Michal Cabejšek

15. 11. 2023

Sociální, kulturní a humanitární výbor Valného shromáždění OSN včera jednomyslně přijal rezoluci o podpoře a ochraně lidských práv v kontextu digitálních technologií, kterou iniciovalo Česko. Cílem rezoluce je dle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) získat základní shodu v uplatňování lidských práv v souvislosti s moderními technologiemi.

„Nové technologie mohou významně přispět k rozšiřování nebo prosazování lidských práv a svobod. Neměly by být ale zneužívány k jejich potlačování a omezování“, uvedl k rezoluci ministr, čímž dle svých slov potvrdil, že ochrana lidských práv a základních práv a svobod, a to offline i online, je jednou z priorit české zahraniční politiky.

O předložení rezoluce informoval Lipavský v září v projevu na akci Koalice pro svobodu internetu pořádanou Spojenými státy, která se konala na okraj 78. zasedání Valného shromáždění OSN. Lipavský zde byl součástí delegace prezidenta Petra Pavla.

Jedná se o první iniciativu ve Valném shromáždění OSN zaměřenou souhrnně na problematiku lidských práv a nových technologií. Rezoluce má dbát na dodržování lidských práv v offline světě i v digitální oblasti.

„V naší zemi máme přímou zkušenost s ruskou propagandou a šířením prokremelských pohádek. Musíme spolupracovat s online platformami, abychom zajistili, že dodrží své závazky pro boj s dezinformacemi a škodlivým obsahem. Současně ale musíme ochránit právo na svobodu vyjadřování,“ podotkl již v září ministr.

Text dle ministerstva pracuje s tématy jako vývoj nových technologií, digitální propast, vypínání internetu, umělá inteligence nebo sledovací systémy. Věnuje se také dopadu algoritmů na lidská práva, např. právo na soukromí, pokojné shromažďování, svobodu projevu, boj proti rasismu, práva žen a dívek, přístup k informacím. Rezoluce dle ministerstva zahraničních věcí obsahuje také povinnosti členských států a řeší odpovědnost soukromého sektoru.

Česko již ve svých závazcích pro stávající členství v Radě OSN pro lidská práva přislíbilo řešení digitálních výzev a prosazování přístupu zaměřeného na člověka a lidská práva.

Související články