Magnetické pole Země v jižním Atlantiku oslabuje a může způsobovat problémy pro satelity a vesmírné stanice, uvedla Evropská vesmírná agentura (European Space Agency).

Vědci si povšimli, že mezi Afrikou a Jižní Amerikou dochází k anomálii, která se v posledních letech zvětšuje. Data z konstelace evropských satelitů Swarm ukazují, že síla magnetického pole v oblasti mezi lety 1970 a 2020 poklesla o 8 procent.

Oslabení magnetického pole se pohybuje směrem k západu rychlostí kolem 20 kilometrů za rok, vypočítali vědci.

„Máme veliké štěstí, že máme na oběhové dráze satelity Swarm, které sledují vývoj této jihoatlantické anomálie. Výzvou je nyní pochopit procesy v jádru zeměkoule, které tyto změny pohánějí,“ vyslovil se v tiskovém prohlášení agentury Jürgen Matzka z Německého výzkumného střediska pro geo-vědy.

Jednou z možných příčin změn může být podle Evropské vesmírné agentury to, že jde o známku blížícího se převrácení magnetického pole Země. Jinými slovy severní pól a jižní pól by si vyměnily místa.

Magnetic Noaa
Mapa znázorňuje umístění severního magnetického pólu (bílá hvězda) a magnetické klesání (vrstevnicový interval 2 stupňů) na začátku roku 2019. (NOAA NCEI / CIRES).

Něco takového se podle odhadů vědců stává každých 250 tisíc let.

Událost tohoto rozsahu by mohla mít vážné následky, protože magnetická pole hrají důležitou roli při ochraně Země před vesmírným zářením a solárními větry.

Magnetické pole rovněž používají satelity a komunikační systémy, čili převrácení pólů by mohlo mít na komunikaci ve světě devastační účinek.

magnetické pole země
Ilustrace dvou hlavní druhů kosmické radiace – galaktické kosmické paprsky z explozí supernovy a dalších událostí, k nimž dochází nesmírně daleko od naší sluneční soustavy a sluneční erupce a vylučování hmoty ze sluneční korony. Ilustrace také ukazuje, jak magnetické pole Země ovlivňuje záření ve vesmíru poblíž zeměkoule. (NASA/JPL-Caltech/SwRI)

Podle agentury se může stát, že satelity a umělé vesmírné objekty létající v oblasti jižního Atlantiku se mohou setkat s „technickými výpadky“.

Vědecká studie uveřejněná v roce 2018 v Proceedings of the National Academy of Sciences nicméně zjistila, že oslabování pole neznamená automaticky, že se převrátí póly, protože tento proces zabere tisíce let.

Agentura uvedla, že plánuje oslabování magnetického pole dále sledovat za pomoci svých satelitů a podotýká, že „záhada původu jihoatlantické anomálie musí být teprve rozluštěna“.

Přeloženo z článku americké redakce.