Susanne Ausic

13. 12. 2023

V souvislosti s diskusemi o vakcínách covid-19 se stále objevuje otázka, zda je sperma neočkovaných mužů žádanější a lepší než sperma mužů očkovaných.

Sperma neočkovaných lidí je „nový bitcoin“. Tato zpráva, která se v létě 2021 rozšířila médii, dosud stále zaměstnává nejedno médium. Deník Epoch Times tuto otázku prozkoumal. Je po spermatu mužů, kteří nebyli očkováni proti covidu-19, skutečně velká poptávka? Existují cenové rozdíly mezi „očkovaným“ a „neočkovaným“ spermatem nebo diferenciace v databázi? A jak spermobanky hodnotí kvalitu spermatu? Jaké jsou zkušenosti s možnými problémy při otěhotnění po početí s očkovanými spermiemi?

O zodpovězení těchto otázek jsme požádali spermobanky v Erlangenu a Berlíně a také TFP Sperm Bank Germany GmbH a Evropskou spermobanku se sídlem v Dánsku.

Lékařský ředitel erlangenské spermobanky reagoval na dotaz Epoch Times rozhořčeně:

Nevidíme, že by země byla placatá, ani že by se sperma neočkovaných mužů nějak lišilo od spermatu mužů očkovaných,“ zdůraznil dr. Andreas Hammel.

Mezi vzorky spermatu očkovaných a neočkovaných dárců nejsou empiricky vůbec žádné rozdíly a v erlangenské spermobance nejsou ani žádné cenové rozdíly.

Evropská spermobanka potvrdila, že existuje poptávka po spermatu neočkovaných. Tato poptávka je však velmi nízká. Samotná databáze nerozlišuje mezi očkovanými a neočkovanými dárci. V odpovědi se rovněž uvádí: „Nemáme žádné důkazy o tom, že by vakcína ovlivňovala kvalitu spermatu.“

Na další otázky společnosti neodpověděly. Další dvě spermobanky na dotaz ani nereagovaly.

Hledání dárců prostřednictvím soukromých platforem

Kromě obvyklých spermobank existují také různé online platformy, jako je spendesperma.com nebo samenspender-gesucht.de. Zde je nepochybně poptávka i nabídka po „soukromém dárcovství spermatu“ od neočkovaných mužů. Na rozdíl od spermobank zde není povinné zdravotní vyšetření muže a jeho darovaného spermatu. Objasnění této skutečnosti je na smluvních partnerech.

Již v lednu 2023 se přihlásil lesbický pár z Durynského lesa, který si chtěl zajistit potomka. V červnu 2023 zveřejnil své přání soukromého dárcovství spermatu také heterosexuální pár po neúspěšných pokusech o otěhotnění. „Zvláště důležité je pro nás, aby dárce nebyl očkovaný,“ uvádí se v inzerátu.

I z jiných zemí přicházejí zprávy, že o sperma neočkovaných mužů je velký zájem. Jonathan Rinaldi, známý „sperminátor“ v USA, založil vlastní skupinu na Facebooku, aby zaplnil existující mezeru na trhu, jak informoval server Dailymail. Skupina, která má asi 250 členů, již pomohla mnoha lidem úspěšně založit rodinu.

„Nevěřím vládě ani farmaceutickému průmyslu a nepotřebuji, aby mi někdo píchal něco, o čem ani nevím, co to je,“ cituje Dailymail Rinaldiho.

Podle společnosti Cryos, jedné z největších amerických spermobank, bylo jen velmi málo zákazníků, kteří požadovali informace o neočkovaných dárcích.

Úřady popírají nevýhody očkování proti covidu

Oficiální orgány ve skutečnosti popírají souvislost mezi neplodností a covidovými vakcínami. „V rozsáhlých testech provedených před schválením vakcín nebyl prokázán výskyt neplodnosti žen ani mužů. Tvrzení, že vakcína proti koronaviru způsobuje neplodnost, je nepravdivé,“ uvádí se na internetových stránkách infektionsschutz.de. Za nimi stojí Spolkové centrum pro zdravotní vzdělávání (BZgA), Institut Roberta Kocha (RKI) a Spolkové ministerstvo zdravotnictví.

V této souvislosti se orgány odvolávají na výsledky studie z USA, která byla provedena v Miami na přelomu prosince 2020 a ledna 2021. Vědci dospěli k závěru, že vakcíny proti covidu na bázi mRNA nemají žádný vliv na plodnost mužů.

V rámci výzkumu však byly analyzovány pouze vzorky spermatu 45 zdravých mužů ve věku od 18 do 50 let. Vzorky spermatu zahrnovaly jeden vzorek před očkováním a 70 dní po druhém očkování. Sami výzkumníci uvedli, že výsledky studie nelze zobecňovat. Jednak kvůli malému počtu účastníků, zejména mladých zdravých mužů, jednak kvůli krátké době sledování a absenci kontrolní skupiny.

Institut Paula Ehrlicha (PEI), který je zodpovědný za bezpečnost vakcín a který byl v minulosti opakovaně kritizován, na otázku „Mohou mRNA vakcíny proti covidu-19 ovlivnit plodnost?“ na svých internetových stránkách odpovídá takto:

„Z neklinických studií schválených mRNA vakcín proti covidu-19 nevyplývá, že by očkování mohlo vést ke zhoršení plodnosti žen nebo mužů.“

Odkaz na studie na zvířatech

PEI odkazuje na různé studie, podle kterých byly vakcíny před použitím u lidí testovány na možnou toxicitu na potkanech. „Tyto studie neprokázaly, že by vakcíny narušovaly plodnost samic.“ Výzkumníci rovněž nezaznamenali žádné změny na ženských nebo mužských reprodukčních orgánech (vaječnících nebo varlatech) související s vakcínami.

Pro PEI je tedy zřejmé: „Díky tomuto stavu údajů je v rámci registrace léčivého přípravku zaručena nejlepší možná bezpečnost pro vyloučení poškození reprodukčních orgánů a poškození reprodukce u lidí.“

Žádné studie – žádný důvod k obavám?

V rámci klinických registračních studií covidových vakcín nebyla otázka možných účinků vakcín na reprodukční schopnost zkoumána. Takové studie nelze nalézt ve vědeckých publikacích ani tři roky po zahájení očkování.

Nedostatek studií však znamená pouze to, že výzkum reprodukční schopnosti v souvislosti s očkováním vakcínou proti covidu není dostatečný, a nikoli to, že není důvod k obavám.

Přední vědci nyní poskytli důkazy o tom, že se spike proteiny mohou po očkování vakcínou proti covidu šířit po celém těle, včetně reprodukčních orgánů. Dnes již zesnulý renomovaný patolog profesor Arne Burkhardt je nalezl i ve varlatech zemřelých mužů a vyjádřil své znepokojení.

Je však také známo, že kvalita spermatu se v důsledku infekce koronavirem snižuje. V červnu 2023 vědci z Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii ve své studii prokázali, že nižší koncentrace spermií se může objevit po více než třech měsících, a to i po mírném průběhu covidovém onemocnění, a že bylo možné zjistit méně životaschopných spermií.

„Domníváme se, že lékaři by si měli být vědomi škodlivých účinků viru SARS-CoV-2 na mužskou plodnost,“ uvedla profesorka Rocio Núñez-Calonge, vědecká poradkyně mezinárodní skupiny UR při vědeckém oddělení pro reprodukci v Madridu.

Imunolog: Vliv očkování proti covidu na spermie nelze vyloučit

Deník Epoch Times se zeptal imunologa Dr. Kaye Klapprotha na nejnovější poznatky o kvalitě spermií – ať už od neočkovaných nebo očkovaných mužů. Řekl: „Jak ukázaly různé vědecké studie, infekce virem SARS-CoV-2 může způsobit zánět v mužských reprodukčních orgánech, a tím zhoršit kvalitu spermií.“

Na druhou stranu by se mnohé vedlejší účinky očkování podobaly příznakům, které se objevují i po infekci koronavirem. „Proto by byl možný vliv očkování na kvalitu spermií a mužskou plodnost docela dobře představitelný,“ řekl doktor Klapproth. A dále:

„Nicméně rozsah, v jakém vakcíny založené na genu covidu takové účinky způsobují, byl dosud jen málo prozkoumán.“

Po očkování by mohlo dojít k zánětlivým reakcím, tj. zánětu, v různých tkáních. Podle imunologa by proto bylo možné předpokládat, že spermatogeneze, tj. tvorba spermatických buněk, by mohla být očkováním vakcínou proti covidu také ovlivněna.

„Od začátku očkovací kampaně bylo jakékoliv narušení plodnosti vyloučeno s odůvodněním, že pro to neexistují žádné důkazy. Zároveň se však po takových indiciích aktivně nepátrá a očkovací status se při výskytu problémů s plodností zpravidla nezaznamenává,“ kritizuje doktor Klapproth. To by však bylo nutné, pokud by se chtělo empiricky zjistit, zda existuje souvislost mezi neplodností a očkováním proti covidu.

Celkově z toho lze usuzovat: otázku, zda sperma neočkovaných lidí je skutečně „nový bitcoin“, nelze zodpovědět obecně. Pokud to chcete vědět jistě, nechte si vzorek spermatu analyzovat v laboratoři.

Článek původně vyšel na stránkách německé redakce Epoch Times.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Ministerstvo vám náhradu za újmu po očkování nevyplatí, pokud to nebudou „následky srovnatelné s usmrcením“
Ministerstvo vám náhradu za újmu po očkování nevyplatí, pokud to nebudou „následky srovnatelné s usmrcením“

Stát v určitém okamžiku zbavil výrobce vakcín odpovědnosti za případné újmy na zdraví způsobené povinným očkováním a občanům sdělil, že odškodnění provede sám. Tedy že újmu uhradí z peněz daňových poplatníků. Systém je však nastaven tak, že na odškodnění zatím nikdo reálně nedosáhl.

Trump ve volbách 2020 „téměř jistě“ zvítězil, uvádí studie o podvodech při korespondenčním hlasování v USA
Trump ve volbách 2020 „téměř jistě“ zvítězil, uvádí studie o podvodech při korespondenčním hlasování v USA

Nevládní organizace Heartland Institute se snažila posoudit pravděpodobný dopad, který by měly korespondenční hlasy odevzdané podvodným způsobem na hlasování pro tehdejšího kandidáta Joea Bidena a pro jeho protikandidáta, prezidenta Donalda Trumpa. A také, jak by ovlivnily celkové výsledky voleb v roce 2020.

Česko bude dál podporovat Ukrajinu, výsledek války je klíčový, zdůraznil Řehka
Česko bude dál podporovat Ukrajinu, výsledek války je klíčový, zdůraznil Řehka

Výsledek války na Ukrajině předznamená, v jakém světě budeme žít, řekl v úvodu dnešního armádního velitelského shromáždění náčelník generálního štábu Karel Řehka.

OSN tvrdí, že tání arktického ledu je klíčovým indikátorem změny klimatu. Led ale netaje
OSN tvrdí, že tání arktického ledu je klíčovým indikátorem změny klimatu. Led ale netaje

Klimatická politika založená na předpokládaném vztahu mezi CO2 a úrovní arktického ledu je podle vědců problematická. Led netaje s růstem CO2.

Pandemická úmluva – co reálně přinese nový předpisový rámec WHO?
Pandemická úmluva – co reálně přinese nový předpisový rámec WHO?

Sdružení právníků Pro Libertate ve svém právním rozboru upozorňuje na rizika dosavadní verze Pandemické úmluvy, jakými jsou např. centralizace přístupu, legalizace cenzury, potlačení individuálních práv či rozšiřování kompetencí WHO.