Epoch Times Německo

30. 10. 2023

Ulf Küch byl dlouhá léta šéfem policie v Braunschweigu. Na začátku roku 2016 vydal knihu Soko Asyl, kontroverzní zprávu z pohledu zevnitř policie. V rozhovoru pro Epoch Times hovoří o situaci v oblasti teroristických hrozeb v Německu.

Ulf Küch o sobě říká, že je dítětem z dělnického prostředí, které se vypracovalo nahoru: „Chodil jsem do škol, udělal jsem si maturitu a vysokoškolský titul. Nakonec jsem byl ředitelem kriminálky v Braunschweigu. Práce policisty mě bavila celý život.“

V rozhovoru pro Epoch Times vykresluje bývalý policejní šéf chronologii nadměrné náročnosti. Ulf Küch výslovně odkazuje na politickou neochotu udržovat bezpečnostní architekturu Německa.

Na začátku roku 2016 vyšla vaše kniha Soko Asyl. Bylo nebezpečí terorismu v důsledku nelegální masové imigrace problémem již tehdy?

Teroristická hrozba, jak ji pozorujeme v současnosti, v té době nebyla. Přesto jsme o ní přemýšleli. Také jsem si na to tehdy stěžoval, ale byl jsem tehdy víceméně politicky vyzván, abych mlčel.

Samozřejmě jsme se obávali, že mezi lidmi, kteří tehdy přicházeli do země a nebyli vůbec registrováni, byli i takoví, kteří byli zodpovědní za zvěrstva v Sýrii a dalších zemích.

Existovalo reálné nebezpečí, že mezi nimi mohli být bojovníci Hamásu, Islámského státu nebo jiných skupin. To byla velká obava, kterou však politici zcela ignorovali.

Spolková policie se nedávno výslovně pozitivně zmínila o tom, že v Evropě se nyní lépe slučují soubory otisků prstů. A že brzy po deseti letech od zahájení masové imigrace…

Ujišťuji vás, že se to mohlo udělat hned od roku 2015. Ve své knize jsem tomuto problému věnoval celou kapitolu. Byla to jedna z největších chyb nechat lidi vstoupit neregistrované, zvlášť když v té době bylo technicky možné se registrovat.

Byli jsme vypískáni, že jsme to neměli dělat! Bylo by velmi snadné sejmout každému, kdo vstoupil do země, otisky prstů, ať už se jmenoval jakkoli, a pořídit digitální fotografii.

Obojí se dalo snadno zadat do systémů. Dotyčný by pak mohl dodatečně říct něco jiného o tom, kdo je, ale nebylo by mu to nic platné. Otisky prstů a fotografie by prokázaly, že tato osoba vstoupila do Německa třeba přes Kiefersfelden toho a toho dne.

Ale to oni nechtěli, politicky to odmítli. Varovali nás před tím. Tehdy jsem dokonce musel přejmenovat svou zvláštní komisi, už se nesměla jmenovat „Soko Asyl“.

Kdo to nechtěl? Myslíte dolnosaské ministerstvo vnitra?

Ano, to ministerstvo. A také se tehdy ozvala masivní kritika ze strany parlamentní skupiny Zelených v dolnosaském zemském sněmu, která okamžitě vyjekla, když jsme zmínili „Soko Asyl“, a řekla, že teď budou všichni žadatelé o azyl diskriminováni. Což byl samozřejmě nesmysl, protože šlo jen o ty, kteří byli kriminálníci.

Nemohla Federální zpravodajská služba vědět, co se děje v Sýrii nebo v Afghánistánu, aby zhruba odhadla, kdo přichází?

BKA to mohla udělat mnohem lépe. Spolkový kriminální úřad už od roku 2008 upozorňoval na to, že existuje obrovský problém. Ani jim ale nikdo nenaslouchal. To se jednoduše ignorovalo. Politika příliš zasahovala do dělby moci, tedy do soudní a výkonné moci. Ale ve skutečnosti tam neměla co dělat. Policie, policejní vůdce, představuje právo a pořádek a podléhá právu a pořádku. A stejné je to i se soudní mocí. Není přípustné, aby ministr spravedlnosti nebo ministr vnitra vydával politické pokyny.

Ale nepodléhá snad policie pokynům?

Policie se stala velmi politickou. Kdo chce dnes udělat kariéru u policie, musí výt s vlky. Ztratili svůj mandát. Politické strany se podílejí na utváření vůle lidu. Podílejí se, ale nejsou vůlí lidu!

Během covidových opatření policie zasahovala proti demonstrantům, často s nepřiměřenou silou. V případě zakázaných demonstrací Hamásu však současný dojem působí velmi váhavě. Existuje zde dvojí metr?

Zde je vidět, že dochází k masivnímu politickému ovlivňování demonstrací. Zejména demonstrací příznivců Hamásu a odpůrců Izraele. Z politického hlediska to bylo spuštěno. Příslušný policejní šéf nebo pravděpodobně i ministr vnitra vydávají jasné pokyny. Ty se nazývají operační pokyny a policejní velitel se jimi musí řídit.

Pokud tak neučiní, dostane tvrdou ránu. V tomto ohledu si pak ti, kteří lpí na své kariéře mladých policejních velitelů, řeknou: no tak to uděláme takhle.

Od počátku masové imigrace je již patrná určitá blízkost mezi levicovými extremisty a migranty. Zatím se však nic moc nestalo. V současné době by však člověk mohl nabýt dojmu, že se taková falanga proti Izraeli formuje…

Jistě, mísí se mezi sebou. Ale já vidím ještě jedno velké nebezpečí: původně pocházím z oblasti vyšetřování trestných činů a boje proti organizovanému zločinu. Organizovaný zločin je forma zločinu, která dělá všechno. Ale vždy se držel co nejdále od politiky. U nás se s aktivním zasahováním mafie do politiky nesetkáte.

Ale nyní se zabýváme situací –⁠ a teď se obracím na tyto klany, před kterými jsme varovali už v 80. letech. Jsou to kriminálníci, patří k organizovanému zločinu a nyní se stávají i politicky činnými.

A v tom to začíná být nebezpečné. Policie je tu v tuto chvíli beznadějně přetížená. Na jedné straně je třeba stíhat zločince –⁠ viz vloupání do Zelené klenby v Drážďanech. A nyní se ti samí lidé staví na stranu příznivců Hamásu a za nimi jde i Antifa. Jde tedy o toxickou směs, kterou je v tuto chvíli těžké posoudit, ale myslím, že je vysoce výbušná.

Člověk z Braunschweigu si teď může myslet: no, to je Berlín nebo Frankfurt. Nebo už tento fenomén dorazil do region?

Do regionů už dávno dorazil. Začalo to ghettoizací libanonských uprchlíků. To jsou rodiny, které dnes máme v městských centrech. Byly přivezeny do Brém, Berlína, Duisburgu a Kolína nad Rýnem. Tam se usadili.

Mezitím se však rozšířili. Nyní máme problém v menších městech, jako je například Salzgitter, nebo v jiných středně velkých městech. I tam se šíří a umí to dělat velmi chytře. Na jedné straně legální obchody a na druhé straně nelegální pobočka.

Ale to nejvýbušnější v tuto chvíli vidím v tom, že se staví na stranu odpůrců Izraele. Naposledy uspořádali demonstraci před Braniborskou bránou, to si musíte představit, a zmlátili policii, načež poklekli a modlili se ke svému Bohu. Tady to pro mě končí. A nechápu zodpovědné politiky, kteří tohle dovolí a nezasáhnou.

Jak účinná je policie? Hodně se mluví o rasismu a pravici v policii a podobně. To policii hodně paralyzuje. Teprve proti kritice covidu, když jste měli před sebou hlavně německé publikum, se věci opět zpevnily. Dokáže policie vůbec zvládnout současné problémy, a pokud ano, co je třeba změnit?

Naléhavě potřebujeme změnu paradigmatu v politice. A teď mluvím jako člověk, který žije na venkově: lidé zde už vůbec neuznávají fungující demokratický systém. Vznikla kritická masa občanů, kteří už nemají k politice žádnou loajalitu. Důvěra je pryč.

Bojí se Němci, že se proti nim chystá něco, kde je potřeba silná policie, která už ale neexistuje?

Mohu potvrdit, že někteří lidé se nyní vyhýbají některým městským částem. Lidé z vesnice říkají zcela jasně: my tam nechodíme, to už není naše, to už nám tady nevyhovuje.

A když jedeme do velkých měst, do Berlína nebo do Duisburgu, tak se o tom nemusíme bavit, celé okresy s několika sty tisíci obyvateli jsou teď úplně odtržené a už vůbec nepodléhají německým zákonům.

Ve vašem životopise se píše, že jste byl také policistou ve Wolfenbüttelu. Před několika dny proběhla v centru města rozsáhlá operace s více než 50 policisty proti bouřícím se migrantům. Na policejní stanici bylo dočasně převezeno 33 osob. Wolfenbüttel chce nyní venku zřídit kluby pro mládež a nabídnout pracovní příležitosti. Dostaneme se tím ale v roce 2023 někam?

Ne, nedoženeme to, co jsme tu za posledních 20 let zpackali. Přečetl jsem si, jaká opatření navrhla rada města Wolfenbüttel. Myslím, že je to vážně nesmysl. Mnozí nejsou vůbec připraveni se integrovat do našeho systému. Nejsou vůbec připraveni uznávat naše práva a naše zákony. Co jim mám nabídnout?

Nejsou na to připraveni, protože to nepožadujeme?

Já říkám, že ano, že jsme to zaspali. Nyní je třeba bouchnout pěstí do stolu. Musí následovat důsledky. Protože když se chovám špatně a nejsou pro mě žádné důsledky, a to ve všech ohledech, pak to skončí špatně. Je to jako s batolaty. Když dítěti řeknu: nepůjdeš do šuplíku s noži, a ono to stejně udělá, a já řeknu: no, tak jak se ti to líbí? Tak se nemusím divit, když mě ignoruje.

Znovu opakuji, že nemusí jít o násilí. Ale určitě existují způsoby, jak těmto lidem šlápnout na kuří oko. A také se musíme zamyslet nad tím, zda by se tato podvodná občanství, která se nabízejí, neměla opět odebírat a pak je třeba je deportovat. To je třeba říci jasně. Američané dělají totéž.

Proč se od roku 2015 nic nezměnilo?

Protože se v politice nic nezměnilo. Stačí se podívat na Berlín. Když se podívám na paní Faeserovou (německá ministryně vnitra) nebo na ta další zářivá světla v politice, ať už je to paní Baerbocková, která se svou feministickou zahraniční politikou už není vítána ani v Lichtenštejnsku, tak se nemůžeme divit.

Jsme terčem posměchu Evropy. Smějí se nám až za ušima. Říkají, co je s Němci? Jsou ještě při smyslech? Ale jsou i tací, kteří jsou velmi znepokojeni tím, co se tady v Německu děje.

Pokud teď jako svobodný demokratický stát nebouchneme do stolu a nepřijmeme nepopulární opatření, tak jsme prohráli, náš systém se zhroutí. Pak nedokážu předpovědět, kam se věci budou ubírat.

Určitě se z nás nestane islámský stát, ale určitě tu v příštích letech dojde k nějakému otřesu, pokud nedojde k politickému obratu o 180 stupňů.

Je to, co tady zažíváme od roku 2015 z hlediska imigrace, politicky účelové?

Došlo k tomu díky nedbalosti a hlouposti. A to nejen od roku 2015, ale už od počátku devadesátých let. Tam celá věc začíná. Táhne se to jako nit naší společností. A dokonce i bývalý kancléř Helmut Schmidt, který v té době ještě žil a byl s ním několikrát udělán rozhovor, řekl, že v Německu nemůže být žádné ztotožnění s islámem. Schmidt před tím dokonce varoval a řekl, že tyto kultury nelze míchat dohromady.

Hodně jsem cestoval po světě. A musím bohužel říct, že náboženství napáchala víc škody než cokoli jiného. Islám v podstatě zničil starověký Egypt tím, že vymazal vše, co vytvořili faraoni. A o našich křesťanech v Jižní Americe ani nemusíme mluvit. Věčné obtěžování druhých lidí s křížem nebo s Bohem v ruce, to nemůže dlouhodobě fungovat, ale zdá se, že je to kolo dějin.

Děkuji za rozhovor!

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související témata

Související články