Organizace, které se podílejí na záchraně a následné distribuci potravin v době pandemie koronaviru, dostanou od Ministerstva zemědělství (MZe) dotaci ve výši  20 milionů korun. Dotaci navíc obdrží do konce letošního roku. Pomůže jim to pokrýt mimořádné náklady, které jim v posledních měsících vznikly. Pravidla programu schválila vláda 20. 11., peníze uvolní Ministerstvo financí.

Cílem je, aby tyto organizace byly i nadále schopny vykonávat svoji činnost v současném rozsahu.

V sobotu 21. 11. se tisíce lidí zapojily do dobročinné sbírky pro lidi v nouzi. Podle idnes.cz nakupující v 600 prodejnách mohli darovat trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží. Podle České federace potravinových bank však ani tyto štědré dary nedokážou pokrýt poptávku potřebných.

„Potravinové banky a další organizace mají v souvislosti s pandemií koronaviru zvýšené náklady na distribuci potravin, které jim chceme alespoň částečně kompenzovat. Například jen v souvislosti s uzavřením škol zachránily a následně rozdaly lidem v nouzi 330 tun potravin ze školních programů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Potravinovým bankám pomáhá MZe od roku 2016. Ty podporu využívají zejména na pronájmy, rekonstrukce a budování nových skladů, na jejich vybavení chladicím a mrazicím zařízením, na nákup automobilů pro svoz potravin a na režijní náklady.