Výzkum: Děti se mstí přirozeně, zatímco vděku se musí učit
Výzkum: Děti se mstí přirozeně, zatímco vděku se musí učit

Vědci zjistili, že děti se musí naučit oplácet dobro dobrým, zatímco oplácet zlým je pro ně přirozené. V naší sérii pokusů jsme se domnívali, že děti budou vykazovat pozitivní reciprocitu – sklon oplácet těm, kdo jim pomohli...

Dospívající se smyslem pro rodinu jsou zdravější a úspěšnější
Dospívající se smyslem pro rodinu jsou zdravější a úspěšnější

Ze studie, která pozorovala britská dvojčata, vyplývá, že u dospívajícího člověka je sociální a ekonomický status v jeho rodině úzce spjat s jeho fyzickým zdravím a kognitivními funkcemi.