Klimatické inženýrství že má vyřešit globální oteplování?
Klimatické inženýrství že má vyřešit globální oteplování?

Změna klimatu! Klima je řízeno Sluncem, nikoliv lidskou činností. A i kdybyste věřili, že lidé společně se svými praktikami pasení dobytka a zemědělstvím k oteplování přispívají, je to nekonečně málo ve srovnání s vlivem Slunce na klima.