dalším spolupracovníkům, kteří teorii transgenderismu neuznávají. 

V příspěvku na internetových stránkách CrowdJustice napsala: „Petice byla 26 hodin umístěna na intranetu zaměstnanců ACE, získala pozornost 700 zaměstnanců a podpisy více než 100 z nich.  Lidé ji podepisovali a psali komentáře, v nichž označovali lidi kritické ke genderu, jako jsem já a LGB Alliance, za parazity, neonacisty, které je třeba vymýtit.“

Extrémně urážlivé

V rozsudku pracovněprávního soudce Jima Shepherda bylo uvedeno, že genderově kritické názory jsou chráněným přesvědčením podle zákona o rovnosti. Soudce uvedl, že bylo „nevhodné“, aby Mellor na setkání o LGB Alliance vyjadřoval své osobní názory a „vyjadřoval solidaritu s jednou stranou debaty“, ale rozhodl, že jeho komentáře nepředstavují obtěžování.

V rozsudku se však uvádí, že petice zaslaná e-mailem všem zaměstnancům a „extrémně urážlivé komentáře“ už obtěžování představovaly. V rozsudku se rovněž uvádí, že bylo „nepřiměřené a nevhodné“, aby petice zůstala vyvěšena 26 hodin, než byla stažena. 

Soud zamítl tvrzení Fahmyové o šikaně, ale usnesl se: „Tribunál jednomyslně rozhodl, že tvrzení o obtěžování v souvislosti s chráněnou charakteristikou náboženství nebo víry je opodstatněné a uspělo.“

V prohlášení zaslaném e-mailem deníku The Epoch Times mluvčí ACE uvedl: „Jsme potěšeni, že rozsudek potvrdil, že dvě tvrzení o obtěžování a dvě tvrzení o šikanování nebyla odůvodněná a byla zamítnuta, a že v rozsudku není nic, co by podporovalo obvinění z institucionální podjatosti.“

„Zamyslíme se nad rozsudkem, který potvrdil dvě obvinění z obtěžování v souvislosti s peticí založenou služebně mladším zaměstnancem, který již u nás nepracuje, a bereme na vědomí, že tribunál uznal kroky, které jsme podnikli, abychom petici znemožnili a incident v té době řešili.“

anglického originálu na The Epoch Times přeložil Ondřej Horecký.