Senátorka JUDr. Daniela Kovářová (nezávislá kandidátka) položila prezidentovi otázku během jednání Senátu o nových kandidátech na ústavní soudce navržených prezidentem Petrem Pavlem. „Kdy nám pošlete várku konzervativních kandidátů, aby byl náš Ústavní soud hodnotově vyvážený?“ ptá se Kovářová.

Prezident předstoupil před plénum Senátu a odpověděl, že má „snahu, aby návrhy byly co nejvyváženější“.

Pavel poté dodal, že nezná „jedinou definici slova konzervativní“, a požádal senátorku Kovářovou, aby mu „nejdříve sdělila svojí definici, co znamená konzervativní“, aby s ní mohl při volbě kandidátů pracovat.

Kovářová na plénu Senátu uvedla, že je důležité zkoumat nejenom profesní, ale také „myšlenkové a hodnotové zakotvení kandidátů“, aby bylo dosaženo „vyváženého sestavení soudců Ústavního soudu“.

„Ústavní soud nemůže být jednobarevný,“ uvedla senátorka a položila kandidátům dvě otázky. „Jste pro ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy? Jste pro zakotvení práva platit hotovostí do Ústavy?“

V senátu jsou dnes přítomni tři kandidáti na ústavního soudce nominovaní prezidentem: JUDr. Robert Fremr, prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., a JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.

Prozatím Kovářové odpověděl pouze soudce Fremr. „Aspirant na ústavního soudce by určitě neměl vyjádřil svůj kategorický názor na věc, která se může brzy ocitnout před Ústavním soudem, protože by se automaticky vyloučil z rozhodování o té věci jako ústavní soudce,“ řekl soudce Fremr.

„Ohledně stejnopohlavního manželství jsou v současné době v parlamentu dvě předlohy. Jedna je změna občanského zákoníku a druhá změna listiny práv a svobod,“ uvedl Fremr ke dvěma protichůdným návrhům.

Jeden návrh chce změnit význam manželství a nahradit v zákonu definici manželství. Chce odstranit definici „svazek muže a ženy“ a dosadit definici „svazek dvou osob“, čímž chce uzákonit homosexuální a lesbické svazky na úroveň manželství, které způsobí další právní a společenské změny.

Opozice tohoto návrhu uvádí, že po schválení návrhu proběhnou změny v učebnicích, homosexuálové si začnou klást nároky na využívání takzvaného náhradního mateřství (možnost, aby darované laboratorně oplodněné vajíčko odnosila „náhradní“ matka a dítě vychovávali dva homosexuálové jako „rodiče“) a nároky na adopci.

Druhý návrh chce do Ústavy zanést ústavní definici manželství jako „svazku muže a ženy“. Návrh je podle opozice částečně zamýšlen jako zábrana proti změně významu manželství. Navrhovatelé (54 poslanců) vysvětlují své důvody v sedmistránkové zprávě (pdf), která popisuje hlavní úlohy a přínosy stabilního manželství mezi mužem a ženou a vysvětluje jeho funkci jako základní stavební jednotky společnosti a státu. Více…

Podle soudce Fremra nastane „trochu kuriózní“ situace, pokud projdou oba návrhy. „Jeví se logickým, že pokud bude schválena ústavní forma, bude mít přednost nad občanským zákoníkem, a pokud tam Ústavní soud shledá kolizi, bude tu podzákonnou formu muset zrušit,“ uvedl soudce Fremr.

Ale zároveň dodal, že se situace může vyvíjet i jiným směrem. „Může se ale klidně stát to, že Ústavní soud řekne, že oba ty předpisy mohou žít vedle sebe, kvůli článku jedna Ústavy o rovnosti občanů bez ohledu na pohlaví, národnost a tak dále,“ dodává Fremr.

„Můj názor, jestli bych to chtěl nebo nechtěl, není jako ústavního soudce vůbec rozhodný,“ uvedl Fremr. „Naopak, já kdybych něco chtěl, ale zjistím, že návrh na zrušení té věci je odůvodněný, tak si musím říci, já bych to chtěl, ale jako ústavní soudce musím rozhodovat podle Ústavy a musím říci ano, tahle předloha je protiústavní, a i když by se mi líbilo, aby tam zůstala, tak ji musím zrušit,“ reagoval Fremr na dotaz senátorky Kovářové.

Ohledně zakotvení práva platit hotovostí do Ústavy Fremr říká, že zákonodárný proces stojí na zákonodárcích, nikoliv na ústavních soudcích. „To, jestli se vám to podaří, nebo nepodaří prosadit, je věcí zákonodárců, a to by ústavní soudce vůbec neměl komentovat,“ míní Fremr.