Author: Li Hongzhi

Článek zakladatele Falun Gongu, pana Li Hongzhi

Článek zakladatele Falun Gongu, pana Li Hongzhi

Pan Li Hongzhi je zakladatelem duchovní disciplíny Falun Gong (známé i jako Falun Dafa). Tato praxe kombinuje meditaci a jemná cvičení s morální filozofií, která je založena na zásadách pravdivosti, soucitu a tolerance.

Zakladatel Falun Gongu, pan Li Hongzhi, zveřejnil článek „Jak vzniklo lidstvo“

Zakladatel Falun Gongu, pan Li Hongzhi, zveřejnil článek „Jak vzniklo lidstvo“

Pan Li Hongzhi, zakladatel Falun Gongu, autorizoval Epoch Times, aby publikoval jeho text „Jak vzniklo lidstvo“. Zde je plné znění článku přeloženého z čínštiny...