Czech Ensemble Baroque uvede v neděli 24. ledna Kaiserrequiem od J. J. Fuxe, který je nazýván „Vídeňským Bachem“.

V posledních 30 letech se uši odborné i barokomilné veřejnosti upínaly k dílům Bacha, Lullyho, Vivaldiho, Zelenky…, ale velmi málo bylo slyšet o Vídeňském baroku. Toto epicentrum hudby a naše tehdejší „hlavní město“ je známo spíše jako centrum tzv. Vídeňského klasicismu. Ten by však bez svého barokního předchůdce samozřejmě nemohl vzniknout. Jména jako Schmelzer, Caldara či Porpora jsou neprávem opomíjena a zejména pak „Vídeňský Bach“ a učitel mnoha klasicistních skladatelů Johann Josef Fux, který patří mezi elitu světových barokních skladatelů.

Czech Ensemble Baroque chce posluchače obohatit uvedením významné mše za zemřelé na nedělním live streamovém koncertu: 24/1/2021 19,30

Fux, J. J.: Kaiserrequiem

(3. koncert cyklu Bacha na Mozarta! – přeloženo z listopadu 2020)

Live stream z Konventu Milosrdných bratří na YouTube kanálu Czech Ensemble Baroque:

Program: Johann Joseph Fux: Requiem – Missa pro defunctis (Kaiserrequiem K 51-53)

Soli: R. Kružíková, P. Radostová, M. Böhmová, L. Netušilová, M. Jägerová, J. Kubín, J. M. Procházka aj. – zpěv

Koncertní mistr: E. Machová

Dirigent: Roman Válek

Kdo byl „Vídeňským Bachem“?

Fuxův skladatelský odkaz je obsáhlý. Zachovalo se kolem 400 kompozic, jejichž charakter vyplývá jednak z konvencí vídeňského dvora počátku 18. století, jednak z Fuxovy významné pozice.

Johann Joseph Fux byl v roce 1698 jmenován dvorním skladatelem habsburského císaře Josefa I. ve Vídni. Tato skutečnost je o to pozoruhodnější, že od počátku 17. století ve dvorském hudebním životě dominovali spíše hudebníci z Itálie.

Kaiserrequiem bylo původně zkomponováno pro pohřeb císařovny Leonory v roce 1720 a zaznělo pak ještě několikrát – při dalších pohřbech v císařské rodině, například v roce 1736 na pohřbu prince Evžena Savojského a o 4 roky později na zádušní mši za císaře Karla VI.

„Několikrát bylo také provedeno pro obřady v den Všech svatých, z čehož vycházela i naše dramaturgie, neboť koncert měl původně zaznít právě v dušičkovém období, tedy v listopadu v kostele sv. Janů. Nyní jej provedeme v neděli v Konventu Milosrdných bratří a těšíme se s ním do obýváků našich věrných posluchačů“ zve Roman Válek.

Také Bach a Mozart, oba velcí obdivovatelé teoretického Fuxova spisu Gradus ad Parnassum, budou na koncertě přítomni. Přiblíží posluchačům dobový kontext zádušní mše a zazní také úryvky z dobových kázání, která jsou samostatným, velmi hodnotným, literárním žánrem.

Další plánovaný stream na YouTube kanálu Czech Ensemble Baroque:

8/2/2021 Dixit Dominus (2. koncert cyklu Bacha na Mozarta!)