Zdenka Danková

23. 7. 2020

Patron hasičů

„Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně…“ troubil a hlásil večer ve vsi obecní ponocný prosbu křesťanů, aby je svatý ochránil před ohněm, který by strávil všechno jejich jmění nebo by jim dokonce i sebral životy.

Svatý Florián, první Rakušan, jenž byl prohlášen za svatého, se stal patronem hasičů, hutníků, kominíků i pekařů nebo hrnčířů. Původně byl příslušníkem armády a stal se křesťanem, a tak bývá zpodobňován s přilbou na hlavě.

Protože odmítl zapřít Krista, zemřel r. 304 n. l. mučednickou smrtí, a přestože sloužil u římské armády, jeho zásluhy a bezúhonný život mu nebyly uznány.

Vzhledem k tomu, že se nechtěl zřeknout své víry, byl utopen a zemřel ve vodě, stal se poté ochráncem před zkázonosným ohněm. V samotné církvi uctíván příliš nebyl, ale zato mezi venkovským lidem byl rozsáhle uctíván.

Stal se typickou postavou štítových výklenků vesnických chalup, lidových maleb na skle, svatých obrázků a rustikálních, hlavně pozdně barokních plastik, jako jsou např. světcovy sochy v Lipnici nad Sázavou či ve Slavonicích.

Pokud někdo vyhořel, dělávala se sbírka pro pohořelé, tj. pro lidi, kteří kvůli ohni přišli o všechen majetek nebo i střechu nad hlavou. Panovník pohořelým odpustil daně, ale i tak byli v nelehké situaci, jak uvádí dochované prameny.

Dobrovolné hasičské sbory začaly v Čechách vznikat od roku 1854. Následujících dvacet let jich bylo na sto. Jako první takový spolek bývá označován Spolek dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850 na území Rakouska-Uherska, a tedy i Česka.

Hadice, stříkačky i koně táhnoucí povoz se stali dlouholetými pomocníky hasičů v boji s ničivým živlem. Později přišla na pomoc i motorová technika, která se stále zdokonaluje.

Renesanční zámek s Historií požární ochrany

V 70. létech 20. století stál v Přibyslavi opuštěný zámek. Založen byl  r. 1560  Zachariášem z Hradce na místě bývalého hospodářského dvora, který patřil k přibyslavskému hradu.

Myšlenka zřídit v prostorách renesančního zámku hasičské muzeum vznikla kolem roku 1975 a následovala 10letá rekonstrukce a opravy zámku za vydatné pomoci dobrovolných hasičů.

V současnosti je zámek majetkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V 15 sálech můžete zhlédnout historii, výstroj i techniku dobrovolných hasičů, jak se nesla staletími. Centrum hasičského hnutí má zde i svou vlastní specializovanou knihovnu a akreditovaný archiv.

Do Přibyslavi můžete dojet také na kole po cyklostezce vedoucí od Žďáru nad Sáz. malebnou přírodou, projít se ve stopách Jana Žižky nebo historickým městečkem a navštívit zámek.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Odborníci poukazují na selhání New York Times ve zpravodajství o Izraeli
Odborníci poukazují na selhání New York Times ve zpravodajství o Izraeli

Dlouhodobá neobjektivita novin při informování o Izraeli a židovských otázkách se podle odborníků zhoršila s přílivem mladých uvědomělých „woke“...

Nové vzdělávací programy vytvářejí aktivisté a neziskovky financované miliardáři a bankou
Nové vzdělávací programy vytvářejí aktivisté a neziskovky financované miliardáři a bankou

Co se tedy mají žáci naučit a kdo revizi vzdělávacích programů dlouhodobě připravoval? Bylo to ministerstvo školství nebo již moc výkonnou ovládají neziskovky? Kdo to všechno platí? Na tyto otázky odpovídám v následující analýze.

„Hlavy z písku ven!“ Archa 21 otevírá post-covidový diskurz
„Hlavy z písku ven!“ Archa 21 otevírá post-covidový diskurz

Tým Archy 21 pořádal setkání známých osobností a veřejnosti, které má být „první z řady akcí k občanskému poučení a posílení z covidové krize“. Řečníci zavzpomínali na tehdejší události...

Zásobování energií budoucnosti: Jaderná fúze dosahuje teplot slunečního jádra
Zásobování energií budoucnosti: Jaderná fúze dosahuje teplot slunečního jádra

Jaderná fúze je považována za ideální způsob výroby energie, ale navzdory velkému počtu výzkumných projektů se zdá, že její realizace je vzdálena ještě 50 let. Současný průlom je také charakterizován tím, že „je před námi ještě hodně práce“.

„Alarmující“. Nikotin užívá polovina mladých do 24 let. Roste obliba elektronických cigaret a nikotinových sáčků
„Alarmující“. Nikotin užívá polovina mladých do 24 let. Roste obliba elektronických cigaret a nikotinových sáčků

Nikotin užívá třetina Čechů starších 15 let, přičemž mezi mladými ve věku 15–24 let jde o 50 procent osob. Stabilně roste také oblíbenost ochucených elektronických cigaret a nikotinových sáčků. Vyplývá to z průzkumu NAUTA, který každoročně uveřejňuje Státní zdravotní ústav.