Patron hasičů

„Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně…“ troubil a hlásil večer ve vsi obecní ponocný prosbu křesťanů, aby je svatý ochránil před ohněm, který by strávil všechno jejich jmění nebo by jim dokonce i sebral životy.

Svatý Florián, první Rakušan, jenž byl prohlášen za svatého, se stal patronem hasičů, hutníků, kominíků i pekařů nebo hrnčířů. Původně byl příslušníkem armády a stal se křesťanem, a tak bývá zpodobňován s přilbou na hlavě.

Protože odmítl zapřít Krista, zemřel r. 304 n. l. mučednickou smrtí, a přestože sloužil u římské armády, jeho zásluhy a bezúhonný život mu nebyly uznány.

Vzhledem k tomu, že se nechtěl zřeknout své víry, byl utopen a zemřel ve vodě, stal se poté ochráncem před zkázonosným ohněm. V samotné církvi uctíván příliš nebyl, ale zato mezi venkovským lidem byl rozsáhle uctíván.

Stal se typickou postavou štítových výklenků vesnických chalup, lidových maleb na skle, svatých obrázků a rustikálních, hlavně pozdně barokních plastik, jako jsou např. světcovy sochy v Lipnici nad Sázavou či ve Slavonicích.

Pokud někdo vyhořel, dělávala se sbírka pro pohořelé, tj. pro lidi, kteří kvůli ohni přišli o všechen majetek nebo i střechu nad hlavou. Panovník pohořelým odpustil daně, ale i tak byli v nelehké situaci, jak uvádí dochované prameny.

Dobrovolné hasičské sbory začaly v Čechách vznikat od roku 1854. Následujících dvacet let jich bylo na sto. Jako první takový spolek bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850 na území Rakouska-Uherska, a tedy i Česka.

Hadice, stříkačky i koně táhnoucí povoz se stali dlouholetými pomocníky hasičů v boji s ničivým živlem. Později přišla na pomoc i motorová technika, která se stále zdokonaluje.

Renesanční zámek s Historií požární ochrany

V 70. létech 20. století stál v Přibyslavi opuštěný zámek. Založen byl  r. 1560  Zachariášem z Hradce na místě bývalého hospodářského dvora, který patřil k přibyslavskému hradu.

Myšlenka zřídit v prostorách renesančního zámku hasičské muzeum vznikla kolem roku 1975 a následovala 10letá rekonstrukce a opravy zámku za vydatné pomoci dobrovolných hasičů.

V současnosti je zámek majetkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V 15 sálech můžete zhlédnout historii, výstroj i techniku dobrovolných hasičů, jak se nesla staletími. Centrum hasičského hnutí má zde i svou vlastní specializovanou knihovnu a akreditovaný archiv.

Do Přibyslavi můžete dojet také na kole po cyklostezce vedoucí od Žďáru nad Sáz. malebnou přírodou, projít se ve stopách Jana Žižky nebo historickým městečkem a navštívit zámek.