Zdenka Danková

8. 4. 2021

S ukončením lockdownu rozhodnutím české vlády po 11. dubnu souvisí opatření, nařízená ohledně návratu dětí do škol a školních zařízení. Opatření zároveň přináší komplikace pro řadu rodičů.

„Všichni milujeme svoje děti a chceme je ochránit.“

Rodiče, jež mají dvě děti různého věku, to budou mít třeba tak, že jedno dítě povedou do školy, druhé musí nechat doma, protože to mladší nemá právo na mateřskou školku, jestliže není v předškolním věku. Takže pro ně je MŠ nedostupná. A přitom všem mají docházet do zaměstnání. Jak to řešit?

Někteří rodiče také řeší otázku „jak strpět, že děti budou laicky testovány několikrát týdně?“

Ředitelé škol jsou státem tlačeni k testování dětí, ředitelé k tomu však nemají žádné pravomoci.

Právě k tomu se ve svém blogu vyjadřuje Jana Zwyrtek Hamplová, která jako právnička, studující nová vládní opatření, uvádí, že opatření jsou v rozporu „proti mezinárodním úmluvám, našemu ústavnímu pořádku a řadě našich zákonů“.

Právnička podle svých slov upřednostňuje „zdravý rozum a spravedlnost“, i kdyby se zákon měl odsunout na vedlejší kolej. Chce poradit rodičům dětí, jak najít pro řešení této situace právní oporu, a vypracovala právní analýzu, která má být srozumitelná i pro právní laiky.

Připravované nařízení o opatřeních souvisejících s návratem dětí do MŠ a ZŠ obsahuje pravidelné testování plošné testování dětí 2x v týdnu (základní školy) a plošné testování 2x v týdnu (mateřské školy). Ve škole k tomu celodenní nošení respirátorů, venku roušek. Děti v MŠ jsou od respirátorů osvobozeny.

To jsou opatření, které mají návrat do školek a do škol děti provázet jako podmínka pro účast na výuce, a k tomu celodenní nošení roušek.

Na základě této analýzy právnička došla k závěru, že „daná opatření v žádném případě nelze schválit, a už vůbec je nelze aplikovat“.

„Těch důvodů je tolik, že si dovoluji tvrdit, že doposud nebyl ještě předkládán tak kontroverzní návrh. Možná právě proto vyvolává takovou vlnu odporu mezi zákonnými zástupci nezletilých dětí,“ uvádí Zwyrtek Hamplová a dodává, že se jedná „o závažný zásah do dalších práv dítěte a do práv rodičů jako zákonných zástupců“.

Ústavu nelze zrušit zákonem

„Ani přijetí zákona č. 94/2021 Sb., tedy zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „pandemický zákon“), ani vyhlášení nouzového stavu nezrušuje Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod a jiné právní předpisy; přesto se tak při nařizování vláda a ministerstva běžně chovají,“ zdůvodňuje Zwyrtek Hamplová.

Právo na vzdělání bez podmínek a právo na ochranu zdraví

Každé dítě má právo na vzdělávání bez podmínek. Zakotvení tohoto práva obsahuje:

1. Úmluva o právech dítěte – státy, které jsou součástí této úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání.

2. Listina základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.

„Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.“

Aby mohla navrhovaná opatření obstát, musela by splňovat hned několik kritérií, které by jejich existenci obhájily, a jejich splnění předřadily před ústavně a mezinárodně zakotvené právo na vzdělávání dětí.

Muselo by být jednoznačně dáno (prokázáno), že celodenní nošení roušek nepoškozuje zdraví nezletilých dětí, a to zejména v době, kdy se jim vytváří imunitní systém pro celý život.

Ředitel školy tedy nemá žákům jak bránit v tom, aby byli ve škole přítomni, ačkoli lze předpokládat, že mu tato povinnost v rozporu se zákonem může být uložena – současně však si nikdo neuvědomuje, že ředitelé k tomu nemají žádné pravomoci.

Rozpor s přestupkovým zákonem

Jedná se o zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podle § 18, který řeší otázku věku, „za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku“.

Zwyrtek Hamplová chtěla vyjádřit, že v žádné vyspělé zemi, která se prohlašuje za právní stát, v zemi, ve které platí Úmluva o právech dítěte, kde ctíme ústavní pořádek a zákony, nemohou být nařízena opatření, která poškozují nebo mohou vážně ohrožovat zdraví dětí. 

Protože řada lékařů  říká, že celodenní nošení roušek či respirátorů zdraví dětí poškozuje jednoznačně. Pokud jde o psychiku dětí, je to podobné. Významní psychologové varují před tímto invazivním zásahem kolektivního testování, u kterého je navíc více než sporné, že má jakýkoli smysl. Jde o malé děti.

„Jde o jasný zásah do integrity našich dětí, do jejich fyzického a psychického zdraví, se kterým nikdo soudný nemůže souhlasit. A tento zásah ohrožující zdraví dětí nařizuje vláda,“ uvádí Hamplová.

„Ani nepotřebujete na to znát ty paragrafy ale mohu vás ujistit, že pokud je znáte, tak je vám jen o to hůř,“ komentuje právnička manuály pro děti a pro učitele.

Řada otázek

Otázkou je, zda jde opravdu o opatření medicínské nebo politické. Protože vláda podle Hamplové opatření odborně nepodložila, a přehlédla vážné výhrady lékařských kapacit. 

„O tom, co naše děti mají tedy vydržet a podstupovat, rozhodla skupina amatérů, t. č. politiků – nikoli odborníků,“ kritizuje rozhodnutí Hamplová.

Další palčivou otázku vzbuzuje pravděpodobnost, zda před zdravím našich dětí nedostaly přednost obchodní zájmy dodavatelů roušek, respirátorů a testů.

Hamplová se odvolává na aktuální zprávu NKÚ o vydávání peněz ze státního rozpočtu a na skutečnost, že zveřejnění obchodních smluv z období nouzového stavu sněmovna zakázala.

Podle právničky se rodiče vůči nařízení vlády, se kterým kvůli zdraví dětí nesouhlasí, mohou právně bránit (Rady, jak odmítnout testování dětí ve školách). Navíc vznikla občanská iniciativa, která v této věci podává petici.

Nařízená opatření jsou podle právničky v dané podobě zkrátka neobhajitelná. Odpůrci opatření věří, že se za tento názor postaví i Ústavní soud České republiky.


Související témata

Související články

Přečtěte si také

USA i Evropa musejí aktivně pomáhat Ukrajině, řekl Fiala po schůzce s Bidenem
USA i Evropa musejí aktivně pomáhat Ukrajině, řekl Fiala po schůzce s Bidenem

Evropa i Spojené státy musejí aktivně pomáhat Ukrajině a nemohou připustit, aby ruská agresivní politika zvítězila. Uvedl to český premiér Petr Fiala po dnešním setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem, které označil za velmi přátelské.

„Výhružný klacek na další evropské státy“. Čeští zákonodárci reagují na „klimatické rozhodnutí“ Evropského soudu pro lidská práva
„Výhružný klacek na další evropské státy“. Čeští zákonodárci reagují na „klimatické rozhodnutí“ Evropského soudu pro lidská práva

Švýcarská vláda dle evropského soudu porušila lidská práva svých občanů, protože nepřijala dostatečná opatření na ochranu před klimatickými riziky. Jak vnímají toto, pro mnohé kontroverzní, rozhodnutí česká ministerstva a politici?

Začínají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, uchazečů je více než loni
Začínají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, uchazečů je více než loni

Dnes začínají jednotné přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia, druhý termín je vypsaný na středu.

Hrozí nám Velký bratr? Vládní novela o biometrickém sledování je „krokem k policejnímu státu“, varuje advokát
Hrozí nám Velký bratr? Vládní novela o biometrickém sledování je „krokem k policejnímu státu“, varuje advokát

Ministerstvo vnitra předložilo novelu, která se podle kritiků snaží obejít omezení evropského aktu pro používání technologií s funkcí rozpoznávání obličejů. Biometrické kamery se běžně používají v autoritářských režimech.

Výpověď bez udání důvodu? Nyní není k debatě, říká Marian Jurečka
Výpověď bez udání důvodu? Nyní není k debatě, říká Marian Jurečka

Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s ministrem Marianem Jurečkou připravuje další novelu zákoníku práce. Novela by mimo jiné měla umožnit větší flexibilitu zaměstnanců na trhu práce.