ČTK Redakce Epoch Times

a 8. 10. 2023

Oběti sokolů v boji za svobodu a demokracii uctili dnes při příležitosti Památného dne sokolstva lidé po celé republice. V Tyršově domě na pražské Malé Straně se pietního aktu se zástupci České obce sokolské zúčastnil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Večer si oběti sokolské perzekuce lidé připomenou při vypouštění svíček na vodní hladiny.

“Pietním aktem symbolicky uctíváme nejen 5 000 sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid, ale i všechny ty, kteří padli v první světové válce v řadách československých legií a v řadách třetího protikomunistického odboje,” uvedla k akci v tiskové zprávě Česká obec sokolská.

V sedmi městech dnes budou ozdobené vozy městské hromadné dopravy, sokolské vlajky vyvěsí také některé radnice včetně pražského magistrátu. Na prvním nádvoří Pražského hradu v poledne slavnostně nastoupí Hradní a Sokolská stráž.

Odpoledne oběti sokolské perzekuce ze druhé světové války a komunismu uctil v Tyršově domě Vystrčil spolu se senátorem Jiřím Růžičkou (za TOP09) a starostkou Sokola Hanou Moučkovou. Zúčastnil se také předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek a zástupci dalších sportovních organizací a Parlamentu.

S hrdostí se dnes Sokolská stráž na I. nádvoří Pražský hrad – Kancelář prezidenta republiky zúčastnila slavnostního střídání stráží s fanfárami a výměnou standarty prezidenta republiky. Sokolové mají jako jediná organizace možnost být součástí tohoto významného aktu. Je to velká pocta pro sokolské hrdiny, kteří položili své životy za svobodu a demokracii. Všechny si dnes v Památný den sokolstva připomínáme. U tzv. “Brány Titánů” a pod dohledem sochy T. G Masaryka pak Hradčanským náměstím zaznělo hlasité Nazdar!

Den zakončí Večer sokolských světel. Vzpomínková akce má svíčkami puštěnými po vodní hladině připomenout osud konkrétního sokolského hrdiny, který obětoval život pro svou vlast. Například v Praze se akce koná u Karlova mostu, kde se svíčky pouštějí po hladině Čertovky.

Poslanci Památný den sokolstva mezi oficiální významné dny zařadili v roce 2019. Datum 8. října bylo pro památný den zvoleno jako připomínka tragických událostí v roce 1941, kdy byla na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zabaven. V noci na 8. října 1941 gestapo zatklo na 1 500 sokolských činovníků. Byli mučeni, vězněni a nakonec deportováni do koncentračních táborů. Většina během války zahynula.

Sokolská organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Sokolové stáli u zrodu československých legií i samostatného Československa, za svobodu země bojovali v domácím i zahraničním odboji během druhé světové války i po ní. Sokolské hnutí již potřetí po převzetí moci zakázali komunisté, činnost obnovilo až po roce 1989. V současnosti má Česká obec sokolská víc než 160 000 členů.