Američanům byl nevolenými byrokraty, kteří si chtějí uzmout větší moc a kontrolu, odepřen přístup ke klíčovým informacím o covidu-19, varuje konzervativní komentátor Steve Deace, jehož nově vydaná kniha „Fauciovská dohoda“ se stala bestsellerem Amazonu.

„V souvislosti s covidem nám upřeli dva hlavní cíle našeho systému zdravotnictví – informovaný souhlas a druhý názor (dalšího specialisty),“ řekl Deace v pořadu Epoch Times, American Thought Leaders. Dodává také, že většina dat, která uvádí v knize, nebyla Američanům doktorem Faucim, který vede celonárodní „boj“ s pandemií, přednesena.

„Například, kdyby průměrný Američan věděl, že téměř polovina úmrtí na covid připadá na pečovatelské domy, ve kterých žije méně než jedno procento Američanů, nikdy bychom se nenechali takto podrobit,“ řekl Deace moderátorovi pořadu Janu Jekielkovi. „Tohle jsou data, která americkému národu neřekli, a tedy mu neposkytli právo na informovaný souhlas.“

Deace také citoval několik „opozičních expertů“ z prestižních institucí, např. ze Stanfordu a Oxfordu, kteří „píchli do vosího hnízda“ kvůli svému skepticismu vůči uplatnění jediného konkrétního modelu k ospravedlnění lockdownů, které tvrdě zasáhly do života lidí.

„Bylo nám řečeno, abychom věřili odborníkům. Proč nám nebylo dovoleno vyslechnout názory expertů s jiným názorem předtím, než jsme se rozhodli riskovat obrovské omezení zdravotní péče týkající se vyšetření rakoviny, 40 milionů nezaměstnaných či likvidaci kolem 20 % malých podnikatelů po celé zemi?“

Poté Deace poukázal na zjevný nedostatek vědeckých studií týkajících se efektivnosti roušek. Poznamenal, že zatímco žádná domácí studie nezkoumala náhodně vybraný vzorek lidí bez ochrany dýchacích cest, dánská studie takové pozorování provedla a zjistila, že nošení roušky výrazně nesnižuje šanci nakažení virem.

Zmínil také studii Centra pro výzkum infekčních nemocí University of Minnesota z dubna 2020. Její publikování vyvolalo bouřlivé reakce. V reakci na žádosti o její anulování ji autoři museli doplnit o dlouhé vyjádření, ve kterém vysvětlují, jak došli k závěru, že roušky nejsou efektivně nápomocné při omezování šíření viru.

„Nyní je tam uvedeno zřeknutí se zodpovědnosti, ve kterém se v podstatě omlouvají davu za fakt, že se kdy vůbec pokoušeli o skutečný vědecký přístup,“ řekl Deace. „Takže o tom skutečně roušky jsou. Už to není zdaleka jen ohánění se ctností. Je to modlářství. Je to o tom, že ‚já jsem lepší než ty, jsem chytřejší než ty. Starám se o lidi více než ty‘. Ale ve skutečnosti je to nástroj ignorance.“

Na otázku moderátora, zda si myslí, že pandemie byla využita úředníky jako Fauci k získání větší moci, Deace odpověděl, že věří, že tam byly „síly, které čekaly na správný moment“ a v pandemii spatřovaly příležitost k posílení své agendy.

„Jen se podívejte, jak rychle reagovali lidé jako Bill Gates. Podívejte se, jak byla okamžitě vytvořená sdělení pro veřejnost,“ uvedl Deace. „Rozhodně věřím tomu, že tam pracovaly určité síly čekající na nějakou situaci, aby zavedly to, co i svým jazykem nazývají ‚Velký reset‘.“

Překlad a redakční zkrácení původní zprávy: J. S.