Vrchní státní zástupci 22 států vyzvali Senát USA k hlasování proti dosazení Davida Chipmana na pozici ředitele Úřadu pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny (ATF), jenž spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Odvolávají se na snahy prezidentova kandidáta omezovat práva plynoucí z druhého dodatku ústavy.

Dopis se žádostí vůči Chipmanově konfirmaci zastřešil vrchní státní zástupce Montany Austin Knudsen.

„Druhý dodatek je základním zákonem Listiny základních lidských práv a svobod,“ uvádějí vrchní státní zástupci. „Garantuje naše přirozené, Bohem dané právo k ochraně našich životů, našich rodin, našeho majetku a našich svobod. Potvrzení Davida Chipmana do funkce ředitele ATF je útokem na tato práva a na miliony oprávněných držitelů zbraní v celé zemi.“

Žalobci v dopise také sdělují, že právo na držení zbraně je v jejich státech více než jen hobby nebo sport. Pro ty, kteří žijí na venkovech, jsou zbraně součástí hospodářství a jsou často využívány k ochraně dobytka. Občané jejich států je také využívají k lovu a k ochraně svých rodin v případě, že policie nemůže dorazit včas.

„Nás, vrchní státní zástupce, znepokojuje předešlé zapojení pana Chipmana do anti-zbraňových organizací a jeho extrémní postoje vůči vlastnění zbraní obecně, a proto není z našeho pohledu vhodným kandidátem na ředitele ATF,“ uvádí dále skupina.

Chipman působil 25 let v ATF jako speciální agent monitorující černý obchod s palnými zbraněmi. Poté se stal senior poradcem Giffords Law Center obhajujícím regulaci zbraní a také lobbistou.

Během středečního konfirmačního slyšení před Soudním výborem Senátu dostal od republikánů „otázky na tělo“ týkající se jeho předešlých komentářů obhajujících regulaci zbraní.

Opozici vůči Chipmanově nominaci vyjádřil i republikánský kongresman Biggs během slyšení sněmovního Podvýboru pro kriminalitu, terorismus a domácí bezpečnost 20. května.

„Od té doby, co pan Chipman odešel v roce 2012 z ATF, vydělával lobbováním za neúspěšnou politiku omezení zbraní, nejdříve pro Michaela Bloomberga a poté pro Gifford Law Center,“ řekl Biggs. „Prací ředitele ATF je uvádět v platnost zákony, které schválí Kongres… a ne propagovat neúspěšné regule.“

V dubnovém stanovisku senátor Ben Sasse (republikán) vznesl formální námitku vůči Chipmanově nominaci, v níž jej označil za „fanatického stoupence regulace zbraní“, jenž ve svém předchozím působení podkopával práva občanů plynoucí z druhého dodatku ústavy.

Vrchní státní zástupci v závěru svého dopisu žádají senátory, aby Chimpanovu nominaci nepotvrdili, a žádají prezidenta Bidena, „aby nominoval někoho, kdo není nepřátelský vůči našim právům a způsobu života“.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.