Gustav Eisenreich

3. 11. 2023

Hudba může být víc než jen zábava. Vědci to již prokázali z hlediska léčby a zdraví. Nová studie ukazuje, jak může také lidi spojovat.

Lidé, kteří společně poslouchají hudbu, často uvádějí, že díky společnému zážitku cítí silné vzájemné pouto. To nyní potvrdila studie vedená švýcarským výzkumníkem Wolfgangem Tschacherem z univerzity v Bernu. Fyzické reakce posluchačů koncertů klasické hudby se měnily tak, že jejich srdeční tlukot byl ve vzájemném souladu.

„Když mluvíme o velmi abstraktních věcech, jako jsou estetické zážitky v umění a hudbě, vždy se na tom podílí tělo,“ řekl vedoucí projektu Wolfgang Tschacher.

Tlukot srdce v taktu, …

Tschacher a jeho kolegové ve své studii analyzovali tělesné reakce 132 posluchačů na třech veřejných koncertech klasické hudby. Na všech třech akcích hráli hudebníci stejné skladby Ludwiga van Beethovena, Bretta Deana a Johannese Brahmse.

Před zahájením studie vědci předpokládali, že klasická hudba vyvolá u posluchačů stejné pocity a reakce. Výzkumníci také zvažovali, do jaké míry hrají roli estetické zážitky nebo osobnost posluchačů. Pro zjištění těchto bodů výzkumníci rozdali účastníkům studie dotazníky.

Výsledek: srdeční frekvence, dechová frekvence a kožní vodivost byly jasně synchronizovány. Posluchači se na třech koncertech nechali uchvátit a pohánět hudbou a ztělesňovali ji navenek. Tato synchronizace byla nejsilnější v srdečním tlukotu, když se lidé cítili skladbou emocionálně pohnuti a inspirováni.

… ale ne u každého

Nakonec srovnání s osobnostními rysy uvedenými v dotazníku ukázalo, že někteří lidé byli synchronizovaní více než jiní. Například otevřené a společenské povahy měly tendenci se nejvíce propojovat se svými bližními.

Lidé se sklonem k úzkostem, častým stížnostem nebo defenzivnímu chování byli méně přizpůsobiví. Totéž platilo pro velmi extrovertní lidi.

„Extroverti jsou velmi společenští, mají tendenci se s lidmi stýkat. Zároveň ale chtějí mít moc a disponovat určitou mírou sebevědomí,“ vysvětluje Tschacher. Extroverti jsou společenští, ale zaměřují se více na sebe a méně na ostatní.

Pro Tschachera a jeho kolegy představují výsledky další důkaz ve prospěch teorie „ztělesněného“ vnímání. Výzkumníkům také vysvětlila obrovský účinek veřejných vystoupení, která posilují soudržnost mezi účastníky.

Vědci také očekávají, že tento efekt by mohl být ještě silnější u jiných hudebních žánrů. „Existují další důvody, proč se lidé na popových koncertech synchronizují; pohybují se, tančí, a to je způsobeno hudbou,“ uvedl výzkumník.

Studie byla zveřejněna 5. října 2023 v časopise Scientific Reports.

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související témata

Související články