Leukémie, jedna z deseti nejčastějších rakovin krve ve Spojených státech, je abnormalita kmenových buněk kostní dřeně.

Toto je 11. část série „Zázračný imunitní systém

V této sérii prozkoumáme skutečnou sílu naší imunity a orgánů, které nás neúnavně chrání. Poskytneme také praktické způsoby, jak tyto životně důležité dary určené k ochraně našeho těla udržovat zdravé.

Leukémie, jedna z deseti nejčastějších rakovin krve ve Spojených státech, je abnormalita kmenových buněk kostní dřeně.

Kostní dřeň je zranitelná vůči různým škodlivým faktorům a životnímu stylu. Ponoříme se do této problematiky a prozkoumáme, jak tuto klíčovou buněčnou dílnu udržet zdravou.

Rozsáhlá a smrtelná rakovina

Nora Ephronová, slavná režisérka, scenáristka a producentka, potěšila miliony lidí romantickými komediemi, jako jsou Když Harry potkal Sally, Láska přes internet a Samotář v Seattlu.

Ephronová zemřela v roce 2012 poté, co šest let tajila svou diagnózu akutní myeloidní leukémie, protože se obávala, že to přeruší její kariéru. Jejího smutečního obřadu v Lincolnově centru se zúčastnil zástup smutečních hostů z řad hvězd, mezi nimiž nechyběli Meryl Streepová, Tom Hanks, Steven Spielberg, Martin Scorsese a mnoho dalších.

Jen málo obětí leukémie, známé jako rakovina krve, se dočká takového rozloučení. Leukémie tvoří asi 3 % všech nově diagnostikovaných případů rakoviny a téměř 4 % všech úmrtí na rakovinu, což z ní činí desátou nejčastější rakovinu ve Spojených státech.

Na základě dříve zveřejněných údajů předpověděla Americká onkologická společnost, že v roce 2023 bude 59 610 nových případů leukémie a 23 710 úmrtí.

Kmenové buňky se v kostní dřeni neustále dělí a doplňují tak četné krvinky. Mnoho faktorů z vnitřního nebo vnějšího prostředí může vést k mutacím kmenových buněk, které způsobují jejich abnormální růst a příliš rychlé dělení. Výsledné rakovinné buňky mohou v krvi převýšit počet zdravých buněk.

Z tohoto důvodu mohou pacienti s leukémií krvácet nebo mít modřiny kvůli nedostatku správně fungujících krevních destiček nebo se mohou velmi rychle unavit pro nedostatek normálních červených krvinek. Kvůli nedostatku normálních bílých krvinek jsou také velmi náchylní k infekcím.

Chraňte a posilujte funkci kostní dřeně

Existují různé faktory spojené se zvýšeným rizikem různých podtypů leukémie. Jejich vyvarování se a přijetí dalších opatření pomáhá uchovávat zdravou kostní dřeň.

Vyhněte se toxickým chemikáliím

Expozice benzenu je známým rizikovým faktorem leukémie. Tato chemická látka se bohužel hojně používá ve výrobcích sahajících od oděvů až po plasty. Přidává se do tolika dalších chemikálií, že končí jako častá příměs v kosmetických výrobcích.

Snadněji se vyhnete azathioprinu, imunosupresivnímu léku, který je rovněž spojován s toxicitou kostní dřeně.

Vystavení chemoterapii, jako jsou alkylační látky a inhibitory topoizomerázy II, může zvýšit riziko leukémie.

Vyhněte se elektromagnetickému záření

Při dělení buňky je třeba duplikovat a rozdělit buněčnou DNA. Skupina ruských genetiků a lingvistů pod vedením Petra Garjajeva provedla vědecké studie, které prokázaly, že DNA má jedinečnou schopnost přitahovat fotony, které se pohybují podél šroubovicové struktury molekuly DNA.

To naznačuje, že DNA je nejen biologickou molekulou, ale také molekulou přenášející energii.

Vystavení ionizujícímu záření, včetně rentgenového, je obzvláště škodlivé pro DNA buněk kostní dřeně, což zvyšuje riziko leukémie.

Léčebná radioterapie pacientů s rakovinou zvyšuje riziko následného výskytu druhého typu leukémie.

Studie provedená na kohortě 308 297 radiačně sledovaných pracovníků z Francie, Spojených států a Spojeného království odhalila významné důkazy spojující dlouhodobé vystavení nízkým dávkám záření u různých typů leukémie se zvýšeným rizikem úmrtí.

Výsledky studie případů a kontrol v Itálii naznačují zvýšené riziko leukémie u dětí vystavených magnetickým polím z elektrického vedení.

Vyhněte se virovým infekcím

Některé virové infekce, například virus lidské T-buněčné leukémie a virus Epsteina-Barrové, jsou spojeny se specifickými podtypy akutní lymfoblastické leukémie.

Virus lidského imunodeficitu, který způsobuje AIDS, může také zasáhnout kostní dřeň a způsobit chronický stav zánětu a aktivace imunitního systému, což může vyčerpat schopnost kostní dřeně produkovat nové krvinky.

Vyhněte se dietě s vysokým obsahem tuku a obezitě

Dlouhou dobu byl tuk kostní dřeně (BMF – bone marrow fat) považován za nevýznamný a jeho podíl na vývoji organismu a onemocnění byl přehlížen.

Nedávný výzkum však osvětlil významný vliv BMF na zdraví. Hromadění BMF je nyní spojováno se stavy, jako je osteoporóza, diabetes 1. typu, Cushingova choroba, nedostatek estrogenů, mentální anorexie a kostní metastázy u rakoviny prostaty a prsu.

Kostní dřeň také včas a citlivě reaguje na změny ve stravě, zejména na obsah tuku.

V nedávné studii na zvířatech vyvolala strava s vysokým obsahem tuků stav nízkého zánětu, který postihl nejen tukové buňky v tukové tkáni, ale také kostní dřeň.

Ten je zprostředkován zvláštní podskupinou bílých krvinek, které jsou obzvláště zánětlivé a agresivní. Tyto buňky migrují do tukové tkáně a vyvolávají zánět, než se zvýší počet prozánětlivých makrofágů.

Tukové buňky kostní dřeně uvolňují látky, které podporují produkci dalších tukových buněk, a vytvářejí tak samovolně se opakující cyklus zánětu.

To naznačuje, že kostní dřeň hraje důležitou roli při zánětu vyvolaném stravou a s ním spojených onemocněních.

Užívání vitamínů, minerálů a antioxidantů

Pokud je kostní dřeň zdravá a má potřebné suroviny, jako je železo, foláty a vitamin B12, může rychle reagovat na zvýšené nároky.

Zdraví kostní dřeně může zlepšit celodenní strava bohatá na živiny. Pro zdraví kostní dřeně jsou obzvláště důležité následující vitaminy a minerály:

  • Vitamin A je nezbytný pro tvorbu a funkci mnoha typů buněk v kostní dřeni a pro podporu imunity.
  • Vitamin B12 a kyselina listová se podílejí na syntéze a opravě DNA a jsou důležité pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni.
  • Vitamin Dvápník se společně podílejí na udržování zdraví kostí a zubů a podporují funkci buněk kostní dřeně.
  • Železo je nezbytné pro tvorbu hemoglobinu, který je součástí červených krvinek v kostní dřeni.
  • Zinek podporuje funkci imunitního systému, která úzce souvisí s procesem tvorby buněk v kostní dřeni.

Antioxidanty navíc mohou pomoci snížit oxidační stres kostní dřeně. Konzumace potravin bohatých na antioxidanty, jako jsou bobuloviny, ořechy a čokoláda, může snížit oxidační poškození kostní dřeně a může pomoci kompenzovat vystavení radiaci.

Pravidelné cvičení

Není překvapením, že cvičení je jedním z nejlepších způsobů, jak podpořit zdravou kostní dřeň. Cvičení může zvýšit počet kmenových buněk kostní dřeně, zvýšit tvorbu krve a omlazení tkání a orgánů.

Ovládání stresu

Chronický stres se podepisuje na celkovém zdraví. Studie zveřejněná v časopise Nature Medicine odhalila fascinující souvislost mezi stresem, kostní dření a rizikem srdečních onemocnění.

Studie zjistila, že psychosociální stres nadměrně stimuluje kmenové buňky kostní dřeně, které pak produkují nadměrné množství zánětlivých buněk, jako jsou neutrofily a monocyty. Tyto buňky zaplavují krevní řečiště a hromadí se v tepnách, čímž zvyšují riziko infarktu nebo mrtvice.

Podle jiné studie provedené na pacientech s opakovaným onemocněním nebo chronickou lymfocytární leukémií je stres spojen s imunitními a zánětlivými procesy, které přispívají k rychlému nárůstu počtu nádorových buněk.

Buďte všímaví a pozitivní

Protože mysl a tělo jsou propojeny na buněčné, molekulární a energetické úrovni, může mít všímavost zásadní vliv na zdraví.

Téměř 70 % pacientů s hematologickým nádorovým onemocněním, včetně lymfomu, mnohočetného myelomu a leukémie, v náhodné kontrolované studii uvádělo únavu. Již po jediném 30minutovém sezení vědomého dýchání pacienti hlásili výrazné snížení únavy, včetně potíží se zahájením nebo dokončením práce, pocitu vyčerpání a frustrace.

Leukémie se může podepsat na fyzickém i emocionálním zdraví. Bylo prokázáno, že každodenní praktikování vděčnosti má významný vliv na zdraví a pohodu.

Jak chránit a posilovat funkci kostní dřeně. (The Epoch Times)

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Zdroje I:

Chennamadhavuni, A., Lyengar, V., Mukkamalla, S. K. R., & Shimanovsky, A. (2023). Leukemia. In StatPearls. StatPearls Publishing. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32809325/ 

Pelcovits, A., & Niroula, R. (2020). Acute Myeloid Leukemia: A Review. Rhode Island medical journal (2013), 103(3), 38–40. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32236160/ 

Leuraud, K., Richardson, D. B., Cardis, E., Daniels, R. D., Gillies, M., Hamra, G. B., 

Haylock, R., Laurier, D., Moissonnier, M., Schubauer-Berigan, M. K., Thierry-Chef, I., &Kesminiene, A. (2015). Ionising radiation and risk of death from leukaemia and lymphoma in radiation-monitored workers (INWORKS): An international cohort study. The Lancet. Haematology, 2(7), e276. https://doi.org/10.1016/S2352-3026(15)00094-0

Snyder, R. (2012). Leukemia and Benzene. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(8), 2875-2893. https://doi.org/10.3390/ijerph9082875

Hijiya, N., Ness, K. K., Ribeiro, R. C., & Hudson, M. M. (2009). Acute Leukemia as a Secondary Malignancy in Children and Adolescents: Current Findings and Issues. Cancer, 115(1), 23. https://doi.org/10.1002/cncr.23988

Zdroje II:

Friedman, D. L., Whitton, J., Leisenring, W., Mertens, A. C., Hammond, S., Stovall, M., Donaldson, S. S., Meadows, A. T., Robison, L. L., & Neglia, J. P. (2010). Subsequent Neoplasms in 5-Year Survivors of Childhood Cancer: The Childhood Cancer Survivor Study. JNCI Journal of the National Cancer Institute, 102(14), 1083-1095. https://doi.org/10.1093/jnci/djq238

Sathyanarayana Rao, T. S., Jagannatha Rao, K. S., & Asha, M. R. (2009). Drooping genes v/s dancing genes. Indian Journal of Psychiatry, 51(3), 167-168. https://doi.org/10.4103/0019-5545.55080

Wang, H., Leng, Y., & Gong, Y. (2018). Bone Marrow Fat and Hematopoiesis. Frontiers in Endocrinology, 9. https://doi.org/10.3389/fendo.2018.00694 

Heidt, T., Sager, H. B., Courties, G., Dutta, P., Iwamoto, Y., Zaltsman, A., Bode, C., Fricchione, G. L., Denninger, J., Lin, C. P., Vinegoni, C., Libby, P., Swirski, F. K., Weissleder, R., & Nahrendorf, M. (2014). Chronic variable stress activates hematopoietic stem cells. Nature medicine, 20(7), 754. https://doi.org/10.1038/nm.3589 

Zdroje III:

Connell, W. R., Kamm, M. A., Ritchie, J. K., & Lennard-Jones, J. E. (1993). Bone marrow toxicity caused by azathioprine in inflammatory bowel disease: 27 years of experience. Gut, 34(8), 1081–1085. https://doi.org/10.1136/gut.34.8.1081

Henry, K., & Costello, C. (1994). HIV-associated bone marrow changes. Current Diagnostic Pathology, 1(3), 131-141. https://doi.org/10.1016/S0968-6053(10)80002-X 

Pascutti, M. F., Erkelens, M. N., & Nolte, M. A. (2016). Impact of Viral Infections on Hematopoiesis: From Beneficial to Detrimental Effects on Bone Marrow Output. Frontiers in Immunology, 7. https://doi.org/10.3389/fimmu.2016.00364 

Malagoli, C., Fabbi, S., Teggi, S. et al. Risk of hematological malignancies associated with magnetic fields exposure from power lines: a case-control study in two municipalities of northern Italy. Environ Health 9, 16 (2010). https://doi.org/10.1186/1476-069X-9-16 

Parastoo Boroumand, David C Prescott et. al (2022) Bone marrow adipocytes drive the development of tissue invasive Ly6Chigh monocytes during obesity eLife 11:e65553 https://doi.org/10.7554/eLife.65553

Heidt, T., Sager, H. B., Courties, G., Dutta, P., Iwamoto, Y., Zaltsman, A., von Zur Muhlen, C., Bode, C., Fricchione, G. L., Denninger, J., Lin, C. P., Vinegoni, C., Libby, P., Swirski, F. K., Weissleder, R., & Nahrendorf, M. (2014). Chronic variable stress activates hematopoietic stem cells. Nature medicine, 20(7), 754–758. https://doi.org/10.1038/nm.3589 

Andersen, B. L., Goyal, N. G., Weiss, D. M., Westbrook, T. D., Maddocks, K. J., Byrd, J. C., & Johnson, A. J. (2018). Cells, cytokines, chemokines, and cancer stress: A biobehavioral study of patients with chronic lymphocytic leukemia. Cancer, 124(15), 3240-3248. https://doi.org/10.1002/cncr.31538 

Hall, J. A., Grainger, J. R., Spencer, S. P., & Belkaid, Y. (2011). The role of retinoic acid in tolerance and immunity. Immunity, 35(1), 13–22. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2011.07.002

Stabler SP. Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med. 2013;368(2):149–60. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1113996.

Bikle D. D. (2014). Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications. Chemistry & biology, 21(3), 319–329. https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2013.12.016

Zdroje IV:

Aquino-Martínez, R., Artigas, N., Gámez, B., Rosa, J. L., & Ventura, F. (2017). Extracellular calcium promotes bone formation from bone marrow mesenchymal stem cells by amplifying the effects of BMP-2 on SMAD signaling. PloS one, 12(5), e0178158. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178158

National Academy of Sciences (US) and National Research Council (US) Division of Medical Sciences. Conference on Hemoglobin: 2–3 May 1957. Washington (DC): National Academies Press (US); 1958. THE ROLE OF IRON IN HEMOGLOBIN SYNTHESIS. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK224286/

Shankar, A. H., & Prasad, A. S. (1998). Zinc and immune function: the biological basis of altered resistance to infection. The American Journal of clinical nutrition, 68(2 Suppl), 447S–463S. https://doi.org/10.1093/ajcn/68.2.447S

Xian, L. , Lou, M. , Wu, X. , Yu, B. , Frassica, F. , Wan, M. , Pang, L. , Wen, C. , Tryggestad, E. , Wong, J. and Cao, X. (2012) Pretreatment with antioxidants prevent bone injury by improving bone marrow microenvironment for stem cells. Stem Cell Discovery, 2, 100-107. doi: 10.4236/scd.2012.23015.

Carlsen, M. H., Halvorsen, B. L., Holte, K., Bøhn, S. K., Dragland, S., Sampson, L., Willey, C., Senoo, H., Umezono, Y., Sanada, C., Barikmo, I., Berhe, N., Willett, W. C., Phillips, K. M., Jacobs, D. R., Jr, & Blomhoff, R. (2010). The total antioxidant content of more than 3100 foods, beverages, spices, herbs and supplements used worldwide. Nutrition journal, 9, 3. https://doi.org/10.1186/1475-2891-9-3

Marędziak, M., Śmieszek, A., Chrząstek, K., Basinska, K., & Marycz, K. (2015). Physical Activity Increases the Total Number of Bone-Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells, Enhances Their Osteogenic Potential, and Inhibits Their Adipogenic Properties. Stem cells international, 2015, 379093. https://doi.org/10.1155/2015/379093

Zdroje V:

Baker, J. M., De Lisio, M., & Parise, G. (2011). Endurance exercise training promotes medullary hematopoiesis. FASEB journal: official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(12), 4348–4357. https://doi.org/10.1096/fj.11-189043 

Ng, DLC., Gan, GG., Anuar, N.A. et al. The effect of a single session of 30-min mindful breathing in reducing fatigue among patients with haematological cancer – a randomised controlled trial. BMC Palliat Care 20, 160 (2021). https://doi.org/10.1186/s12904-021-00855-7

P.P. Garyaev, 2009, “Linguistic-Wave Genome. Theory and practice”. Monograph. 218c. Publishing House: Kiev, Institute Of Quantum Genetics. ISBN 978-966-16-48-22-6. First English edition April 2016.. Edited by McCallum, Graham. First English ed. 2018. Translated by Bondarchuk, Oxana. First English ed. 2018.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce
VIDEO: Rozhovor s europoslancem Zdechovským na témata, která trápí občany nejvíce

Přijít s opravdu dobrým migračním paktem je dle europoslance Tomáše Zdechovského jako vytvořit dobré hudební dílo. Diskutovali jsme i o řadě dalších témat, která občany „pálí“.

Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje
Topolánek: Evropa se sama rozhodla, že zchudne, a usilovně na tom pracuje

Evropská unie svými klimatickými politikami a Green Dealem uměle snižuje vlastní ekonomický výkon a přivádí nás do chudoby, sdělil bývalý premiér Mirek Topolánek.

Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři
Armáda ČR nacvičovala v květnu na zemi, ve vzduchu i na moři

24. května vyvrcholilo jedno z největších letošních cvičení Pozemních sil Armády ČR s názvem Joint Fires 2024. Kromě něj se naše armáda zapojila v květnu i do několika mezinárodních cvičení.

Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny
Nadbytečné výrobní kapacity a dumpingová taktika Číny

Spojené státy a Evropská unie (EU) vyjádřily obavy z nadměrné výrobní kapacity Číny v různých odvětvích, od oceli a hliníku až po lithiové baterie, nové energetické produkty, elektromobily a solární panely.

Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident
Čeští hokejisté oslavili zlato s fanoušky, ve čtvrtek je přijme prezident

Tisíce lidí dnes oslavily s českým národním hokejovým týmem v Praze zisk titulu mistrů světa.