Milan Kajínek

23. 2. 2024

Seriál: Tajemství šifer

Chcete-li snadno porozumět všem předkládaným šifrovacím klíčům, doporučuji si přečíst celý seriál od začátku.

Vážení nadšenci skrytých tajemství, nesnadno rozluštitelných kódů a hádanek. Pojďme se společně vydat na cestu sérií článků o šifrovacích klíčích naší historie, v nichž uvedeme ty nejproslulejší šifrovací systémy, podrobně je vysvětlíme a odhalíme postup jejich tvorby.

Šifrovací kancelář „šedé eminence“ Francie

Ve 14. století ve Francii se používala jednoduchá transpoziční šifra. Jejím autorem nebyl nikdo jiný než proslulý kardinál Richelieu – nechvalně známá „Šedá eminence“.

Richelieu byl prvním ministrem krále Ludvíka XIII. Za jeho éry se Francie pozdvihla na úroveň přední evropské mocnosti. Kardinál Richelieu údajně založil tajné oddělení, které se zabývalo šifrováním předávaných informací.

Všem známé úklady o královský trůn, tajné dohody s nepřáteli a intriky na dvoře krále Ludvíka byly samozřejmě také provázeny doručováním tajných zpráv, souboji mušketýrů a členů kardinálovy gardy. V této době byl již šifrovací systém poměrně složitější než v dobách řecké Sparty nebo za dob Julia Caesara.

Armand Jean du Plessis – kardinál Richelieu, první ministr krále Ludvíka XIII. Portrét od Philippe de Champaigne, c. 1633–1640. (Volné dílo)

Šifra, jejímž autorem je Šedá eminence Francie – kardinál Richelieu, je v podstatě jednoduchá transpoziční šifra[1]. Pojďme se tedy podívat na postup, kterým se takový tajný text v oněch dobách šifroval.

Písmena ve větě se přeskupují podle předem smluveného hesla konstantní délky. Jako heslo zvolíme jméno kardinála s vloženým klamačem S, tedy RISCHELIEU, a zleva doprava očíslujeme písmena v hesle vzestupně, podle jejich pořadí v abecedě, čímž dostaneme řadu čísel, jež nám poslouží jako kódovací klíč – 8.5.9.3.4.1.7.6.2.10. (pokud je v šifrovacím klíči více než jedno stejné písmeno, číslujeme jejich pořadí zleva doprava, pozn. aut.)

Šifrovací klíč

Šifrovací klíč

Poté pomocí vyrobeného klíče zašifrujeme zprávu. Zašifrujme tedy tuto větu: „Vědění má být v rukou toho, kdo neškodí světu.“ Prvním krokem rozdělíme větu na oddíly dlouhé deset písmen tak, aby obsahovaly stejný celkový počet písmen, jaký má zvolené heslo RISCHELIEU – tedy 10. Větu ukončíme znaménkem * a za něj doplníme libovolná písmena, abychom dostali poslední úsek zprávy o deseti znacích (viz tabulka – Postup šifrování 1).

Postup šifrování 1
Postup šifrování 1

Nyní můžeme začít přeskupovat písmena ve větách tak, že písmeno, pod kterým se nalézá číslice 1, bude stát v úseku jako první. Písmeno s číslicí 2 jako druhé atd. Vznikne nám zašifrovaná zpráva podle klíče RISCHELIEU (viz tabulka – Postup šifrování 2).

Postup šifrování 2
Postup šifrování 2

Znaky z jednotlivých úseků vypíšeme postupně vedle sebe do skupin po pěti znacích, abychom tak ztížili případný dekódovací postup. Nyní jsme ponechali u jednotlivých písmen pro přehlednost interpunkci, při skutečném kódování se ovšem doporučuje interpunkci nezapisovat.

Výsledná šifra:

ĚÍBNĚ ÁMVDÝ UOOKV TUTRH OEONK KSODD EUPTS O*IVL

Takto jsme tedy prozradili kardinálův transpoziční šifrovací systém, který byl používán v Paříži v dobách Dumasových tří mušketýrů. Pokud budete mít zájem, můžete zkusit rozkódovat text, jenž jsem pro vás zakódoval stejným systémem pomocí šifrovacího klíče zvoleného podle příjmení autora díla Steganographia.

Pozor: pokud je v šifrovacím klíči více než jedno stejné písmeno, číslujeme jejich pořadí zleva doprava.

Zašifrovaný text:

TNRLN KIVII LZTEN ENDAE OSNK IMNDL NABNJ ESIEE

Pokuste se proniknout do postupu dešifrování tohoto skrytého textu. Znovu si projděte výše uvedený postup, a až pochopíte jeho princip, nebude pro vás už žádný problém text obráceným postupem dešifrovat. Musíte být pozorní a systematičtí, a potom zažijete, jaké to je, když se odhalí pravý smysl tajné zprávy. Hodně štěstí při dešifrování textu.

V dalším díle naší série najdete elegantní šifrovací systém Cardanovy otočné mřížky.

Poznámky:

[1] Základním postupem transpozičního šifrovacího systému je přeskupování písmen v textu podle přesně stanovených pravidel.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Ve Sněmovně „zavlál“ transparent, který v Pekingu vytrhávají policisté lidem z ruky
Ve Sněmovně „zavlál“ transparent, který v Pekingu vytrhávají policisté lidem z ruky

Během veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně ukázal muž z Číny transparent s nápisem „Falun Gong je dobrý“, s nímž šla jeho matka protestovat na Náměstí nebeského klidu v Pekingu proti násilným represím komunistické strany.

Volby by v březnu vyhrálo ANO, roste podpora nesněmovních stran
Volby by v březnu vyhrálo ANO, roste podpora nesněmovních stran

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty hlasů, druhá ODS by měla 14 procent a třetí Piráty by volilo 10,5 procenta lidí.

Indoktrinace postupuje
Indoktrinace postupuje

Pokud máte alespoň mírný sklon ke konzervativismu, nejspíš jste se už v posledních letech setkali s tím, že vás někdo označil za extrémistu. Anebo vám někdo řekl, že se radikalizujete.

Europoslanci odsouhlasili zákaz zboží vyrobeného pomocí nucených prací
Europoslanci odsouhlasili zákaz zboží vyrobeného pomocí nucených prací

Evropský parlament dnes definitivně schválil nařízení, které Evropské unii umožňuje zakázat prodej, dovoz a vývoz zboží vyrobeného za použití nucené práce.

Americký Senát schválil balík s vojenskou pomocí pro Ukrajinu či Izrael
Americký Senát schválil balík s vojenskou pomocí pro Ukrajinu či Izrael

Americký Senát v noci na dnešek schválil balík s pomocí pro Ukrajinu, Izrael či Tchaj-wan v hodnotě 95 miliard dolarů (2,24 bilionu korun).Americký Senát v noci na dnešek schválil balík s pomocí pro Ukrajinu, Izrael či Tchaj-wan v hodnotě 95 miliard dolarů (2,24 bilionu korun).