Pan Li Hongzhi je zakladatelem duchovní disciplíny Falun Gong (známé i jako Falun Dafa). Tato praxe kombinuje meditaci a jemná cvičení s morální filozofií, která je založena na zásadách pravdivosti, soucitu a tolerance.

Pan Li byl čtyřikrát nominován na Nobelovu cenu míru a Evropský parlament ho nominoval na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Je také držitelem mezinárodní ceny pro náboženské svobody Freedom House.

Původní článek v čínštině naleznete zde.


Proč chce Stvořitel spasit veškerý život

Proč chce Stvořitel spasit všechny životy? Je to proto, že je miluje! A protože je to On, kdo je obdařil žitím.

Během této závěrečné fáze cyklu Utváření, Stagnace, Degenerace a Zničení kosmického těla strávil Stvořitel 200 milionů let vytvářením Tří říší, zajišťováním mnohých forem a příležitostí, kterými lze spasit životy, a zároveň položil základy kultury, myšlení a chování lidstva. Navíc použil Své vlastní božské tělo, aby rozřešil a umenšil hříchy a karmu mnohých životů! Vynaložil vše, co bylo Jeho, aby zachránil veškerý život.

V průběhu těchto 200 milionů let se Stvořitel nesčetněkrát převtělil do mnoha těl, aby položil základ pro lidskou kulturu v tomto světě a ochránil morálku lidstva; to vše proto, aby lidé jednoho dne, až během Konečných časů nastane věk spásy, splnili požadavky, které pro ně stanovily božské bytosti. Během dlouhého a vleklého běhu dějin se lidské duše opakovaně převtělovaly a strávily desítky milionů let čekáním. Časem si životy a pravá těla většiny lidí na zemi (a to platí pro všechna etnika) vytvořily se Stvořitelem rozličné druhy příbuzenských vazeb. A díky nim Stvořitel miluje lidi na světě, Své lidi, ještě více. S příchodem Konečných časů bylo zakázáno, aby se životy bez těchto vazeb se Stvořitelem staly lidmi; stalo se tak proto, aby bylo možno lépe naplnit úkol spásy. V současné době již patří všechna pravá těla lidí na zemi Jeho lidem. Dokonce i ti bohové, v něž lidé věří, a kteří se převtělili jako lidské bytosti, aby předávali duchovní nauky, patří k Jeho lidem. Božské bytosti převzaly lidskou formu s cílem ustavit božskou kulturu, aby mohl Stvořitel v poslední chvíli přinést lidem tohoto světa spásu. Různá spravedlivá náboženství, jež se zachovala, existují také proto, aby udržovala lidskou morálku, zatímco lidé očekávají své konečné spasení Stvořitelem. Co se týče Stvořitele, On má právo Své lidi milovat, a ještě více miluje ty, které považuje za hodné lásky. Je to Jeho právo a nikdo není oprávněn do toho zasahovat! To je Jeho nejvyšší milosrdenství vůči životům!

Stvořitel je Pánem všech božských bytostí v kosmickém těle. On je tím, kdo stvořil Pána všech pánů a Krále všech králů. Je vládcem všech životů, včetně lidí, božských bytostí a věcí, jež náležejí do Tří říší a které všechny stvořil. Jeho láska je pro veškeré životy tím nejvyšším a nejsvětějším požehnáním! Být Jím milován je pro lidi na světě tou největší poctou!

Učitel Li Hongzhi

17. dubna 2023

***

Falun Gong praktikuje přes 100 milionů lidí po celém světě. V zemi svého původu, Číně, jsou praktikující Falun Gongu podrobováni extrémní perzekuci pod vedením Komunistické strany Číny. The Epoch Times je poctěn poskytnout panu Li platformu pro jeho sdělení. Máte-li k tomuto článku nějakou zpětnou vazbu či úvahy, o něž byste se rádi podělili, napište nám na e-mailovou adresu info@epochtimes.cz.