Skupina akcionářů společnosti Coca-Cola varuje, že nejnovější politika společnosti v oblasti rasové rozmanitosti ve skutečnosti povede k tomu, že smluvní právní firmy budou porušovat antidiskriminační zákony.

V dopise z 11. června organizace American Civil Rights Project (ACRP) uvedla, že 28. ledna generální poradce společnosti Coca-Cola požadoval, aby se právní firmy, které si chtějí udržet společnost jako klienta, zavázaly, že nejméně 30 % účtovaného času budou mít na starosti „různorodí právníci“ a nejméně polovinu tohoto času budou mít na starosti právníci černé pleti.

ACRP jménem „skupiny znepokojených akcionářů společnosti Coca-Cola“ požadovala, aby společnost vyrábějící nealkoholické nápoje buď „veřejně odvolala diskriminační politiku externích poradců“, nebo „poskytla přístup k firemním záznamům týkajícím se rozhodnutí představitelů a ředitelů společnosti Coca-Cola přijmout a zachovat tuto nezákonnou politiku“.

Podle ACRP vystavila Coca-Cola svou politikou uzavírání smluv s ohledem na rasu korporaci a její akcionáře „podstatnému riziku odpovědnosti“ za možné porušení antidiskriminačních zákonů, včetně hlavy VII zákona o občanských právech, který zakazuje diskriminaci v zaměstnání na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví a národnosti.

V dopise se dále tvrdilo, že všichni vedoucí pracovníci společnosti Coca-Cola věděli nebo měli vědět, že tato politika je potenciálně nezákonná. Ti, kteří si tak nebyli vědomi právních rizik, podle autorů dopisu buď selhali ve své odpovědnosti, nebo „spoléhali na neomluvitelně chybné rady poradců“.

Plán diverzity byl odložen po rezignaci Bradleyho Gaytona na funkci generálního poradce společnosti Coca-Cola, a to po necelém roce ve vedoucí funkci. Gayton v lednu napsal, že je „krizí“, že právníci „neberou otázku diverzity a inkluze jako obchodní imperativ“.

„Akcionáři proto požadují, abyste neprodleně veřejně odvolal tyto zásady v plném rozsahu,“ uzavírají dopis a dodávají, že budou „nuceni požádat o soudní ochranu“, aby ochránili své zájmy ve společnosti, pokud do 30 pracovních dnů nedostanou odpověď na své požadavky.

Coca-Cola, jedna z největších potravinářských a nápojových společností na světě, se dostala pod palbu kritiky v únoru, kdy byli její zaměstnanci údajně instruováni, aby byli „méně bílí“ v rámci školení „konfrontace s rasismem“, jehož součástí byly rozhovory se socioložkou Robin DiAngelo, autorkou knihy z roku 2018 nazvané „Křehkost bílé rasy“.

„Ve Spojených státech a dalších západních zemích jsou běloši socializováni k pocitu, že jsou ze své podstaty nadřazení, protože jsou bílí,“ stojí na jednom ze slidů, který údajně zaslal „interní informátor“ a který na Twitteru zveřejnila komentátorka YouTube Karlyn Borysenko. Příspěvek se stal virálním.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce Epoch Times.