Bělorusko začalo hledat cesty, jak diverzifikovat dodávky ropy poté, co jim Rusko počátkem roku „přiškrtilo kohoutek“ po neúspěšných jednáních o cenách tranzitu ropy pro rok 2020. Spojené státy vyslaly minulý týden do Běloruska první tanker s ropou.

Konkurenční dohodu zastřešuje americká energetická společnost United Energy Trading, která uzavřela partnerství s americkou logistickou společností Getka Energy a polským importérem ropy, plynu a elektřiny – UNIMOTem.

Osmdesát tunová zásilka by měla dorazit do litevského přístavu Klaipeda v červnu a odtud se poveze ropa do Běloruska železnicí.

Dohoda „posiluje suverenitu a nezávislost Běloruska, ukazuje, že USA jsou připraveny poskytnout obchodní příležitosti americkým společnostem zajímajícím se o vstup na běloruský trh, a naplňuje příslib Bělorusku, kterému se Spojené státy zavázaly v únoru při jednání s jeho vládními představiteli v Minsku“, sdělil americký ministr zahraničí Mike Pompeo 15. května.

Dle Associated Press řekl běloruský ministr zahraničí Vladimír Makei, že spolupráce s USA je „elementem energetické bezpečnosti“.

Pompeo ve svém prohlášení také sdělil: „USA naléhají na Bělorusko, aby pracovalo na dalším vývoji, který umožní lepší přístup americkému obchodu na jeho trh, a aby podniklo tržně orientované a tržně liberální reformy nezbytné pro jeho přijetí do WTO.“

Bělorusko snižuje energetickou závislost na Rusku

Loni žádalo Bělorusko po Rusku zvýšení ceny za tranzit ruské ropy. Rusko souhlasilo, ale s mnohem nižším navýšením oproti požadavku.

Bělorusko nakupuje od Ruska také ropu, zpracovává ji ve dvou svých rafineriích a ropné produkty prodává do Evropy. Dle Forbes tekla z Ruska přes ropovod Družba v dubnu 2019 kontaminovaná ropa. V článku Institute for the Study (ISW) of War se uvádí, že Bělorusko chtělo zvýšeným tarifem částečně pokrýt právě ztráty způsobené onou kontaminací.

Země se ale na novém tarifu nebyly schopny domluvit a Rusko 1. ledna 2020 zastavilo Bělorusku dodávky ropy.

Bělorusko poté začalo hledat alternativní zdroje dodávek ropy z Norska, Ázerbájdžánu a Saudské Arábie.

Později Rusko s Běloruskem dosáhlo kompromisní dohody a státní ruská společnost Rosněfť prohlásila 15. května, že Bělorusku letos dodá kolem 9 milionů tun ropy, což je zhruba polovina běloruského loňského odběru.

Dle ISW se běloruský prezident Lukašenko pokouší snížit závislost Běloruska na ruské ropě a vyhnut se tak vysokému tlaku Ruska na integrování Běloruska „do struktur, kterým dominuje Rusko“.

Dle ECFR v roce 1999 podepsaly obě země nadnárodní úmluvu k vytvoření unijního státu a integraci obou ekonomik.

Z původního článku americké redakce přeložil: J. S.