Noé Chartier

26. 2. 2024

Vysoký úředník kanadského ministerstva zdravotnictví odstranil z hodnocení, které vypracoval jeho kolega pro hlavního lékařského poradce ministerstva, zmínku o „vysoké míře nečistoty“ v mRNA vakcínách proti onemocnění covid-19. Tato skutečnost vyplývá ze získaných interních záznamů.

Posouzení mělo sloužit jako stručná informace o nedávných zjištěních o vytváření nechtěných proteinů v těle po aplikaci mRNA vakcín proti covidu-19.

Dva vysocí úředníci kanadského ministerstva zdravotnictví (Health Canada, zkráceně HC), včetně toho, který má konečnou pravomoc v oblasti schvalování vakcín, vyjádřili obavy ohledně závěrů, které písemně zaslala vědkyně pověřená vypracováním hodnocení vakcín.

„Jsem velmi opatrný ohledně čtvrté odrážky týkající se nečistot, kterou vložila Dr. [Agnes] Kleineová,“ napsal vrchní poradce HC Poovadan Anoop v e-mailu ze 14. prosince 2023, který se týkal interního hodnocení HC, jehož autorkou je Dr. Agnes V. Kleinová, vrchní lékařská poradkyně HC.

E-mail Anoopa byl adresován jeho nadřízené Sophii Sommererové, generální ředitelce správy pro biologické a radiofarmaceutické léky (BRDD) kanadského ministerstva zdravotnictví. Toto oddělení je zodpovědné za schvalování vakcín.

Deník Epoch Times získal interní záznamy prostřednictvím systému svobodného přístupu k informacím.

Při hodnocení bylo zjištěno, že přibližně 8 % proteinů vytvořených pomocí mRNA vakcín bylo nechtěných nebo vytvořených tzv. posunem čtecího rámce (frameshifted), schopných vyvolat imunitní reakci. Dr. Kleinoná to označila za „vysokou míru nečistoty“.

„Znamená to, že s úrovní nečistot způsobenou posunem rámce by vakcíny neprošly, bez ohledu na to, že proteiny nejsou škodlivé?“ ptá se Anoop ve svém e-mailu. Později své nadřízené sděluje, že „vyškrtl“ odstavec vytažený z původního posudku.

Posuzování a výměna názorů začaly o dva dny dříve, kdy hlavní lékařská poradkyně Supriya Sharma pověřila své zaměstnance, aby narychlo vypracovali posouzení výzkumného článku imunoložky a výzkumnice v oblasti veřejného zdraví Dr. Jessicy Roseové zveřejněného na serveru Substack. Hlavní lékařská poradkyně požádala o přezkoumání informací a tvrzení uváděných v analýze Dr. Roseové.

„Vědci zjistili, že mRNA vakcíny, které dávají buňkám instrukce k vytvoření spike proteinu viru SARS-CoV-2, aby vyvolaly imunitní reakci, produkují také další nezamýšlené proteiny.“

Zmíněný vědecký příspěvek pojednával o původním objevu posunu rámců, o němž bylo 6. prosince informováno v časopise Nature. Vědci zjistili, že mRNA vakcíny, které dávají buňkám instrukce k vytvoření spike proteinu viru SARS-CoV-2, aby vyvolaly imunitní reakci, produkují také další nezamýšlené proteiny neboli proteiny vytvořené posunem čtecího rámce, které jsou schopny vyvolat imunitní reakci.

Výzkumníci odhadli, že u přibližně 8 % proteinů vytvořených mRNA vakcínou došlo k takovému jevu.

Dr. Roseová ve svém článku na Substacku napsala, že jednou z jejích obav je, že tyto „necílové proteiny“ se vytvářejí u mnoha lidí, kteří dostali vakcíny proti covidu-19, a že to „může vést k autoimunitě nebo jiným problémům“.

Autoimunita znamená, že lidský imunitní systém reaguje proti vlastnímu tělu, což může vést k chorobným stavům. Když některá ze složek imunitního systému reaguje na struktury vlastního organismu, které tím zpravidla poškozuje, může vyvolat například roztroušenou sklerózu, revmatoidní artritidu a jiná onemocnění.

Vysoká úroveň nečistot

Vědkyně HC Dr. Kleinová ve svém interním hodnocení dále rozšířila informace o tom, že posunutí rámce je na úrovni přibližně 8 %. Dodala, že nečistoty a metabolické odchylky obvykle nepřesahují 1 nebo 2 procenta. V případě, že jsou tyto úrovně vyšší, „je třeba věc prozkoumat a odůvodnit,“ tvrdí Kleinová.

„Skutečnost, že u DNA vakcíny nedochází k posunu rámce, může hovořit ve prospěch DNA vakcín a celkově možná proti mRNA vakcínám,“ uvádí Dr. Kleinová.

Navzdory vyslovení těchto obav doktorka Kleinová v e-mailu obsahujícím její hodnocení pro vyšší úředníky uvedla, že se „v tomto ohledu není čeho obávat“.

„Epoch Times, médium, které není financováno státem, vydalo tento článek. Měli by si ho přečíst všichni na celém světě. Novinář Noé Chartier odvedl vynikající práci a napsal vyvážený, objektivní a věcný popis. Nemám, co bych dodal.“

napsal Dr. Brian W. Bridle, docent virové imunologie na katedře patobiologie na University of Guelph v reakci na tento článek.

V online životopisu Dr. Kleinové se uvádí, že má vzdělání v oblasti medicíny a veřejného zdraví a 40 let zkušeností s vývojem a regulací léčiv. Za svou práci v oblasti regulace prý také získala „široké uznání a ocenění“.

„Provedl jsem změny“

Právě poté, co doktorka Kleinová poskytla své podklady, zaslal Anoop 14. prosince svůj e-mail vyjadřující obavy své nadřízené, paní Sommererové.

Při poskytování odpovědi se Anoop odvolával na zprávu uveřejněnou v časopise Science ve stejný den (6. prosince 2023), kdy časopis Nature uveřejnil svůj průlomový článek o posunu rámců ve vakcínách mRNA.

„Článek v Science jsem si ve vlastním zájmu přečetl a v tomto shrnutí jsem provedl změny (oproti zprávě poskytnuté Dr. Kleinovou), aby bylo sdělení jasné,“ napsal Anoop nad shrnutí v podobě odrážek, které čerpalo z hodnocení Dr. Kleinové. Článek v časopise Science obavy zlehčuje a nese název „mRNA vakcíny mohou vytvářet nechtěné proteiny, ale neexistují důkazy o škodlivosti“. V jeho úvodu se tvrdí, že vakcíny proti covidu-19 „zachránily miliony životů“.

Podle osobního profilu na síti LinkedIn má Anoop magisterský titul v oboru mikrobiologie a biotechnologie a jeho zkušenosti ve státní správě se týkají řízení rizik a dodržování předpisů.

Sommererová, vedoucí BRDD, odpověděla Anoopovi 20. prosince a zopakovala jeho obavy ohledně hodnocení Dr. Kleinové. Sommererová má magisterský titul z biologie a podle jejího profilu na síti LinkedIn pracuje od roku 2010 v oblasti politiky pro kanadské ministerstvo zdravotnictví.

„Jsem trochu znepokojena celkovými závěry uvedenými níže, které se týkají obav z výroby a nečistot mRNA vakcín,“ napsala bez bližšího vysvětlení. Poté pověřila Anoopa, aby zkontroloval, zda se k závěru vyjádřil Dr. Sean Li, vědecký pracovník společnosti Health Canada.

Sommererová se také zeptala, zda má BRDD „standardní postupy“ a jak posuzuje články ve vědecké literatuře. Poté napsala: „Musíme všem připomenout, že se od společnosti očekává, že bude sledovat bezpečnost svých vakcín a podá zprávu HC, pokud zjistí nějaké potenciální signály.“ Označením „společnost“ se odkazuje na samotného výrobce vakcín.

Health Canada již dříve sdělila deníku Epoch Times v záležitosti neodhalené přítomnosti plazmidové sekvence DNA (sekvence SV40) v mRNA vakcínách, že neprovádí vlastní šetření a spoléhá se spíše na materiály předložené farmaceutickými společnostmi. Tento materiál pak HC přezkoumává.

Poznámka: V této souvislosti se deník Epoch Times dotazoval také Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a ředitelky českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Poté, co obdržel e-mail paní Sommererové vyjadřující nespokojenost se závěry doktorky Kleinové, sdělil Anoop jinému vysokému úředníkovi společnosti Health Canada, že „zjednodušil“ vstupní informace doktorky Kleinové, a také označil komentáře paní Sommererové vyjadřující její nespokojenost s nimi.

Anoop poté poslal e-mail Dr. Michaelu Rosu-Mylesovi, řediteli kanadského Centra pro onkologii, radiofarmaka a výzkum (CORR). „Vím, že máte také směrnici o tom, jak posuzujeme články v literatuře – musíme říci, že posuzujeme pouze ty články, které spadají do rozsahu přezkumu a regulačních požadavků,“ uvedl pan Anoop a naznačil, že otázky týkající se posunu rámů spadají mimo literaturu, kterou Health Canada obvykle posuzuje v rámci své regulační role.

Dr. Rosu-Myles odpověděl Anoopovi následující den, 21. prosince, a poskytl informace od Dr. Seana Liho, vědeckého pracovníka kanadského ministerstva zdravotnictví, který se zabývá virologií a imunologií.

Osoby zapojené do hodnocení posunu rámců na kanadském ministerstvu zdravotnictví v souvislosti se studií zveřejněnou v časopise Nature. (The Epoch Times)

„Méně optimální“

Dr. Li, který je také externím profesorem na katedře biochemie, mikrobiologie a imunologie Ottawské univerzity, napsal svým kolegům, že tento problém „nemusí být v tuto chvíli tak závažný“, a poukázal na to, že mRNA vakcíny prošly „důkladným testováním v předklinických a klinických studiích s ohledem na bezpečnost a toxicitu“. Dodal také, že k posunu rámců dochází v normálních buňkách poměrně často.

Dr. Li nicméně obavy zcela neodmítl. „Tyto nežádoucí proteiny sice nemůžeme absolutně omluvit žádnými možnými ‚nežádoucími‘ účinky na rozmnožování našich buněk nebo toxicitu, ale často je lze vyčistit rozložením [sic],“ napsal Li.

„Vakcíny s mRNA zřejmě vytvořily jen o trochu více, než buňky dokázaly odstranit,“ uvedl vědec a dodal, že „neexistují žádné důkazy“, které by naznačovaly, že protilátky vzniklé posunem rámce jsou škodlivé.

Dr. Li se rovněž vyjádřil k údaji o 8 procentním posunu rámce a uvedl, že pokud by byl tento údaj nezávisle potvrzen, „pravděpodobně by byl považován za méně optimální“.

„Bylo by zapotřebí poměrně výrazné změny konformace běžné mRNA, aby byla náchylná k tak relativně vysoké úrovni posunu rámce.“

„Vyškrtnuto“

Dne 22. prosince zaslal vrchní poradce Anoop generální ředitelce Sommererové něco, co se zdá být konečným návrhem hodnocení posunu rámců, přičemž vycházel z příspěvků Dr. Kleinové, Dr. Liho a Dr. Rosu-Mylese.

„Vyškrtl jsem jednu odrážku, protože se zdá, že je to skok do prohlášení, když uvážíme, co Michael [Dr. Rosu-Myles] uvádí ve svém hodnocení,“ napsal Anoop.

Vyškrtnutý odstavec je ten, který byl převzat z posudku doktorky Kleinové a zmiňuje se o „vysoké úrovni nečistoty“.

Je pozoruhodné, že shrnutí předložené Anoopem rovněž neobsahuje obavy, které vyjádřil Dr. Li ohledně problémů s konformitou mRNA a „relativně vysokou úrovní posunu rámce“.

V závěru shrnutí se uvádí, že od výrobců vakcín se očekává, že budou své výrobky sledovat a hlásit HC signály o bezpečnosti. Uvádí se v něm, že ministerstvo má „zavedené dostatečné procesy k vyhodnocování rizika výrobku před jeho povolením“ a k „dalšímu zjišťování bezpečnostních problémů, které se mohou objevit po povolení“.

Závěrečné hodnocení zaslané hlavnímu lékařskému poradci Sharmovi nebylo zahrnuto do záznamů získaných prostřednictvím přístupu k informacím. Epoch Times požádal Health Canada o jeho poskytnutí a zároveň se dotázal, zda byly společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna kontaktovány, aby projednaly otázku posunu rámců. Odpověď se do doby zveřejnění článku nepodařilo získat.

Společnosti Pfizer-BioNTech a Moderna na dotazy Epoch Times neodpověděly. Časopis Science uvedl, že společnost Pfizer se na dotaz přímo nevyjádřila k otázce posunutí rámců, ale místo toho uvedla, že její vakcíny mají „pozitivní poměr přínosů a rizik“.

Autoimunitní reakce

Oslovili jsme Dr. Jessicu Roseovou, autorku vědeckého článku na Substacku, v jehož souvislosti vznášela vedoucí lékařů dotazy. Doktorka deníku poskytla svou analýzu interních záznamů HC o posunu rámců. Pokud jde o poznámku Dr. Li, že „neexistují žádné důkazy“, které by naznačovaly, že protilátky odvozené z posunu rámců jsou škodlivé, uvedla, že to svědčí o nedostatečném pochopení funkce protilátek.

„Nejde o to, že protilátky jsou škodlivé,“ říká doktorka. „Jde o nepředvídané, nevhodné vyvolání silných imunitních reakcí, které mohou vést k autoimunitním stavům, jež mohou v lepším případě zachránit život, v horším případě jej ohrozit.“

V nedávné době byla ve vědecké literatuře skutečně popsána autoimunitní onemocnění spojená s očkováním vakcínou proti covidu-19.

V červenci vědci v časopise Autoimmunity Reviews informovali o tom, že existuje „stále více důkazů“, které naznačují, že očkování vakcínou proti covidu-19 „může způsobit nově vzniklá autoimunitní onemocnění“. Autoři však zmiňují, že příčinná souvislost zatím nebyla prokázána.

Dr. Roseová a další vědci v předtištěném komentáři v reakci na článek v časopise Nature napsali, že tato zjištění jsou „dostatečným důvodem k tomu, aby regulační orgány provedly úplné posouzení rizik minulých nebo budoucích škod, které mohly/mohou nastat“.

Dr. David Wiseman, hlavní autor komentáře, vyjádřil obavy nad tím, jakým způsobem v této věci postupuje Health Canada. „Jaké úsilí vyvíjí HC k identifikaci a charakterizaci proteinů způsobených posunem rámce a k určení jejich toxicity?“ uvedl Wiseman v e-mailové komunikaci s deníkem Epoch Times.

Dr. Philip Oldfield, který má více než tři desetiletí zkušeností se specializací na bioanalýzu léčebných přípravků na bázi proteinů a nukleových kyselin a na související regulační záležitosti, v rozhovoru pro Epoch Times uvedl, že „naprosto souhlasí“ s názorem Dr. Kleinové, že 8 % posun rámce je vysoká úroveň nečistoty. Namítl však, že zbytek 92 procent, což je spike protein viru SARS-CoV-2, „způsobuje většinu škod“.

Dr. Oldfield uvedl, že množství spike proteinu produkovaného mRNA v těle a biodistribuce jsou stále neznámé, což uznává i Health Canada. „Nyní, s problémem posunu rámců, je ještě nezbytnější vědět, co produkujete a kam to jde,“ říká Oldfield.

V informacích, které byly nedávno předloženy kanadskému parlamentu, Health Canada uvádí, že „údaje o biodistribuci nezjistily žádný důvod k obavám, protože spike protein je vylučován pouze dočasně“. Ve stejné době ukazuje recenzovaná vědecká literatura, že spike protein může skončit kdekoli v těle a zůstávat tam po delší dobu.

Ve studii publikované v loňském roce v časopise European Review for Medical and Pharmacological Sciences italští vědci zaznamenali nález virového spike proteinu v krevním séru pacientů dva měsíce po očkování.

Dr. Oldfied po nahlédnutí do interních záznamů HC o posunu rámců uvedl, že zaznamenal „nedostatek objektivity“ a záměrnou snahu bagatelizace.

„V podstatě se snažili najít co nejvíce informací, aby vyvrátili skutečnost, že by to mohlo být vážné,“ míní Oldfied. „Nedává mi to důvěru, že jsou tu proto, aby nás ochránili.“

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

Opouštíme kvalitní technologie, a přitom přicházíme o investice do nových, říká manažer Škodovky
Opouštíme kvalitní technologie, a přitom přicházíme o investice do nových, říká manažer Škodovky

Hlavní důvod, proč u nás Volkswagen nepostaví gigatovárnu na baterie, je násobně dražší elektřina ve srovnání se Severní Amerikou. Na úterní senátní konferenci „Green Deal s rozumem“ to uvedl ředitel vnějších vztahů Škoda Auto...

Účinnost vakcíny proti covidu-19 byla ve studiích nadhodnocena v důsledku efektu HVE, říkají experti
Účinnost vakcíny proti covidu-19 byla ve studiích nadhodnocena v důsledku efektu HVE, říkají experti

Na mezinárodním zdravotním portálu vyšla českým expertům studie, v níž docházejí k závěru, že účinnost vakcíny proti covidu-19 je v observačních studiích „nadhodnocena“ v důsledku tzv. efektu zdravého očkovaného.

Vlna žalob na předsedkyni Evropské komise von der Leyenovou
Vlna žalob na předsedkyni Evropské komise von der Leyenovou

Jde o miliardový obchod s vakcínami, který byl uzavřen prostřednictvím textové zprávy se šéfem společnosti Pfizer Albertem Bourlou. Mluvčí von der Leyenové jsou zdrženliví.

Brusel se pokusil zrušit sjezd evropských konzervativců. Způsobilo to politický skandál
Brusel se pokusil zrušit sjezd evropských konzervativců. Způsobilo to politický skandál

Konference Národní konzervatismus, která probíhá 16. a 17. dubna v Bruselu, přežila tři pokusy o zrušení. Na poslední místo přijela policie, aby akci uzavřela. Organizátorů se zastal belgický i britský premiér...

Vrcholoví manažeři jsou v Česku nedostatkovým zbožím, říkají headhunterské agentury
Vrcholoví manažeři jsou v Česku nedostatkovým zbožím, říkají headhunterské agentury

Česko patří za posledních několik let mezi země s nízkou nezaměstnaností. Najít vhodného kandidáta pro obsazení manažerské pozice trvá podle personálních agentur někdy i měsíce. Překážkou je nízká kvalifikace i neochota nést zodpovědnost za chod firmy.