V období epidemie covidu-19 a vakcín se udržování silného lymfatického systému stalo důležitějším než kdykoliv dřív.

Toto je 5. část série „Zázračný imunitní systém“ 

V této sérii prozkoumáme skutečnou sílu naší imunity a orgánů, které nás neúnavně chrání. Poskytneme také praktické způsoby, jak tyto životně důležité dary určené k ochraně našeho těla chránit.

S vakcínou proti covidu-19 byly spojeny závažné život ohrožující mozkové a srdeční příhody. Ale jak se vakcíny mohou šířit z místa vpichu do jiných orgánů?

Lymfatický systém není jen nepostradatelným ochráncem, který odráží patogeny, ale také odstraňuje toxiny z našeho těla.

V epoše covidu-19 a vakcín se udržování silného lymfatického systému stalo důležitějším, než bylo dosud.

Jak mRNA vakcíny obcházejí první stupeň obrany

Jádro věci spočívá ve schopnosti mRNA vakcíny obejít první linii obrany – slizniční buňky a mandle – které se obvykle spouštějí během přirozené infekce. To v konečném důsledku narušuje naši vrozenou imunitu.

Po injekci v místě vpichu se vakcína šíří přednostně lymfatickým systémem a dále všude tam, kde ji naše lymfatické imunitní buňky nedokáží odstranit. Vzácně může dojít k neúmyslnému vstříknutí vakcíny do krve.

Vakcíny mRNA proti covidu-19 – obklopené lipidovým obalem – jsou speciálně navrženy tak, aby se vstřebávaly našimi lymfatickými cévami.

Za prvé molekuly těchto vakcín mají průměr přibližně 60 až 100 nanometrů, což je ideální velikost pro vstup do pórů lymfatických cév.

Za druhé jejich lipidový obal je pravděpodobně transportován lymfatickými cévami.

Když je mRNA podána do svalové tkáně, která je bohatá na krevní cévy a lymfatické cévy, umožňuje to rychlé vstřebání lipidových částic vakcíny do lymfatického systému a zahájení následných výsledků.

Australský zdravotnický úřad nedávno vydal zprávu, která ukazuje, že lipidové nanočástice vakcíny jsou distribuovány po celém těle, včetně sleziny, kostní dřeně a lymfatických uzlin. (pdf)

Vakcína v první bojové linii

V klinických studiích mRNA vakcíny bylo po prvních dvou dávkách hlášeno zvětšení lymfatických uzlin u 0,4 % účastníků a u 2,8 % po další posilovací dávce mRNA vakcíny společnosti Pfizer. (pdf)

Mnoho lidí to může považovat za přirozenou a neškodnou reakci na vakcínu. V případě mRNA vakcín, zejména mRNA vakcíny proti covidu-19, však není situace tak jednoduchá.

V Koreji byla provedena studie na 88 zdravých ženách, které měly po podání vakcín proti covidu-19, včetně mRNA nebo virových vektorů, zduřelé lymfatické uzliny. Přibližně čtvrtina (23) žen po šesti týdnech již zduření neměla, ale více než polovina (49) zbývajících žen měla zduření stále i po 12 týdnech.

U žen, kterým byly podávány vakcíny s mRNA, se projevily zvýšené a prodloužené otoky ve srovnání s těmi, které dostaly vakcínu s virovým vektorem. Přestože příjemkyně vakcíny s virovým vektorem patřily do kontrolní skupiny, obavy u nich přetrvávají.

U žen, které dostávaly vakcíny mRNA, se navíc projevily větší rozdíly v lymfatických uzlinách, což může svědčit o rakovinném bujení, což je důvod pro dlouhodobé sledování.

Hlubší pohled na nežádoucí reakce vakcín proti covidu-19

Velké množství důkazů prokázalo, že hroty proteinu mohou vyvolat následné navazující kaskády, které poškozují naše tělo hned několika cestami v mnoha orgánech. Mohou:

 • Vyřadit ochranné interferony: Interferony rekrutují imunitní buňky k boji proti infekci, takže jejich vyřazení znamená, že jste zranitelnější.
 • Poškodit funkci mitochondrií: Mitochondrie vytvářejí energetickou měnu buňky, přenášejí signály mezi buňkami a regulují buněčnou smrt.
 • Vyvolat zánět: To zahrnuje cytokinové bouře, přehnanou reakci imunitního systému, která může způsobit chronický zánět.
 • Vyvolat autoimunitní stavy: Vakcínou vyvolaná autoimunita je spojena s Guillain-Barré syndromem, syndromem posturální ortostatické tachykardie a dalšími stavy.

Velkým problémem jsou také lipidové nanočástice ve vakcínách s mRNA, protože studie prokázaly, že se mohou rozpadat, shlukovatvyvolat embolii, tedy ucpání cévy.

Proto tam, kde je místní lymfatický systém ucpaný nebo nefunguje dostatečně dobře na to, aby očistil složky vakcíny, můžeme pociťovat příznaky v odpovídajících částech našeho těla.

K 31. březnu zaznamenal systém hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) neuvěřitelných 1 541 247 celosvětových hlášení nežádoucích účinků vakcíny proti covidu-19. Tyto události zahrnují celou řadu znepokojivých následků, například 35 948 úmrtí, 196 067 hospitalizací a 37 174 život ohrožujících případů.

Vybudujte si pevnou tvrz k posílení lymfatického systému: sedm způsobů, jak se detoxikovat a uzdravit

V době vakcíny proti covidu-19 je obzvláště důležité posílit lymfatický systém a zvýšit jeho schopnost účinně eliminovat tyto skryté vetřelce.

Posílení lymfatického systému posílí další detoxikační a léčebné protokoly, například ty, které poskytuje Front Line COVID-19 Critical Care Alliance.

Někteří lidé nezaznamenali více než mírné vedlejší účinky – a to bez ohledu na užívané vakcíny. To lze přičíst silnému samoléčebnému a detoxikačnímu lymfatickému systému jejich těla.

Kromě spánku, cvičení, hlubokého dýchání, zdravé stravy a hydratace lze využít další postupy, které posílí funkci lymfatického systému a zmírní poškození způsobená očkováním.

Metody lymfatické masáže

Masáž může podpořit lymfatickou drenáž, zlepšit funkci imunitního systému a vyčistit odpadní látky.

Manuální lymfatické manévry jsou prospěšné pro nervový, kardiovaskulární, dýchací a pohybový systém.

Lymfatický tok lze podpořit Godoyovou metodou, kterou používají brazilští lékaři k léčbě lymfedému, suchým kartáčováním, které lze provádět doma, a japonskou metodou Kanpumasatsu.

Akupunktura

Náhodná, naslepo provedená a kontrolovaná studie se 147 účastníky prokázala významné snížení nežádoucích účinků a místních bolestí u osob, které podstoupily akupresuru ušních svalů, ve srovnání s kontrolní skupinou.

Na základě dostupných výzkumů je snížení nežádoucích účinků vakcín po akupunktuře pravděpodobně spojeno s posílenou funkcí lymfatického systému.

Některé akupunkturní body mohou specificky zlepšovat lymfatickou drenáž a snižovat zánět a otok.

CT vyšetření ukázala, že akupunkturní body obsahují více drobných cév než jiné oblasti těla, pravděpodobně také s vysokou koncentrací drobných lymfatických cév.

Dřívějšínedávné klinické studie prokázaly, že akupunktura může snížit otoky končetin související s rakovinou prsu, zlepšit příznaky lymfedému dolních končetin a zmírnit chronickou bolest, neuropatiiúzkost.

Bylinky

Bylinky, jako je měsíček lékařský, echinaceapampeliška, mohou také pomoci přirozeně pročistit lymfatický systém, snížit otoky a bolest a posílit imunitní systém.

Fotobiomodulace

Studie prokázaly, že fotobiomodulační terapie může mít příznivý účinek na vyčištění mozku od toxických proteinů prostřednictvím mozkového lymfatického systému, a proto je považována za neinvazivní neuroprotektivní strategii pro zlepšení neurologických příznaků, jako je mozková mlha nebo pokles kognitivních funkcí. Při této formě terapie se na povrch těla aplikuje světlo z nízkoúrovňových laserů nebo světelných diod. Často se používá blízké infračervené světlo.

Vliv kolísání teploty na lymfatický systém

Vřídlo nebo lázně, které přirozeně vystavují tělo teplu i chladu, mohou zlepšit funkci lymfatického systému tím, že zvyšují tok lymfy.

Vystavení chladným a horkým teplotám způsobuje stahování a uvolňování lymfatických cév, což zvyšuje tok lymfy v celém těle až o 117 procent. Tento nárůst stimuluje imunitní systém a zlepšuje jeho funkci.

Extrémy, jako je zimní plavání, se však nedoporučují, protože tyto aktivity obecně nejsou zdravé. Náhlé ochlazení může způsobit stažení cév, čemuž by se lidé s určitými rizikovými faktory měli vyhnout.

Vitamín C

Vitamín C je pro lymfatický systém životně důležitou živinou, která ho podporuje mnoha způsoby.

Za prvé zvyšuje produkci kolagenu, čímž posiluje strukturální integritu lymfatického systému. Lymfatické uzliny jsou obklopeny kapslemi bohatými na kolagen a trabekuly, drobnými vlákny, která podporují strukturu lymfatických uzlin, jež potřebují dostatek vitamínu C, aby zůstaly silné.

Za druhé vitamín C podporuje funkci lymfocytů, které produkují protilátky, jež identifikují a odstraňují cizorodé částice v těle.

A konečně vitamín C chrání lymfocyty před oxidačním poškozením.

Vitamín D

Studie zjistila, že vitamín D může upravit počet a funkci T-lymfocytů v kožních lymfatických uzlinách, a tím snížit kožní zánět.

Protizánětlivé doplňky stravy

Protizánětlivé výživové doplňky mohou pomoci snížit počet nadbytečných imunitních buněk nebo zánětlivých cytokinů v těle, čímž se sníží zátěž lymfatického systému.

Čím menší zátěž nesou, tím je pravděpodobnější, že budou správně fungovat. Jejich užívání tedy může způsobit, že náš lymfatický tok bude plynulejší s nižším rizikem ucpání.

Mezi nejlepší doplňky stravy pro lymfedém patří vitamín A, spermidin a hesperidin.

Některé doplňky s obecně protizánětlivými účinky jsou:

 • kurkumin/kurkuma
 • omega-3 rybí olej
 • zázvor
 • resveratrol
 • spirulina
 • vitamín D
 • bromelain
 • extrakt ze zeleného čaje

Náš lymfatický systém je skutečně zázračný v mnoha složitých způsobech, kterými chrání naše zdraví. Pokud se budeme snažit udržet ho silný tím, že se budeme vyhýbat toxickým látkám a jinak o něj pečovat, bude dobře fungovat po celý náš život.

Zdroje I.:

Vairo, G. L., Miller, S. J., McBrier, N. M., & Buckley, W. E. (2009). Systematic review of efficacy for manual lymphatic drainage techniques in sports medicine and rehabilitation: an evidence-based practice approach. The Journal of manual & manipulative therapy, 17(3), e80–e89.

DiFrancisco-Donoghue, J., Chan, T., Jensen, A. S., Docherty, J. E. B., Grohman, R., & Yao, S. C. (2022). The Effect of Pedal Pump Lymphatic Technique Versus Passive Recovery Following Maximal Exercise: A Randomized Cross-Over Trial. Sports medicine – open, 8(1), 8.

Río-González, Á., Cerezo-Téllez, E., Gala-Guirao, C., González-Fernández, L., Díaz-Meco Conde, R., de la Cueva-Reguera, M., & Guitérrez-Ortega, C. (2020). Effects of Different Neck Manual Lymphatic Drainage Maneuvers on the Nervous, Cardiovascular, Respiratory and Musculoskeletal Systems in Healthy Students. Journal of clinical medicine, 9(12), 4062.

de Godoy, J. M. P., de Godoy, A. C. P., & Maria, F. G. G. (2017). Evolution of Godoy & Godoy manual lymph drainage. Technique with linear Movements. Clinics and practice, 7(4), 1006.

Pereira De Godoy JM, Guerreiro Godoy MDF. Treatment of cellulite based on the hypothesis of a novel physiopathology. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2011;4:55-59.

Vairo, G. L., Miller, S. J., McBrier, N. M., & Buckley, W. E. (2009). Systematic review of efficacy for manual lymphatic drainage techniques in sports medicine and rehabilitation: an evidence-based practice approach. The Journal of Manual & Manipulative Therapy, 17(3), e80–e89.

Aggithaya, M. G., Narahari, S. R., & Ryan, T. J. (2015). Yoga for correction of lymphedema’s impairment of gait as an adjunct to lymphatic drainage: A pilot observational study. International journal of yoga, 8(1), 54–61.

Zdroje II.:

Kassis, T., Yarlagadda, S. C., Kohan, A. B., Tso, P., Breedveld, V., & Dixon, J. B. (2016). Postprandial lymphatic pump function after a high-fat meal: a characterization of contractility, flow, and viscosity. American Journal of Physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 310(10), G776–G789.

Nagashio, S., Ajima, K., Maejima, D., Sanjo, H., Kajihara, R., Hayashi, M., Watanabe-Asaka, T., Kaidoh, M., Yokoyama, Y., Taki, S., Kawai, Y., & Ohhashi, T. (2019). Water intake increases mesenteric lymph flow and the total flux of albumin, long-chain fatty acids, and IL-22 in rats: new concept of absorption in jejunum. American Journal of Physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 316(1), G155–G165.

Meeusen, R., van der Veen, P., Joos, E., Roeykens, J., Bossuyt, A., & De Meirleir, K. (1998). The influence of cold and compression on lymph flow at the ankle. Clinical Journal of Sport medicine: official Journal of the Canadian Academy of Sport Medicine, 8(4), 266–271.

Olszewski, W., Engeset, A., Jaeger, P. M., Sokolowski, J., & Theodorsen, L. (1977). Flow and composition of leg lymph in normal men during venous stasis, muscular activity and local hyperthermia. Acta physiologica Scandinavica, 99(2), 149–155.

Cueni, L. N., & Detmar, M. (2008). The lymphatic system in health and disease. Lymphatic research and biology, 6(3-4), 109–122.

Cagri Baris Gunec. A Review on Acupuncture (The Relationship Between Chinese Acupuncture Points And Blood And Lymph Vessels And Nerves in Western Medicine). (pdf) Journal of Traditional Medicine and Chinese Medicine.

Boyera, N., Galey, I., & Bernard, B. A. (1998). Effect of vitamin C and its derivatives on collagen synthesis and cross-linking by normal human fibroblasts. International Journal of Cosmetic Science, 20(3), 151–158.

Zdroje III.:

Cassileth, B. R., Van Zee, K. J., Yeung, K. S., Coleton, M. I., Cohen, S., Chan, Y. H., Vickers, A. J., Sjoberg, D. D., & Hudis, C. A. (2013). Acupuncture in the treatment of upper-limb lymphedema: results of a pilot study. Cancer, 119(13), 2455–2461.

Kanakura, Y., Niwa, K., Kometani, K., Nakazawa, K., Yamaguchi, Y., Ishikawa, H., Watanabe, A., & Tokunaga, Y. (2002). Effectiveness of acupuncture and moxibustion treatment for lymphedema following intrapelvic lymph node dissection: a preliminary report. The American Journal of Chinese Medicine, 30(1), 37–43.

Alem, M., & Gurgel, M. S. (2008). Acupuncture in the rehabilitation of women after breast cancer surgery–a case series. Acupuncture in medicine: Journal of the British Medical Acupuncture Society, 26(2), 87–93.

Cassileth, B. R., Van Zee, K. J., Chan, Y., Coleton, M. I., Hudis, C. A., Cohen, S., Lozada, J., & Vickers, A. J. (2011). A safety and efficacy pilot study of acupuncture for the treatment of chronic lymphoedema. Acupuncture in Medicine: Journal of the British Medical Acupuncture Society, 29(3), 170–172.

Yang, G., Zheng, B., Yu, Y., Huang, J., Zhu, H., Deng, D., & Li, J. (2022). Electroacupuncture at Zusanli (ST36), Guanyuan (CV4), and Qihai (CV6) Acupoints Regulates Immune Function in Patients with Sepsis via the PD-1 Pathway. BioMed Research International, 2022, 7037497.

Vickers, A. J., Straus, D. J., Fearon, B., & Cassileth, B. R. (2004). Acupuncture for postchemotherapy fatigue: a phase II study. Journal of Clinical Oncology: official Journal of the American Society of Clinical Oncology, 22(9), 1731–1735.

Wong, R., & Sagar, S. (2006). Acupuncture treatment for chemotherapy-induced peripheral neuropathy—a case series. Acupuncture in medicine: Journal of the British Medical Acupuncture Society, 24(2), 87–91.

Zdroje IV.:

Wang, S. M., Punjala, M., Weiss, D., Anderson, K., & Kain, Z. N. (2007). Acupuncture as an adjunct for sedation during lithotripsy. Journal of Alternative and Complementary Medicine (New York, N.Y.), 13(2), 241–246.

Fu, Q., Xie, H., Zhou, L., Li, X., Liu, Y., Luo, H., Zhang, C., Peng, W., Wang, Z., Su, C., Xiao, Z., Lin, H., Xiao, X., Wu, X., Huang, J., Wang, X., Hu, S., Tang, J., Xiao, H., Zhou, J., … Jiang, L. (2022). Auricular acupressure for adverse events following immunization after COVID-19 vaccine injection: A multicentre, blinded, randomized controlled trial. Complementary therapies in medicine, 71, 102900.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Související články

Přečtěte si také

Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány
Umělé povrchy hřišť mohou být karcinogenní. Riziko je větší u dětí, varují české orgány

Pryžové povrchy na hřištích a sportovištích mohou vylučovat zdraví nebezpečné látky, upozorňují světové studie. Některé z těchto chemikálií jsou přitom karcinogenní a představují rizika zejména pro děti. Státní zdravotní ústav proto upozorňuje provozovatele i dodavatele, aby si zajistili zdravotní certifikaci.

Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě
Prastará věda vs. moderní farmacie. Jak se daří tradiční čínské medicíně u nás a v Evropě

Farmaceutický monopol? Proč se tradiční čínská medicína v České republice setkává s odporem představitelů medicíny západní?

Plánovaný útok New York Times na Shen Yun
Plánovaný útok New York Times na Shen Yun

Deník Epoch Times 18. března informoval o tom, že The New York Times plánují útok na taneční soubor Shen Yun Performing Arts. Nakolik jsou obavy z tohoto útoku odůvodněné?

Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad
Nizozemsko: Pandemická úmluva WHO se v parlamentu setkává s rostoucí skepsí – žádost o odklad

Tři možné budoucí vládní strany chtějí v nizozemském parlamentu předložit návrh. Podle tohoto návrhu by vláda měla usilovat o odložení rozhodnutí o Pandemické úmluvě ve WHO – nebo o jejím zamítnutí.

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini
Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, uvedl Pellegrini

Kvůli ochraně přírody nelze zlikvidovat ekonomiku, Evropa nejednou jde za hranice selského rozumu, uvedl zvolený prezident Slovenska Peter Pellegrini u příležitosti Dne Země, který připadá na dnešek.