Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku vynesl 25. června 2020 rozsudek, v němž konstatoval „dysfunkci ve fungování soudnictví“ v České republice. Výrok ESLP je vázán na kauzu Robert Tempel, při které byl dotyčný odsouzen poté, co byl čtyřikrát osvobozen. Soudní kauza probíhala po dobu deseti let.

Stížnost, které byla ESLP podána, uvádí, že trestní řízení bylo vedeno nespravedlivě, protože odvolací soud v podstatě porušil presumpci neviny poté, co obviněného soud prvního stupně čtyřikrát zprostil viny. Když soud prvního stupně odmítl uznat jeho vinu, odvolací soud protiprávně a v rozporu se zásadou soudu řízenou zákonem postoupil věc jinému soudu prvního stupně, který svévolně posoudil důkazy jako odvolací soud a dotyčného odsoudil, čímž porušil zásadu bezprostřednosti – uvádí obžaloba. Žadatel si dále stěžoval na nepřiměřenou délku soudního řízení.

„Dle názoru soudu konkrétní sled událostí v projednávané věci (případ Tempel) silně naznačuje dysfunkci ve fungování soudnictví, což narušuje celkovou spravedlnost řízení,“ uvedl ESLP. „Na základě těchto skutečností se Soudní dvůr domnívá, že procesní přístup, který v projednávané věci přijal Nejvyšší soud, mohl mít za následek, že Krajský soud v Praze dospěl k závěru, že jediným rozhodnutím, které může být Nejvyšším soudem akceptováno a tím řízení ukončeno, je rozsudek vinen.“

Krajský soud v Plzni Tempela čtyřikrát osvobodil a Nejvyšší soud rozhodnutí čtyřikrát zrušil. Případ byl nakonec postoupen Krajskému soudu v Praze, kde byl Tempel v roce 2009 odsouzen na doživotí za dvojnásobnou vraždu.

Evropský soud ve Štrasburku uložil českému státu za zjištěná pochybení pokutu, která má být vyplacena poškozenému Tempelovi ve výši 13 000 eur (zhruba 350 000 korun).

Případ Tempel

Robert Tempel (v roce 1996 shledán vinným z loupeže a nezákonného držení zbraně a odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody, propuštěn po třech letech na podmínku), byl v březnu 2002 obviněn ze spáchání dvojité vraždy.

Jak uvedl Český rozhlas (ČRo), Krajský soud v Plzni Roberta Tempela z obvinění z vraždy čtyřikrát osvobodil. Pražský vrchní soud zprošťující verdikty pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze v roce 2009. Odsoudil ho soudce JUDr. Jiří Lněnička.

Řízení trvalo celkem deset let a jeden měsíc. Stížnost ke štrasburskému soudu podal Tempel v roce 2012. Během vyšetřování pro obvinění z vraždy byl Tempel v lednu 2003 opět obviněn z loupeže a nezákonného držení zbraně.

„Když soud prvního stupně odmítl uznat jeho vinu (z dvojnásobné vraždy), odvolací soud protiprávně a v rozporu se zásadou soudu zřízenou zákonem, postoupil věc jinému soudu prvního stupně, který svévolně posoudil důkazy jako odvolací soud, čímž porušil zásadu bezprostřednosti,“  cituje Evropský soud pro lidská práva z obsahu podané stížnosti.

Evropský soud pro lidská práva shledal dvojí porušení práva na spravedlivý proces. „Jednak v délce trestního řízení a v tom, jak bylo trestní řízení vedeno,“ řekl pro iROZHLAS.cz vládní zmocněnec při Evropském soudu pro lidská práva Vít Schorm.

Podle europoslance Tomáše Zdechovského došlo k „porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy z důvodu neexistence spravedlivého procesu“.

Odsouzený nyní může požádat Ústavní soud o obnovu řízení „Vyslovil bych očekávání, že by Ústavní soud zrušil následně rozhodnutí obecných soudů a pan Tempel by prošel novým procesem,“ uvedl Vít Schorm pro ČRo.

Mohlo by dojít ke zopakování celého hlavního líčení, protože podle advokáta Jakuba Kříže, právního zástupce odsouzeného, bylo porušeno jeho právo při hodnocení důkazů, a soudy by je měly vyhodnotit znovu.