Klimatické inženýrství že má vyřešit globální oteplování?
Klimatické inženýrství že má vyřešit globální oteplování?

Změna klimatu! Klima je řízeno Sluncem, nikoliv lidskou činností. A i kdybyste věřili, že lidé společně se svými praktikami pasení dobytka a zemědělstvím k oteplování přispívají, je to nekonečně málo ve srovnání s vlivem Slunce na klima.

Boj za svobodu slova v Brazílii
Boj za svobodu slova v Brazílii

Zdá se, že tyto důležité svobody byly v Brazílii na chvilku výrazně posíleny, když prezident země Jair Bolsonaro podepsal 6. září opatření, které dočasně znemožňovalo společnostem provozujícím sociální média odstraňovat příspěvky na základě toho, co jsou podle jejich svévolné představy „falešné zprávy“.

Komentář: „Velký reset“ je „velkým neúspěchem“
Komentář: „Velký reset“ je „velkým neúspěchem“

„Nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný.“ Tento konfrontační výrok pochází od Světového ekonomického fóra, mezinárodní nevládní lobbistické organizace, kterou v roce 1971 založil německý inženýr a ekonom Klaus Schwab. „Velký reset“ lze popsat jako radikální internacionálně-socialistický plán, jehož cílem je „resetovat“ světovou ekonomiku...