ČTK

29. 2. 2024

V Praze bylo loni více než 250 archeologických výzkumů, které provádělo 12 organizací. Hlavní město patří z archeologického hlediska mezi mimořádně exponovaná území od pravěku, proto u většiny zásahů do země musí být přítomen archeolog, řekl ČTK ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR) Jan Mařík. Předpokládá, že další výzkumy budou při stavbě metra D.

V současné době experti při výstavbě trasy metra D podle Maříka zatím provádí dohledové práce. „To se však zcela jistě změní, jakmile začnou být budovány jednotlivé stanice. Na jihu Prahy stavba prochází velmi exponovaným územím,“ uvedl.

Z nedávných archeologických výzkumů podle ředitele ústavu za pozornost stojí výzkum raně středověkého osídlení ve Vinoři. Prováděl ho Ústav pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a ukončen byl minulý rok. „A nemám dojem, že by se mu dostalo odpovídající mediální pozornosti,“ řekl Mařík. Osídlení ve Vinoři se věnoval i Archeologický ústav AV ČR.

Na okraji Prahy mohli lidé podle Maříka zaznamenat také archeologický výzkum, který v blízkosti ruzyňského letiště provázel rozšíření sjezdu z dálnice D7. Uvedl, že archeologové zachytili na obou stranách rychlostní silnice stopy intenzivního osídlení především z mladší doby kamenné.

Mařík zmínil, že jeho ústav se soustředí na areál Pražského hradu, kde před časem prováděl rovněž záchranný výzkum v Novém probošství, stojícím na místě dvou vrcholně středověkých až raně novověkých domů: domu hradního hejtmana a domu nejvyššího písaře. „Díky spolupráci se všemi zúčastněnými se podařilo budovu nejen citlivě zrekonstruovat, ale i přistavět nové objekty s minimálním zásahem do historických konstrukcí,“ uvádí tisková zpráva ústavu. Aktuálně ústav provádí výzkum v centru města v Hybernské ulici. Podle jeho šéfa ale ještě neskončil, proto je na zprávu o výsledcích brzy.

S opravami historických staveb a městské infrastruktury nebo stavbou nových budov v Praze byla spojena i většina z více než 30 terénních výzkumů, které loni provedli pracovníci Národního památkového ústavu (NPÚ). „Investorská stavební činnost a obnova městské infrastruktury často vyžadují provedení záchranných archeologických výzkumů, aby bylo možné zachytit a dokumentovat archeologické nálezy před jejich případným zničením. Postupné odhalování nesčetných nálezů a ojedinělých situaci přispívá k doplnění historických znalostí o vývoji města v minulosti,“ řekl ČTK vedoucí odboru archeologie NPÚ Tomáš Cymbalak.

Z nedávných a zajímavých Cymbalak uvedl záchranný výzkum v Karmelitské ulici, kde byl spojený s budováním nových suterénů pod terasou před kostelem Panny Marie Vítězné a kde archeologové odkryli nálezy z raného i vrcholného středověku. „K nejzajímavějším patří pozůstatky dřevohliněné hradby pocházející z 10. století a stejně staré cesty, která se nacházela v její blízkosti,“ řekl Cymbalak.

Podle něj archeologové z NPÚ nedávno pracovali také na zjišťovacím výzkumu v bastionu sv. Markéty na Hradčanech.

Přečtěte si také

Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány
Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány

Pryžové povrchy na hřištích a sportovištích mohou vylučovat zdraví nebezpečné látky, upozorňují světové studie. Některé z těchto chemikálií jsou přitom karcinogenní a představují rizika zejména pro děti. Státní zdravotní ústav proto upozorňuje provozovatele i dodavatele, aby si zajistili zdravotní certifikaci.

Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě
Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě

Farmaceutický monopol? Proč se tradiční čínská medicína v České republice setkává s odporem představitelů medicíny západní?

Plánovaný útok New York Times na Shen Yun
Plánovaný útok New York Times na Shen Yun

Deník Epoch Times 18. března informoval o tom, že The New York Times plánují útok na taneční soubor Shen Yun Performing Arts. Nakolik jsou obavy z tohoto útoku odůvodněné?

Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad
Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad

Tři možné budoucí vládní strany chtějí v nizozemském parlamentu předložit návrh. Podle tohoto návrhu by vláda měla usilovat o odložení rozhodnutí o Pandemické úmluvě ve WHO – nebo o jejím zamítnutí.

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini
Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, Evropa nejednou jde za hranice selského rozumu, uvedl zvolený prezident Slovenska Peter Pellegrini u příležitosti Dne Země, který připadá na dnešek.